FRITZ!Box 6490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6490 Service

Energiespaarmodus inschakelen voor USB-harddrives

De FRITZ!Box kan de energiespaarmodus (stand-by) inschakelen wanneer daarmee verbonden USB-harddrives niet actief zijn.

Voorwaarden / Beperkingen

  • Je USB-harddrive moet de energiespaarmodus ondersteunen.
  • De behuizing van de USB-harddrive moet de energiespaarmodus ondersteunen.
  • De functie USB Remote Connection is niet ingeschakeld voor USB-opslagapparaten (in de gebruikersinterface onder "Home Network > USB Devices > USB Remote Connection").

Energiespaarmodus inschakelen in de FRITZ!Box

  1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik op "USB Devices" in het menu "Home Network".
  3. Schakel de optie "Energy-saving function enabled" in.
  4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst hoeveel minuten de USB-harddrive inactief kan blijven voordat de energiespaarmodus wordt ingeschakeld.
  5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De USB-harddrive schakelt om naar de energiespaarmodus na de door jou ingestelde tijd (bijvoorbeeld na 10 minuten zonder activiteit).