FRITZ!Box 5490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 5490 Service

Draadloze telefoon kan niet worden aangemeld

Het aanmelden van een draadloze telefoon mislukt. De volgende meldingen worden weergegeven:

 • In de gebruikersinterface van de FRITZ!Box: "Registration with the DECT base station failed. The reason for the error is displayed on the cordless (DECT) telephone."
 • Op de display van de telefoon: "Registration at Base 1, 2, 3 or 4 failed" of "Search for base"

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Maximale aantal is bereikt

Je kunt maximaal zes draadloze telefoons aanmelden bij de FRITZ!Box. Als er al zes telefoons zijn aangemeld, kun je geen andere telefoons meer aanmelden.

Opmerking: Telefoons die je niet meer gebruikt, kun je verwijderen onder "DECT > Cordless Telephones" in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.

2 FRITZ!Box opnieuw opstarten

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Restart".
 4. Klik op de knop "Restart".

3 Toetsblokkering uitschakelen

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Systeem op "Buttons and LEDs".
 3. Klik op het tabblad "Keylock".
 4. Schakel de toetsblokkering uit.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

4 Controleren of de telefoon DECT-GAP ondersteunt

De telefoon moet het profiel DECT-GAP ondersteunen. DECT-GAP is een gebruikelijke standaard voor draadloze telefoons en draadloze gegevensoverdracht, die bijvoorbeeld wordt ondersteund door alle FRITZ!Fon-modellen.

 • Raadpleeg de handleiding van de telefoon of vraag de fabrikant om te controleren of de telefoon het DECT-GAP-profiel ondersteunt. Als de telefoon DECT-GAP niet ondersteunt, kunnen we niet garanderen dat deze werkt met de FRITZ!Box.

5 "DECT Eco" uitschakelen

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "DECT" op "Base Station".
 3. Schakel in de sectie "Radio Field Strength" de optie "DECT Eco" uit.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Schakel de optie "DECT Eco" pas weer in als je de telefoon succesvol kon aanmelden bij de FRITZ!Box.

6 Pincode instellen

Mogelijk gebruik je een onjuiste pincode om de telefoon bij de FRITZ!Box aan te melden. Stel daarom een nieuwe pincode in voor het basisstation van de FRITZ!Box:

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "DECT" op "Base Station".
 3. Voer in de sectie "Registration" een viercijferige PIN in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

7 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

8 FRITZ!Box naar fabrieksinstellingen terugzetten en telefoon met wizard aanmelden

Mogelijk verhinderen instellingen in de FRITZ!Box dat de telefoon kan worden aangemeld. Herstel daarom de fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box en gebruik vervolgens de wizard voor telefoonapparaten om de telefoon aan te melden bij de FRITZ!Box:

Instellingen van de FRITZ!Box opslaan

Telefoonboeken van de FRITZ!Box opslaan

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Book".
 3. Selecteer een telefoonboek, klik op de knop "Save" en sla het telefoonboek als XML-document op de computer op.
 4. Sla zo één voor één alle telefoonboeken op die zijn opgeslagen in de FRITZ!Box.

Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box laden

Telefoon met wizard voor telefoontoestellen aanmelden

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Klik op de knop "Configure New Device".
 4. Schakel de optie "Telephone (with or without answering machine)" in en klik op "Next".
 5. Schakel de optie "DECT (cordless telephone)" in en klik op "Next".
 6. Start nu de aanmeldprocedure op je telefoon, klik vervolgens op "Connect" en volg de instructies.
 7. Als je wordt gevraagd naar de pincode van het basisstation, voer 0000 in op de telefoon. Dit is de fabrieksinstelling van de FRITZ!Box.
 8. Als het je is gelukt om de telefoon aan te melden bij de FRITZ!Box, importeer dan de telefoonboeken die je eerder hebt opgeslagen en configureer de FRITZ!Box opnieuw.

  Belangrijk:Herstel niet de opgeslagen instellingen vanuit het bestand "fritzbox[...].export", aangezien het aanmelden van nieuwe draadloze telefoons anders misschien weer mislukt.

9 Andere telefoon testen

Test of je een andere draadloze telefoon kunt aanmelden bij de FRITZ!Box. Gebruik een telefoon die de DECT-GAP-standaard ondersteunt:

 1. Herstel de instellingen van de FRITZ!Box.
 2. Gebruik de wizard voor telefoonapparaten om de andere draadloze telefoon aan te melden bij de FRITZ!Box.
 3. Als het je lukt de andere draadloze telefoon aan te melden bij de FRITZ!Box, dan is de eerste telefoon verkeerd geconfigureerd of defect.