FRITZ!Box 6490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6490 Service

Oproepblokkering voor inkomende en uitgaande oproepen (bijvoorbeeld 090x-nummers) configureren

Je kunt in de FRITZ!Box oproepblokkeringen configureren om

 • bepaalde telefoonnummers of nummerreeksen (bijvoorbeeld 090x-nummers) voor uitgaande oproepen blokkeren. Telefoons die zijn aangesloten op de FRITZ!Box kunnen dan geen verbinding meer tot stand brengen met deze telefoonnummers.
 • bepaalde telefoonnummers of nummerreeksen voor inkomende oproepen te blokkeren. Bovendien kun je bellers blokkeren die de nummerweergave hebben uitgeschakeld (anonieme bellers). De telefoons die met de FRITZ!Box zijn verbonden, reageren dan niet op inkomende oproepen van deze bellers en de oproepen worden niet opgeslagen in de oproeplijst van de telefoons. Deze oproepen worden echter wel weergegeven als afgewezen oproepen in de oproeplijst van de FRITZ!Box.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op FRITZ!OS 7 of nieuwer en kunnen in een oudere versie van FRITZ!OS afwijken of niet beschikbaar zijn. De FRITZ!OS-versie vind je in de gebruikersinterface op de pagina "Overview".

1 Uitgaande oproepen blokkeren en uitzonderingen definiëren

Telefoonnummers of nummerreeks blokkeren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Call Handling".
 3. Klik op de knop "New Rule".
 4. Schakel de optie "outgoing calls" in.
 5. Als je een bepaald telefoonnummer wilt blokkeren, voer je in het veld "Telephone number" dit telefoonnummer in.
  • Als je een bepaalde nummerreeks wilt blokkeren, voer je in het veld "Telephone number" dit in (bijvoorbeeld 0900 of 123) of selecteer een van de vooraf ingestelde nummerreeksen.
 6. Voer een naam in voor de oproepblokkering. De naam wordt dan weergegeven in de oproeplijst van de FRITZ!Box.
 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Uitzondering voor geblokkeerde nummerreeksen definiëren

Als je uitgaande oproepen naar een bepaalde nummerreeks hebt geblokkeerd, dan kun je een kiesregel configureren om uitzonderingen in te stellen voor afzonderlijke telefoonnummers of nummerreeksen. Je kunt deze nummers of nummerreeksen dan toch bellen ondanks dat ze zijn geblokkeerd:

Belangrijk:Bij sommige kabelproviders is het niet mogelijk om kiesregels te configureren.

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Call Handling".
 3. Klik op het tabblad "Dialing Rules".
 4. Klik op de knop "New Dialing Rule".
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Number range" de optie "Telephone number".
 6. Voer het volledige telefoonnummer met netnummer in of voer een nummerreeks in, waarnaar uitgaande gesprekken mogelijk moeten zijn.

  Voorbeeld:
  Je hebt internationale oproepen geblokkeerd, maar wilt dat telefoonverbindingen met de VS wel mogelijk zijn. In dit geval voer je het landnummer van de VS, "001", in wanneer je de kiesregel configureert.
  Je hebt de nummerreeks van het mobiele telefoonnetwerk geblokkeerd, maar je wilt wel oproepen toestaan naar je eigen mobiele telefoonnummer. In dit geval voer je het hele telefoonnummer in wanneer je de kiesregel configureert. 

 7. Selecteer bij "Connect via" het telefoonnummer dat je wilt gebruiken om de verbinding tot stand te brengen.
 8. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Inkomende oproepen blokkeren en uitzonderingen configureren

Anonieme oproepen

Je kunt bellers blokkeren die de nummerweergave hebben uitgeschakeld (anonieme bellers). Je kunt alle anonieme bellers blokkeren of alleen anonieme bellers die een bepaald telefoonnummer hebben gebeld:

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Call Handling".
 3. Klik op de knop "New Rule".
 4. Schakel de optie "incoming calls" in.
 5. Als je alle anonieme bellers wilt blokkeren, ongeacht welke van je telefoonnummers wordt gebeld, selecteer je in de vervolgkeuzelijst "Number range" de optie "Without a number".
  • Wanneer je alleen anonieme bellers wilt blokkeren die een bepaald telefoonnummer bellen:
   1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Number range" de optie "Telephone number".
   2. Voer in het veld "Telephone number" een # in, gevolgd door je telefoonnummer.

    Voorbeeld:
    Je gebruikt je telefoonnummer 123456 als faxnummer en wilt anonieme faxberichten blokkeren. Voer in het veld "Telephone number" #123456 in. Nu worden alle oproepen van bellers afgewezen die bellen naar het faxnummer 123456 en die de nummerweergave hebben uitgeschakeld.

 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Oproepen van bepaalde telefoonnummers of van een nummerreeks

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Call Handling".
 3. Als je een bepaald telefoonnummer wilt blokkeren:
  1. Klik op de knop "Prohibited numbers".
  2. Klik op de knop "New Entry".
  3. Voer het telefoonnummer en een naam in. De naam wordt weergegeven in de oproeplijst van de FRITZ!Box.
  4. Klik op "OK" en op "Close" om de instellingen op te slaan.
 4. Als je een nummerreeks wilt blokkeren:
  1. Klik op de knop "New Rule".
  2. Schakel de optie "incoming calls" in.
  3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Number range" de optie "Telephone number range".
  4. Voer in het veld "Telephone number range" een willekeurige nummerreeks (bijvoorbeeld 0900 of 123) in.
  5. Voer een naam in voor de oproepblokkering. De naam wordt weergegeven in de oproeplijst van de FRITZ!Box.
  6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
 5. Als je een telefoonboek wilt blokkeren:
  1. Klik op de knop "New Rule".
  2. Schakel de optie "incoming calls" in.
  3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Number range" de optie "Telephone book".
  4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst het telefoonboek met de telefoonnummers en nummerreeksen die je wilt blokkeren. Nummerreeksen moeten eindigen met een *.

   Voorbeeld:
   Als je het telefoonboek wilt gebruiken om de nummerreeks "123" te blokkeren, maak je een telefoonboekvermelding voor het telefoonnummer 123*.

  5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Uitzonderingen voor bepaalde bellers configureren

Als je een nummerreeks hebt geblokkeerd voor aankomende oproepen, kun je in het telefoonboek uitzonderingen configureren voor bepaalde bellers. Ondanks blokkering kunnen deze personen je dan toch bellen:

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Book".
 3. Klik op de knop (Bewerken) bij de telefoonboekvermelding van de beller.
 4. Schakel de optie "Important person" in. De optie is alleen beschikbaar in telefoonboeken van de FRITZ!Box en bij telefoonboeken van Google.
 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.