FRITZ!Box 6490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6490 Service

FRITZ!Box meldt "Dynamic DNS: Account temporarily disabled"

De dynamische DNS-account die je hebt geconfigureerd in de FRITZ!Box, kan niet inloggen bij je dynamische DNS-provider. In de gebruikersinterface van de FRITZ!Box wordt op de pagina "Overview" de melding "Dynamic DNS [...] Status: account temporarily disabled" weergegeven. In de Event Log van de FRITZ!Box wordt mogelijk een van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "Dynamic DNS error: Dynamic DNS update is disabled until the dynamic DNS registration data are changed."
 • "Dynamic DNS error: The DynDNS provider reports error 401 - bad authorization."

Oorzaak

 • Volgens de richtlijnen van de dynamische DNS-provider schakelt de FRITZ!Box het dynamische DNS-account uit wanneer er fouten optreden die wijzen op een permanente storing van de account. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een publiek IP-adres dat ontbreekt, onjuiste inloggegevens of meerdere aanmeldpogingen vanaf verschillende dynamische DNS-clients. De account blijft uitgeschakeld tot de inloggegevens opnieuw worden ingevoerd in de FRITZ!Box.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op FRITZ!OS 6.83 of nieuwer en kunnen in een oudere versie van FRITZ!OS afwijken of niet beschikbaar zijn. De FRITZ!OS-versie vind je in de gebruikersinterface op de pagina "Overview".

1 Controleren of een publiek IP-adres is toegewezen

Gebruik van een dynamische DNS-dienst en toegang tot de FRITZ!Box vanaf internet zijn alleen mogelijk als de FRITZ!Box een IPv4-adres uit het publieke adresbereik krijgt toegewezen wanneer deze de internetverbinding tot stand brengt:

Opmerking:Als de internetverbinding al is overgeschakeld naar het internetprotocol v6 (IPv6) en dit door je dynamische DNS-provider wordt ondersteund, dan geeft de FRITZ!Box ook een IPv6-adres door naar de dynamische DNS-service.

 1. Controleer het adresbereik van het IPv4-adres dat door de internetprovider aan de FRITZ!Box is toegewezen.

  Belangrijk:Bij een internettoegang met DS-Lite is de FRITZ!Box alleen toegankelijk via IPv4 en niet via IPv6. Als DS-Lite actief is, wordt de status "IPv4 over DS Lite" weergegeven in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op de pagina "Overview" onder "Connections".

 2. Als de FRITZ!Box een publiek IPv4-adres heeft verkregen, ga je verder met de volgende maatregel.
  • Als de FRITZ!Box een privaat IPv4-adres heeft verkregen, zijn het gebruik van een dynamische DNS-dienst en toegang tot de FRITZ!Box vanaf internet niet mogelijk.

2 Andere dynamische DNS-clients uitschakelen

Er treden fouten op als meerdere apparaten hun IP-adres doorgeven aan dezelfde dynamische DNS-account. Zorg er daarom voor dat de dynamische DNS-account alleen is geconfigureerd in de FRITZ!Box:

 • Verwijder of schakel de dynamische DNS-account die je hebt geconfigureerd in de FRITZ!Box uit in alle apparaten behalve in de FRITZ!Box, bijvoorbeeld andere routers, computers met DynDNS-software of NAS-systemen.

3 Dynamische DNS-toegangsgegevens opnieuw invoeren

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Permit Access".
 3. Klik op het tabblad "Dynamic DNS"
 4. Voer in het invoerveld "Domain name" de volledige domeinnaam in, bijvoorbeeld mijndomein.dyndns.org. Informatie over het formaat verkrijg je bij de Dynamic DNS-provider.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De FRITZ!Box stuurt nu elke keer weer het huidige IP-adres door aan de dynamische DNS-provider nadat de internetverbinding tot stand is gebracht.

4 Contact opnemen met provider

Als het dynamische DNS-account nog steeds is uitgeschakeld in de FRITZ!Box, dan zijn de registratiegegevens mogelijk onjuist of heeft je dynamische DNS-provider mogelijk technische problemen:

 • Neem contact op met je dynamische DNS-provider voor een oplossing.