FRITZ!Box 6490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6490 Service

Gesprekspartners kunnen elkaar niet horen

Bij telefoongesprekken treedt soms of altijd een van de volgende problemen op. Het probleem treedt meteen op aan het begin of pas in het verloop van het gesprek, bijvoorbeeld pas na vijf minuten:

  • Je kunt je gesprekspartner niet horen.
  • Je gesprekspartner hoort jou niet.
  • Beide gesprekspartners kunnen elkaar niet horen.

Daarbij kan mogelijk de indruk worden gewekt dat de telefoonverbinding is afgebroken. De verbinding is echter nog actief. Dat kun je zien omdat de led voor telefonie van de FRITZ!Box nog brandt. De led gaat pas uit wanneer je de oproep beëindigt door op te hangen.

1 Beveiligingsprogramma's configureren

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als het probleem optreedt wanneer je FRITZ!App Fon gebruikt:

  1. Schakel tijdelijk de beveiligingsprogramma's uit op je telefoon, bijvoorbeeld de webbeveiliging van Symantec - Norton mobile Security.
  2. Controleer of je nu zonder storingen kunt telefoneren met FRITZ!App Fon.
  3. Als je nu kunt telefoneren, werd de spraakverbinding gestoord door het beveiligingsprogramma. Schakel het programma weer in en configureer het zodat het programma spraakverbindingen toestaat. Informatie over de configuratie krijg je van de fabrikant; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

2 Toegang tot microfoon inschakelen

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als het probleem optreedt wanneer je FRITZ!App Fon gebruikt op een iOS-apparaat:

  1. Open de iOS-instellingen.
  2. Tik op "Privacy" en vervolgens op "Microfoon".
  3. Schakel voor FRITZ!App Fon toegang tot de microfoon in.

3 Contact opnemen met kabelprovider

We zijn niet op de hoogte van verdere maatregelen voor dit probleem, daarom kan de FRITZ!Box dit probleem niet oplossen.

  1. Neem contact op met je kabelprovider voor een oplossing.