FRITZ!Box 5490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 5490 Service

Deurintercomsysteem instellen in de FRITZ!Box

Als de deur van je huis een deurintercom heeft, kun je een deurintercomsysteem verbinden met je PBX en gewoon je telefoon gebruiken om de deuropener te bedienen. Hoe je het deurintercomsysteem in de FRITZ!Box instelt, hangt af van het type systeem.

Vereisten / Beperkingen

 • Het deurintercomsysteem moet een a/b-interface hebben dat nummers kan bellen met toonkiezen wanneer je op een knop drukt. Andere 2-draads of 4-draads oplossingen worden niet ondersteund.
 • De camera voor de deurintercom neemt beelden op in de bestandsindeling JPG/JPEG, PNG of GIF. Andere bestandsindelingen, bijvoorbeeld MJPG/MJPEG, worden niet ondersteund.
 • De beelden van de camera zijn beschikbaar via FTP of HTTP. HTTPS wordt niet ondersteund.

Opmerking:De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS voor je FRITZ!Box.

1 IP-deurintercomsysteem instellen op de poort "LAN/WLAN"

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephony Devices" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de knop "Configure New Device".
 4. Schakel de optie "Door intercom system" in en klik op "Next".
 5. Schakel de optie "LAN / Wireless LAN (IP door intercom system)" in en klik op "Next".
 6. Voer een wachtwoord naar keuze in en klik op "Next".
 7. Wanneer op een bel wordt gedrukt, belt het deurintercomsysteem het doelnummer. Ga naar het veld "Telephone number of the doorbell" en voer de nummers in die zijn ingesteld voor de afzonderlijke deurbellen in het deurintercomsysteem. Klik op "Add Doorbell" als je extra velden wilt openen.
 8. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Forward doorbells" de telefoon of het nummer waarnaar het signaal van de deurbel moet worden doorgestuurd:

  Belangrijk:Je kunt een of meer interne nummers selecteren, of je kunt een extern nummer selecteren. Interne en externe nummers kunnen niet worden gecombineerd.

  • Naar een specifieke telefoon:
   • Selecteer de betreffende telefoon.
  • Naar alle verbonden telefoons (paging-oproep):
   • Selecteer de optie "All telephones".
  • Naar een extern nummer (bijvoorbeeld een andere lijn, een mobiele telefoon):
   1. Selecteer de optie "Telephone number".
   2. Voer het doelnummer in.
  • Naar bepaalde telefoons die zijn verbonden met de FRITZ!Box (oproepgroep):
   1. Selecteer de optie "Call group".
   2. Schakel maximaal vier telefoons in die je wilt opnemen in de oproepgroep.
   3. Klik op "OK".
 9. Klik op "Next" en vervolgens op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 10. Klik op de knop (Bewerken) voor het deurintercomsysteem.
 11. Open de vervolgkeuzelijst "Outgoing calls via" en selecteer het uitgaande oproepnummer dat moet worden gebruikt als het signaal van de deurbel moet worden doorgestuurd naar een mobiele telefoon of een externe lijn.
 12. Als je de functietoets "Open" op een FRITZ!Fon wilt gebruiken, voer je tekencombinaties in voor de deuropener.
 13. Als het deurintercomsysteem is uitgerust met een camera, geef je het volledige webadres met de afbeeldingsbestanden op in het veld "Live image". Deze URL moet eindigen met de bestandsindeling van het beeld (bijvoorbeeld beeld.jpg). Het beeld wordt dan weergegeven op je FRITZ!Fon wanneer er een oproep is van het deurintercomsysteem.
 14. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Analoog deurintercomsysteem instellen dat is verbonden met de poort "FON"

FRITZ!Box configureren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephony Devices" in het menu "Telephony".
 3. Als de analoge extensie (bijvoorbeeld "FON 1") die je hebt verbonden met het deurintercomsysteem, al wordt vermeld, dan klik je op de knop (Verwijderen) voor het apparaat.
 4. Klik op de knop "Configure New Device".
 5. Schakel de optie "Door intercom system" in en klik op "Next".
 6. Schakel de optie "Door intercom system with a/b interface" in en klik op "Next".
 7. Wanneer op een bel wordt gedrukt, belt het deurintercomsysteem het doelnummer. Ga naar het veld "Telephone number of the doorbell" en voer de nummers in die zijn ingesteld voor de afzonderlijke deurbellen in het deurintercomsysteem. Klik op "Add Doorbell" als je extra velden wilt openen.
 8. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Forward doorbells" de telefoon of het nummer waarnaar het signaal van de deurbel moet worden doorgestuurd:

  Belangrijk:Je kunt een of meer interne nummers selecteren, of je kunt een extern nummer selecteren. Interne en externe nummers kunnen niet worden gecombineerd.

  • Naar een specifieke telefoon:
   • Selecteer de betreffende telefoon.
  • Naar alle verbonden telefoons (paging-oproep):
   • Selecteer de optie "All telephones".
  • Naar een extern nummer (bijvoorbeeld een andere lijn, een mobiele telefoon):
   1. Selecteer de optie "Telephone number".
   2. Voer het doelnummer in.
  • Naar bepaalde telefoons die zijn verbonden met de FRITZ!Box (groepsoproep):
   1. Selecteer de optie "Call group".
   2. Schakel maximaal vier telefoons in die je wilt opnemen in de oproepgroep.
   3. Klik op "OK".
 9. Klik op "Next" en vervolgens op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 10. Klik op de knop (Bewerken) voor het deurintercomsysteem.
 11. Open de vervolgkeuzelijst "Outgoing calls via" en selecteer het uitgaande oproepnummer dat moet worden gebruikt als het signaal van de deurbel moet worden doorgestuurd naar een mobiele telefoon of een externe lijn.
 12. Als je de functietoets "Open" op een FRITZ!Fon wilt gebruiken, voer je tekencombinaties in voor de deuropener.
 13. Als het deurintercomsysteem is uitgerust met een camera, geef je het volledige webadres met de afbeeldingsbestanden op in het veld "Live image". Deze URL moet eindigen met de bestandsindeling van het beeld (bijvoorbeeld beeld.jpg).
 14. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Deurintercomsysteem instellen

Als je zelf het interval moet invoeren voor een beltoon en bezettoon, voer je de volgende waarden in (standaard volgens 1TR110):

 • Beltoon: toon 1000 ms +- 100 ms, pauze 4000 ms +- 400 ms (425 Hz +- 10%)
 • Bezettoon: toon 480 ms +- 48 ms, pauze 480 ms +- 48 ms (425 Hz +- 10%)

Je kunt alle functies van je deurintercomsysteem gebruiken die overeenkomen met de specificaties van de standaard 1TR110, bijvoorbeeld een deurbel beantwoorden met een telefoon en het gesprek accepteren of de deur openen. Je eigen functies (functies die niet zijn gedefinieerd in deze standaard) die beschikbaar zijn via het deurintercomsysteem, kunnen niet worden gebruikt.

3 Deurintercomsysteem instellen bij verbinding met de poort "FON S0"

 1. Programmeer 99999 als MSN voor het deurintercomsysteem.

  Opmerking:Automatisch bellen van externe nummers is gedeactiveerd voor ISDN-apparaten die zijn verbonden met de poort "FON S0" die "99999" als MSN verzendt naar de FRITZ!Box.

 2. Configureer het gewenste doelnummer in het deurintercomsysteem, bijvoorbeeld
  • het interne telefoonnummer van een telefoon,

   Opmerking:Je vindt de interne nummers van alle telefoons onder "Telephone Book > Internal Numbers" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.

  • het afgekorte nummer, bijvoorbeeld 701 van een interne oproepgroep, zodat alleen bepaalde met de FRITZ!Box verbonden telefoons overgaan (groepsoproep).
  • het nummer 9 om een uitgezonden oproep te initiëren, zodat alle met de FRITZ!Box verbonden telefoons overgaan (paging-oproep).

Je kunt alle functies van je deurintercomsysteem gebruiken die overeenkomen met de specificaties van EuroISDN/DSS1, bijvoorbeeld een deurbel beantwoorden met een telefoon en het gesprek accepteren of de deur openen. Je eigen functies (functies die niet zijn gedefinieerd in deze standaard) die beschikbaar zijn via het deurintercomsysteem, kunnen niet worden gebruikt.