FRITZ!Box 5490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 5490 Service

DECT-bereik van de FRITZ!Box uitbreiden met een repeater

Je kunt het DECT-bereik van je FRITZ!Box (basisstation) vergroten als je extra FRITZ!Boxes configureert als repeaters.

Je telefoons worden dan automatisch geregistreerd bij het apparaat met het sterkste signaal. Als je tijdens het bellen het dekkingsgebied van een apparaat verlaat, maakt de telefoon automatisch verbinding met het andere apparaat, zonder dat het gesprek wordt onderbroken.

Hier laten we je zien hoe je een extra FRITZ!Box configureert als repeater. In plaats van een FRITZ!Box kun je echter ook een FRITZ!DECT Repeater of een DECT-repeater van een andere fabrikant gebruiken.

Belangrijk:De instructies over de configuratie van het toegangspunt zijn geldig voor het FRITZ!Box-model zoals aangegeven boven aan deze instructies. Handleidingen voor andere modellen vind je in het gedeelte "Service" van de betreffende FRITZ!Boxes op avm.de.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Je moet een FRITZ!Box 7270 v3, FRITZ!Box 7390 of FRITZ!Box 7240 met het nieuwste FRITZ!OS gebruiken als repeater. Andere FRITZ!Box-modellen ondersteunen deze functie niet.
 • Het is niet mogelijk om tegelijkertijd DECT-repeaters van andere fabrikanten en FRITZ!Boxes in DECT-repeatermodus te registreren. FRITZ!DECT Repeaters en FRITZ!Boxes kunnen tegelijkertijd worden geregistreerd.
 • Je kunt maximaal zes repeaters registreren. Alle repeaters moeten rechtstreeks worden geregistreerd bij het basisstation ("star topology"). Een repeater kan niet worden geregistreerd bij een andere repeater (cascading).
 • De functie "DECT Eco" is niet meer beschikbaar.

Belangrijk:Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

1 Toegangspunt configureren

Toetsblokkering uitschakelen

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System op "Buttons and LEDs".
 3. Klik op het tabblad "Keylock".
 4. Schakel de toetsblokkering uit.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

"Reduce DECT field strength" uitschakelen

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "DECT" op "Base Station".
 3. Schakel in de sectie "Radio Field Strength" de optie "Reduce DECT field strength" uit.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Versleuteling inschakelen

Je kunt de gemaksfuncties van je FRITZ!Fon alleen gebruiken als DECT-versleuteling is ingeschakeld:

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "DECT" op "Base Station".
 3. Schakel in de sectie "Security" de optie "Permit only secure DECT connections (recommended)" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Als de optie was uitgeschakeld, moet je de FRITZ!Box vervolgens eenmalig opnieuw opstarten via de gebruikersinterface ("System > Backup > Restart").

DECT Eco uitschakelen

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "DECT" op "Base Station".
 3. Schakel in de sectie "Radio Field Strength" de optie "DECT Eco" uit.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Pincode instellen

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Base Station" in het menu "DECT".
 3. Voer in de sectie "Registration" een pincode van vier cijfers in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Belangrijk:Je kunt de pincode niet meer wijzigen wanneer je de repeater hebt geregistreerd!

2 Repeater configureren

Voer in de FRITZ!Box die je als repeater wilt gebruiken, dezelfde pincode in als die je hebt gedefinieerd voor het basisstation en schakel vervolgens de DECT-repeatermodus in:

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Repeater" in het menu "DECT".
 3. Schakel de optie "DECT repeater enabled" in.
 4. Voer de viercijferige pincode van het DECT-basisstation in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Nadat de instelling is toegepast, begint het lampje "DECT" of "Info" op de repeater te knipperen. De repeater is dan in registratiemodus.

3 DECT-verbinding tot stand brengen

 1. Plaats beide FRITZ!Boxes dicht bij elkaar, zelfs als je de repeater later wat verder wilt plaatsen.
 2. Druk op de knop "DECT" op je basisstation. Houd de knop ten minste 6 seconden ingedrukt totdat het lampje "DECT" of "Info" op het basisstation begint te knipperen.

De repeater is bij het basisstation geregistreerd wanneer het lampje "DECT" of "Info" op beide apparaten niet meer knippert. De repeater wordt dan door de DECT-monitor weergegeven onder "DECT > DECT Monitor" in de gebruikersinterface van het basisstation.

4 Ideale plaats vinden voor de repeater

 • Kies voor de repeater een plaats waar een telefoon die rechtstreeks met het basisstation is verbonden, perfecte ontvangst heeft. Afhankelijk van de geselecteerde instelling in de gebruikersinterface, moet het lampje "DECT" of "Info" op de repeater branden of zijn gedoofd. Als het lampje knippert, dan is de repeater niet verbonden met het toegangspunt. Daarnaast moet op de plaats die je kiest voor de repeater, de spraaktransmissie in beide richtingen volkomen interferentievrij zijn, zelfs wanneer je elk van je telefoons gebruikt als de repeater is uitgeschakeld. Anders kun je de repeater beter ergens anders plaatsen.

De repeater breidt het DECT-bereik van het basisstation uit. Registreer nieuwe telefoons bij het basisstation. Je kunt geen telefoons registreren met de repeater.

Opmerking:Wanneer een FRITZ!Fon is ingelogd bij het basisstation, wordt een kleine rode 1 boven de balken van de signaalsterkte weergegeven en wanneer een FRITZ!Fon is ingelogd bij de repeater, zie je een 2. Als je meerdere repeaters gebruikt, worden de nummers 2 tot en met 7 weergegeven.