FRITZ!Box 6591 Cable Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6591 Cable Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

Configureren of wijzigen van telefoonnummers niet mogelijk

De instellingen van de ingevoerde telefoonnummers kunnen niet worden gewijzigd of het is niet mogelijk om nieuwe telefoonnummers te configureren.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Maximaal aantal bereikt

In de FRITZ!Box kunnen maximaal 20 internettelefoonnummers worden ingevoerd. Als er al 20 internettelefoonnummers zijn, kun je geen ander internettelefoonnummer meer configureren.

2 Geavanceerde weergave inschakelen

Sommige instellingen worden niet weergegeven in de standaard weergave van de gebruikersinterface.

  1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.
  2. Klik rechtsboven aan de rand van de gebruikersinterface op de menuknop met 3 punten .
  3. Klik op de aan-uitschakelaar om de geavanceerde weergave in te schakelen.

    Afb.: Geavanceerde weergave inschakelen

    • De geavanceerde weergave is ingeschakeld wanneer de aan-uitschakelaar groen is.  .

3 Wijziging alleen door provider mogelijk

Bij sommige kabelproviders worden de telefoonnummers automatisch in de FRITZ!Box geconfigureerd tijdens het configureren van de internettoegang. Bij deze providers is het niet mogelijk om achteraf de instellingen van de automatisch geconfigureerde telefoonnummers te wijzigen of om extra telefoonnummers aan de FRITZ!Box toe te voegen.

Informatie over het configureren en wijzigen van telefoonnummers krijg je van je kabelprovider.