FRITZ!Box 5490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 5490 Service

Twee FRITZ!Boxen via netwerkkabel met elkaar verbinden

Als je twee FRITZ!Boxen bezit, kun je deze met elkaar verbinden via een netwerkkabel. De internet- en telefonieservices die zijn geconfigureerd in de FRITZ!Box (router) die is verbonden met de glasvezelaansluiting, zijn dan ook beschikbaar voor de tweede FRITZ!Box (IP-client) en alle hiermee verbonden netwerkapparaten en telefoontoestellen (bijvoorbeeld computer, smartphone).

Belangrijk:De instructies over de configuratie van de FRITZ!Box (router) zijn geldig voor het FRITZ!Box-model zoals aangegeven boven aan deze handleiding.

Voorwaarden / Beperkingen

 • De FRITZ!Box (IP-client) moet de bedrijfsmodus "Share existing Internet connection in the network (IP client mode)" ondersteunen. Geen van de FRITZ!Box Cable-, LTE- en glasvezel-modellen ondersteunen deze bedrijfsmodus.
 • Op de FRITZ!Box (IP-client) moet FRITZ!OS 6 of nieuwer zijn geïnstalleerd.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 FRITZ!Box (router) configureren

In de fabrieksinstellingen is de FRITZ!Box geconfigureerd als DHCP-Server. Als je de DHCP-server van de FRITZ!Box hebt uitgeschakeld, configureer je de volgende instellingen:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Home Network Overview".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4-Addresses". Als de knop niet wordt weergegeven, schakel je eerst de geavanceerde weergave in.
 5. Schakel de DHCP-server in en definieer het bereik waarbinnen de FRITZ!Box IP-adressen moet toewijzen.

  Opmerking:In de fabrieksinstellingen gebruikt de FRITZ!Box het IP-adres 192.168.178.1 (subnetmasker 255.255.255.0) en wijst IP-adressen toe tussen xxx.20 en xxx.200.

 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 FRITZ!Box (IP-client) configureren

Computer met FRITZ!Box (IP-client) verbinden

 1. Als de computer al is verbonden met de FRITZ!Box (router), verbreek dan de verbinding tussen de computer en de FRITZ!Box (router).
 2. Verbind de computer via een netwerkkabel of via het draadloze netwerk met de FRITZ!Box (IP-client).

Bedrijfsmodus in FRITZ!Box (IP-client) configureren

 1. Klik op "Internet" in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (IP-client).
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Selecteer "Other Internet service provider" in de vervolgkeuzelijst "Internet service provider".
 4. Selecteer "Other Internet service provider" in de tweede vervolgkeuzelijst in de sectie "Internet service provider".
 5. Schakel in de sectie "Connection" de optie "Connection to an external modem or router" in.
 6. Schakel in de sectie "Operating Mode" de optie "Share existing Internet connection in the network" in.
 7. Voer in de invoervelden "Downstream" en "Upstream" de betreffende datasnelheden van je internetverbinding in.

  Voorbeeld:
  Voer 32000 in voor een Downstream van 32 Mbit/s en 2000 voor een upstream van 2 Mbit/s.

 8. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De FRITZ!Box is nu geconfigureerd als IP-client.

Belangrijk:In deze bedrijfsmodus kun je de gebruikersinterface niet meer openen met http://fritz.box. In plaats daarvan ga je te werk zoals beschreven in de sectie "FRITZ!Box-gebruikersinterface openen" (zie hieronder).

Computer met FRITZ!Box (router) verbinden

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als de computer eerst was verbonden met de FRITZ!Box (router) en je die verbinding nu opnieuw tot stand wilt brengen:

 1. Verbreek de verbinding tussen de computer en de FRITZ!Box (IP-client).
 2. Verbind de computer via een netwerkkabel of via het draadloze netwerk met de FRITZ!Box (router).

3 FRITZ!Box (IP-client) verbinden met het thuisnetwerk

 • Verbind de "WAN"- of "LAN 1"-poort van de FRITZ!Box (IP-client) via een netwerkkabel rechtstreeks of via een hub/switch met de FRITZ!Box (router). Daarvoor kun je bijvoorbeeld de witte meegeleverde netwerkkabel gebruiken.

De FRITZ!Box (IP-client) gebruikt nu de internetverbinding van de FRITZ!Box (router).

4 FRITZ!Box-gebruikersinterface openen

Gebruikersinterface van de FRITZ!Box (router) openen

 • Voer in het adresveld van de webbrowser fritz.box in.

Gebruikersinterface van de FRITZ!Box (IP-client) openen

 1. Klik op "Home Network" in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (router).
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Home Network Overview".
 3. Klik op de link voor de FRITZ!Box (IP-client).

  Opmerking:Als alternatief kun je de gebruikersinterface ook openen via het IP-adres die de FRITZ!Box (router) aan de FRITZ!Box (IP-client) heeft toegewezen, bijvoorbeeld 192.168.178.25. Het IP-adres kun je in de FRITZ!Box (router) onder "Home Network > Network > Network Connections" aflezen.

5 FRITZ!Box (IP-client) voor telefonie configureren

Alle telefoonnummers die zijn geconfigureerd in de FRITZ!Box (router), kunnen ook worden gebruikt voor de telefoons die zijn verbonden met FRITZ!Box (IP-client):

6 FRITZ!Box (IP-client) voor draadloos roaming configureren

Je kunt de FRITZ!Box (IP-client) gebruiken als extra draadloos basisstation. Zo kunnen je draadloze netwerkapparaten de FRITZ!Box gebruiken om toegang te krijgen tot internet en andere apparaten in het thuisnetwerk, zelfs als het draadloze netwerk van de FRITZ!Box (router) niet bereikbaar is.

Configureer de volgende instellingen in de FRITZ!Box (IP-client) wanneer je wilt dat draadloze netwerkapparaten altijd automatisch verbinding maken met de FRITZ!Box met het sterkste signaal (draadloos roaming):

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de gebruikersinterface van de FRITZ!BOX (IP-client).
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Voor de gebruikte frequentieband voer je bij het invoerveld "Name of the wireless radio network (SSID)". de naam van het draadloze netwerk van de FRITZ!Box (router) in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Als je de automatische selectie van kanalen in de FRITZ!Box (router) hebt uitgeschakeld en een draadloos kanaal hebt ingesteld, dan stel je hetzelfde kanaal in op de FRITZ!Box (IP-client):
  1. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Channel".
  2. Schakel in de sectie "Radio Channel Settings" de optie "Adjust the radio channel settings" in.
  3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Radio channel" het kanaal dat door de FRITZ!Box (router) wordt gebruikt voor de draadloze frequentieband.
  4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 6. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Security".
 7. Schakel de optie "WPA Encryption" in.
 8. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "WPA mode" de optie "WPA2 (CCMP)".

  Opmerking:Als niet al je draadloze netwerkapparaten WPA2-versleuteling ondersteunen, kun je de WPA-modus "WPA + WPA2" gebruiken. Met deze instelling gebruiken draadloze netwerkapparaten automatisch de veiligste WPA-modus voor draadloze verbindingen.

 9. Voer in het invoerveld "Network key" de netwerksleutel van de FRITZ!Box (router) in.
 10. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.