FRITZ!Box 6810 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6810 LTE Service

FRITZ!App Cam instellen

Met FRITZ!App Cam kun je gemakkelijk een webcam maken van je Android-smartphone of -tablet. FRITZ!App Cam registreert automatisch wat er voor de camera gebeurt en maakt de opname beschikbaar op een webpagina. Met een webbrowser kun je de opname gemakkelijk openen in het thuisnetwerk of via internet.

Voorwaarden / Beperkingen

 • De smartphone of tablet moet ten minste één camera hebben.
 • Android versie 2.2 of later moet zijn geïnstalleerd op de smartphone of tablet.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Voorbereidingen

MyFRITZ! account registreren en in de FRITZ!Box configureren

FRITZ!Box configureren om deze toegankelijk te maken voor toepassingen

In de configuratie van de fabrieksinstellingen is de FRITZ!Box toegankelijk gemaakt voor applicaties. Als je deze instelling hebt gewijzigd in de FRITZ!Box, kun je configureren dat applicaties opnieuw toegang hebben:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Network".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Schakel in de sectie "Access Settings in the Home Network" de optie "Allow access for applications" in. Als de sectie niet wordt weergegeven, schakel je eerst de geavanceerde weergave in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Draadloze verbinding met de FRITZ!Box configureren

De smartphone of tablet moet zijn verbonden met het draadloze netwerk van de FRITZ!Box wanneer je de app configureert:

Belangrijk:De smartphone of tablet mag niet zijn verbonden met de FRITZ!Box via de draadloze gasttoegang.

3 FRITZ!App Cam installeren

 1. Download FRITZ!App Cam uit de Google Play Store en installeer de app op je smartphone of tablet.
 2. Start FRITZ!App Cam.
 3. Als je toegang tot de camerabeelden vanaf internet wilt beveiligen met een wachtwoord, schakel je wachtwoordbeveiliging in en geef je een wachtwoord naar keuze op in het veld "password".
 4. Definieer of "HTTP" (standaard) of "HTTPS" moet worden gebruikt voor toegang tot de camerabeelden.
 5. Als je een andere poort wilt gebruiken dan 8080 (standaard) voor toegang tot de camerabeelden, voer je in het veld "Port" het nummer in van de poort die je wilt gebruiken voor de verbinding.
 6. Voer de naam en het wachtwoord in van een FRITZ!Box-gebruiker die toegangsrechten heeft voor de FRITZ!Box-gebruikersinterface ("FRITZ!Box settings").

  Opmerking:Je kunt de toegangsrechten van FRITZ!Box-gebruikers bewerken in de FRITZ!Box-gebruikersinterface onder "System > FRITZ!Box Users".

 7. Als er meerdere FRITZ!Boxes zijn in het thuisnetwerk, vraagt FRITZ!App Cam je een FRITZ!Box te selecteren. In dit geval selecteer je de FRITZ!Box die de internetverbinding maakt (en waarop je ook MyFRITZ! hebt geconfigureerd).
 8. Tik op de knop "OK" om de configuratie te voltooien.

Wanneer je FRITZ!App Cam start, geeft de app het huidige camerabeeld weer. Je kunt dit ook zien via internet. Je kunt de functie "Share" in de app gebruiken om de MyFRITZ! Access-koppeling voor FRITZ!App Cam naar je vrienden en familie te sturen.

Opmerking:Op sommige Android-apparaten kun je ook camerafuncties gebruiken met FRITZ!App Cam, zoals belichting en focus.