FRITZ!Box 5490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 5490 Service

Geïntegreerde faxfunctie in FRITZ!Box configureren

Met je FRITZ!Box kun je ook zonder extern faxapparaat faxberichten versturen en ontvangen. De FRITZ!Box ontvangt de faxberichten en stuurt deze via e-mail door als pdf-bestand met de datum en tijd van ontvangst en/of slaat deze op een USB-opslagmedium op in de map "FRITZ\faxbox". Wanneer je faxberichten verstuurt, typ je de tekst van het bericht in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.

Voorwaarden / beperkingen

 • Het telefoonnummer dat je selecteert voor het verzenden van faxberichten, zal ook automatisch worden gebruikt voor het ontvangen van faxberichten. Op dit telefoonnummer ben je dan niet meer telefonisch bereikbaar, omdat de fax alle oproepen naar dit nummer aanneemt.
 • Per faxbericht worden maximaal twee A4-pagina's verzonden. Langere faxdocumenten worden ingekort tot twee A4-pagina's.
 • Alleen Google Chrome en Mozilla Firefox kunnen worden gebruikt om afbeeldingsbestanden toe te voegen aan het faxdocument. Internet Explorer en Safari kunnen om technische redenen niet worden gebruikt om afbeeldingsbestanden bij te voegen.
 • Je kunt één afbeeldingsbestand toevoegen in JPG- of PNG-indeling. Andere bestandsformaten (bijvoorbeeld PDF of DOC) worden genegeerd bij het versturen van faxberichten.
 • Afbeeldingen die groter zijn dan A4, worden verkleind tijdens het versturen van het faxbericht. Kleinere afbeeldingen worden gecentreerd.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Faxoverdracht met T.38 inschakelen

Als je een internettelefoonnummer wilt gebruiken om faxberichten te versturen en ontvangen, moet je T.38 (fax over IP) voor faxoverdracht inschakelen in de FRITZ!Box. Met T.38 worden faxberichten niet verstuurd via faxtonen, maar via een speciaal netwerkprotocol. Daardoor is de faxoverdracht aanzienlijk minder gevoelig voor interferentie:

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Numbers".
 3. Klik op het tabblad "Line Settings".
 4. Klik in de sectie "Telephony connection" op "Change the Settings". Als de sectie niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 5. Schakel de optie "Fax transmission with T.38" in.
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Faxfunctie configureren

Faxfunctie inschakelen en fax-ID invoeren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Klik op de knop "Configure New Device".
 4. Selecteer in de sectie "Integrated in the FRITZ!Box" de optie "Fax function" en klik op "Next".
 5. Voer in het veld "Fax ID" de ID in die moet worden doorgegeven aan iedereen die een faxbericht verstuurt naar de FRITZ!Box en die je wilt doorgeven aan de geadresseerden waaraan je een faxbericht verstuurt. Je kunt bijvoorbeeld je telefoonnummer of je naam invoeren.

  Belangrijk:Veel geadresseerden blokkeren faxberichten zonder identificatie om ongewenste reclame te voorkomen.

Doorsturen via e-mail en opslaglocatie selecteren

 1. Selecteer het doorsturen via e-mail en de opslaglocatie.
 2. Als ontvangen en succesvol verzonden faxberichten automatisch moeten worden doorgestuurd aan een of meerdere e-mailadressen, schakel je de optie "Forward by e-mail" in. Meerdere e-mailadressen kun je van elkaar scheiden met een komma en zonder een spatie tussen de adressen.

  Voorbeeld:
  jan@modaal.nl,jaan@modaal.nl

  • Als je het doorsturen via e-mail hebt ingeschakeld, kun je de optie "Do not save" inschakelen. Let echter op dat het faxbericht verloren gaat en de faxfunctie wordt uitgeschakeld als het doorsturen van een faxbericht per e-mail mislukt en dat de fax niet aanvullend op een opslagmedium wordt opgeslagen. Hierdoor wordt voorkomen dat de afzenders positieve verzendrapporten ontvangen voor faxberichten die verloren zijn gegaan, omdat het doorsturen per e-mail niet mogelijk is. De faxfunctie wordt weer ingeschakeld zodra het weer mogelijk is e-mails te verzenden of de FRITZ!Box opnieuw wordt opgestart.
  • Als ontvangen faxberichten op het interne geheugen van de FRITZ!Box moet worden opgeslagen, dan schakel je de instelling "Save internally" in. Verzonden faxberichten worden niet opgeslagen.
  • Als ontvangen faxberichten moeten worden opgeslagen op een USB-opslagmedium die is verbonden met een USB-poort van de FRITZ!Box, schakel je de optie "Save on the USB storage medium" in. Verzonden faxberichten worden niet opgeslagen. Als je het USB-opslagmedium wilt loskoppelen of de functie "USB Remote connection" wilt inschakelen, moet je deze optie eerst uitschakelen. Anders treden er fouten op bij het ontvangen van faxberichten, omdat deze niet meer kunnen worden opgeslagen.
 3. Klik op "Next".

E-mailaccountgegevens invoeren

In de volgende stap word je mogelijk gevraagd diverse gegevens van je e-mailaccount in te voeren. Deze informatie is noodzakelijk als je wilt dat de FRITZ!Box nieuwe faxberichten kan versturen via e-mail wanneer de push-service nog niet is geconfigureerd. Voer de gegevens van het e-mailaccount dan als volgt in:

Opmerking:Je kunt de gegevens van het e-mailaccount altijd wijzigen onder "System > Push-Service > Sender" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.

 1. Voer het wachtwoord van je e-mailaccount in.
 2. Voer je gebruikersnaam in.
 3. Voer de naam in van de SMTP-server van je e-mailprovider en geef de poort op die door de SMTP-server wordt gebruikt.

  Opmerking:Uitgaande e-mails worden verstuurd via de SMTP-server (SMTP = Simple Mail Transport Protocol). De naam en het poortnummer van de SMTP-server verkrijg je bij je e-mailprovider.

 4. Schakel de optie "This server supports a secure connection (SSL)" in als je provider SSL-versleuteling ondersteunt.
 5. Klik op "Next".

Telefoonnummers toewijzen

 1. Definieer vervolgens het telefoonnummer voor de faxfunctie. Wanneer je telefoonnummers inschakelt, beantwoordt het faxapparaat alle oproepen naar deze nummers, zodat je niet meer kunt worden gebeld op deze nummers. Of je telefoonnummers moet in schakelen, hangt af van je keuze of je faxberichten wilt kunnen ontvangen en/of verzenden.
 2. Wanneer je faxberichten wilt verzenden en ontvangen, schakel je minstens één telefoonnummer in, waarmee je faxberichten wilt verzenden. Het/de nummer(s) wordt/worden dan ook gebruikt om faxberichten te ontvangen.
  • Wanneer je alleen faxberichten wilt ontvangen, heb je twee mogelijkheden:
   1. Of: Je schakelt een of meerdere telefoonnummers in. De fax neemt alleen oproepen aan deze telefoonnummers aan en faxberichten worden automatisch ontvangen.
    • Of: Schakel geen telefoonnummers in, voor het ontvangen van faxberichten wordt dan automatische faxherkenning gebruikt. Faxherkenning werkt alleen als een antwoordapparaat van de FRITZ!Box de oproep aanneemt. Configureer het antwoordapparaat zodanig, dat dit de oproep aanneemt na twee tot vier keer overgaan, en selecteer niet de bedrijfsmodus "Greeting only". In deze bedrijfsmodus is het tijdsinterval te kort voor faxherkenning. De opname wordt verwijderd zodra de oproep wordt herkend als faxbericht.
  • Het is niet mogelijk de FRITZ!Box te configureren om uitsluitend faxberichten te verzenden. Voor het verzenden van faxberichten moet je minimaal één telefoonnummer inschakelen die dan wordt gebruikt om faxberichten te ontvangen.
 3. Klik op "Next" en vervolgens op "Apply" om de instellingen op te slaan.

  Opmerking:Als je een faxoproep aanneemt met een telefoon die met de FRITZ!Box is verbonden, dan kun je de oproep doorverbinden naar een antwoordapparaat van de FRITZ!Box. Het antwoordapparaat stuurt de oproep automatisch door naar de geïntegreerde fax, zodra de oproep wordt herkend als faxoproep.

3 Faxontvangst over verschillende e-mailaccounts verdelen

Als je meerdere telefoonnummers hebt gedefinieerd voor de ontvangst van faxberichten, dan kun je aan elk telefoonnummer een ander e-mailadres toewijzen waaraan faxberichten worden doorgestuurd:

Opmerking:Faxberichten die vanaf een telefoon dat is verbonden met de FRITZ!Box worden doorgestuurd naar een antwoordapparaat, worden doorgestuurd naar het/de e-mailadres(sen) dat/die je hebt toegewezen aan het eerste faxnummer.

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Klik op de knop (Bewerken) bij de faxfunctie.
 4. Klik op het tabblad "Properties".
 5. Voer de e-mailadressen voor de verschillende telefoonnummers in.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.