FRITZ!Box 5490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 5490 Service

Energiespaarmodus inschakelen voor USB-harddrives

De FRITZ!Box kan de energiespaarmodus (stand-by) inschakelen wanneer daarmee verbonden USB-harddrives niet actief zijn.

Voorwaarden / Beperkingen

  • Je USB-harddrive moet de energiespaarmodus ondersteunen.
  • De behuizing van de USB-harddrive moet de energiespaarmodus ondersteunen.
  • De functie USB Remote Connection is niet ingeschakeld voor USB-opslagapparaten (in de gebruikersinterface onder "Home Network > USB Devices > USB Remote Connection").

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Energiespaarmodus inschakelen in de FRITZ!Box

  1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik op "USB Devices" in het menu "Home Network".
  3. Schakel de optie "Energy-saving function enabled" in.
  4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst hoeveel minuten de USB-harddrive inactief kan blijven voordat de energiespaarmodus wordt ingeschakeld.
  5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De USB-harddrive schakelt om naar de energiespaarmodus na de door jou ingestelde tijd (bijvoorbeeld na 10 minuten zonder activiteit).