FRITZ!Box 5490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 5490 Service
Not your product?

Storingen tijdens televisiekijken via IPTV-aansluiting

Tijdens het televisiekijken via een IPTV-aansluiting treden er storingen op aan het geluid en/of beeld, als de FRITZ!Box verbinding maakt met internet en de media-ontvanger gebruikt maakt van de internetverbinding van de FRITZ!Box.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Instellingen draadloze netwerk optimaliseren voor IPTV

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als de media-ontvanger rechtstreeks via het draadloze netwerk is verbonden met de FRITZ!Box, of via een draadloze repeater:

Instellingen draadloze netwerk van de FRITZ!Box optimaliseren voor IPTV:

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Channel".
 3. Schakel de optie "Adjust radio channel settings" in.
 4. Klik op "Additional Settings".
 5. Schakel de optie " Optimize wireless transmission for live TV" in.
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Instellingen draadloze netwerk van de FRITZ!WLAN Repeater optimaliseren voor IPTV:

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de gebruikersinterface van de FRITZ!WLAN Repeater.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Channel".
 3. Schakel de optie " Optimize wireless transmission for live TV" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Media-ontvanger niet verbinden via de gasttoegang (Guest access)

Via de draadloze en de LAN-gasttoegang van de FRITZ!Box is de weergave van IPTV niet mogelijk. Verbind de media-ontvanger als volgt:

3 Media-ontvanger niet verbinden via tweede FRITZ!Box

Als je de media-ontvanger gebruikt in combinatie met een FRITZ!Box die is geconfigureerd als draadloze repeater of als draadloze IP-client, kunnen we alleen garanderen dat je probleemloos televisie kunt kijken via IPTV, als op de FRITZ!Box FRITZ!OS 6.80 of nieuwer is geïnstalleerd (met uitzondering van de FRITZ!Box 7390).

Als voor de tweede FRITZ!Box geen FRITZ!OS 6.80 beschikbaar is, of als dit een FRITZ!Box 7390 is, ga je als volgt te werk:

 • Verbind de media-ontvanger met een netwerkkabel rechtstreeks via een FRITZ!WLAN Repeater of een powerline-adapter (bijvoorbeeld met FRITZ!Powerline) met de FRITZ!Box die de internetverbinding tot stand brengt.

4 Multicast-interferentiebronnen opsporen en uitschakelen

Voorwaarde voor het afspelen van IPTV is de foutloze transmissie van IGMP-multicasts van de FRITZ!Box naar de media-ontvanger. Niet ieder apparaat ondersteunt multicasts of kan de gegevensstroom die noodzakelijk is voor de weergave van IPTV foutloos naar de media-ontvanger doorsturen.

Multicasts worden meestal niet ondersteund of onjuist verwerkt door switches of draadloze repeaters van andere fabrikanten. Deze apparaten storen de weergave, zelfs als de receiver rechtstreeks is verbonden met de FRITZ!Box. Alle FRITZ!WLAN-Repeaters ondersteunen multicasts.

Om te bepalen of de interferentie wordt veroorzaakt door apparaten in je thuisnetwerk en om de storing op te lossen, ga je als volgt te werk:

Interferentiebronnen opsporen met IP-adres

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Selecteer "System" in de vervolgkeuzelijst.
 4. Controleer of een van de volgende foutmeldingen wordt weergegeven:
  • "IGMPv3 multicast router [IP-adres van de interferentiebron] ignored"
  • "IGMPv2 multicast router [IP-adres van de interferentiebron] active"
  • "IGMPv2 changed by [IP-adres van de interferentiebron]"
 5. Als één of meer van deze meldingen worden weergegeven:
  1. Noteer het IP-adres van het storende apparaat en klik in het menu "Home Network" op "Home Network Overview".
  2. Klik op het tabblad "Network Connections".
  3. Spoor het storende apparaat op met behulp van het IP-adres in de lijst met netwerkapparaten.
  4. Schakel het storende apparaat uit.
  5. Als de media-ontvanger was verbonden met de FRITZ!Box via het storende apparaat, verbind je de ontvanger rechtstreeks met een LAN-poort van de FRITZ!Box.
  6. Start de FRITZ!Box en de media-ontvanger opnieuw op door de apparaten kort van het stroomnet te ontkoppelen en na een paar seconden weer te verbinden met het stroomnet.
  7. Controleer of er nog steeds storingen optreden.
  8. Als de storingen nog steeds optreden ga je verder met de volgende maatregel.

Interferentiebronnen opsporen zonder IP-adres

 1. Schakel alle hubs/switches en powerline-adapters uit en verwijder deze apparaten van de FRITZ!Box.
 2. Als de media-ontvanger was verbonden met de FRITZ!Box via één van de verwijderde apparaten, verbind je de receiver rechtstreeks met een LAN-poort van de FRITZ!Box.
 3. Start de FRITZ!Box en de media-ontvanger opnieuw op door de apparaten kort van het stroomnet te ontkoppelen en na een paar seconden weer te verbinden met het stroomnet.
 4. Controleer of er nog steeds storingen optreden.
 5. Als de storingen niet meer optreden, verbind je de verwijderde apparaten één voor één en let je op bij welk apparaat de storingen opnieuw optreden.

Interferentiebronnen uitschakelen

Als je hebt ontdekt welk apparaat de storingen veroorzaakt, kun je het probleem met één van de volgende maatregelen oplossen:

 1. Schakel bij het apparaat functies zoals "IGMP-Snooping", "IGMP" en dergelijke uit. Informatie over IGMP-Multicastondersteuning van het apparaat verkrijg je bij de fabrikant, bijvoorbeeld via het handboek.
 2. Installeer de meest recente software voor het apparaat.
 3. Verwijder het apparaat uit het thuisnetwerk.