FRITZ!Box 5490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 5490 Service

Temperatuurafhankelijke schakeling configureren voor FRITZ!DECT-contactdoos

Voor de schakelbare contactdoos, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 200, kun je een temperatuurafhankelijke schakeling configureren. Als de ingestelde temperatuur wordt bereikt, wordt de contactdoos volgens het gewenste tijdschema geschakeld. Als temperatuursensor voor de schakeling kun je de schakelbare contactdoos zelf of een andere temperatuursensor in het thuisnetwerk gebruiken, bijvoorbeeld nog een schakelbare contactdoos FRITZ!DECT 200 of een FRITZ!DECT Repeater, die je op een optimale locatie plaatst om de kamertemperatuur te meten.

Zodoende kun je gemakkelijk een aangesloten apparaat voor verwarming of koeling bedienen. Je kunt bijvoorbeeld een aangesloten infraroodverwarming schakelen, die overdag de kamertemperatuur op 21 graden houdt ("Desired temperature") en 's nachts op 18 graden laat ("Cool-down temperature").

Voorwaarden / Beperkingen

 • De schakelbare contactdoos kan meten in een temperatuurbereik tussen -5°C en 40°C.
 • De schakelbare contactdozen, FRITZ!DECT Repeaters en FRITZ!DECT-radiatorthermostaten werken volgens de standaard DECT ULE (Ultra Low Energy). Om energie te besparen en de DECT-straling te beperken, communiceren ze daarom alleen in grotere tijdsintervallen met de FRITZ!Box. De schakelbare contactdozen geven de gemeten temperatuur om de twee minuten door. De FRITZ!DECT Repeaters en radiatorthermostaten geven de waarden om de 15 minuten of tijdens de vakantieschakeling en de periode dat de verwarming uit is, om de 60 minuten door.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Temperatuurafhankelijke schakeling configureren

Als eerste moet een groep worden ingesteld met de schakelbare contactdozen, die automatisch worden in- of uitgeschakeld zodra een bepaalde temperatuur wordt bereikt. De groep kan ook bestaan uit één enkele schakelbare contactdoos. Vervolgens configureer je de schakeling voor deze groep:

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Klik op de knop "New Group".
 4. Als je hiernaar wordt gevraagd, schakel je de optie "Switching Actuators" in en klik op "OK".
 5. Voer een naam in voor de groep en selecteer de apparaten die je samen wilt schakelen in de groep.
 6. Klik op de knop "OK". De groep wordt aangemaakt.
 7. Schakel de opties "Switching a Group Automatically" en "Temperature" in.
 8. Schakel de optie "Heat" of "Cool" in, afhankelijk van het aangesloten apparaat, bijvoorbeeld infraroodverwarming of airconditioning.
 9. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Temperature sensor" het apparaat dat de temperatuur moet meten. Dit apparaat hoeft niet tot de groep te behoren. Je kunt de meetwaarden zien in de gebruikersinterface in het menu "Home Network > Smart Home".
 10. Als je de optie "Heat" hebt geselecteerd, stel je waarden in voor "Desired temperature" en "Cool-down temperature".
 11. Als je de optie "Cool" hebt geselecteerd, stel je de "Desired temperature" in.
 12. Bepaal de gewenste schakeltijden in de weekkalender door te klikken op, of met ingedrukte linkermuisknop te slepen over de schakeltijden.
 13. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Een verwarmingsapparaat, bijvoorbeeld infraroodverwarming, wordt nu in de opgegeven periode ingeschakeld zodra de temperatuur onder de "desired temperature" of "cooldown temperature" komt. Het verwarmingsapparaat wordt uitgeschakeld, zodra de "desired temperature" of "cooldown temperature" is bereikt.

Een apparaat voor koeling, bijvoorbeeld airconditioning, wordt nu in de opgegeven periode ingeschakeld zodra de "desired temperature" is overschreden. Het apparaat wordt uitgeschakeld zodra de "desired temperature" is bereikt. Gedurende de periode die is geselecteerd in het tijdschema voor "Cooling off", blijft het apparaat voor koeling uitgeschakeld.