FRITZ!Box 6810 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6810 LTE Service

LTE-doorvoercapaciteit is te laag

De FRITZ!Box geeft de snelheid van de LTE-verbinding weer in de gebruikersinterface onder "Internet > LTE Information > LTE" op de regel "Throughput". Volgens deze gegevens is de doorvoercapaciteit aanzienlijk lager dan de snelheid zoals aangegeven in je LTE-serviceovereenkomst met je LTE-provider.

Oorzaak

 • De doorvoercapaciteit van de LTE-verbinding hangt af van factoren zoals de afstand tot het LTE-basisstation en het afschermingseffect van de muren van je eigen woning, van nabijgelegen woningen en van bomen. Stormen en andere gebruikers binnen dezelfde radiocel kunnen ook leiden tot een lagere doorvoercapaciteit.

  Belangrijk:In veel gevallen is het niet mogelijk de in je LTE-serviceovereenkomst aangegeven doorvoercapaciteit volledig te benutten. Daarom zeggen LTE-providers dat ze snelheden aanbieden tot een bepaalde waarde ("up to").

Belangrijk: Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben steeds betrekking op het meest recente FRITZ!OS

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

Als je het meest recente FRITZ!OS installeert, is je FRITZ!Box compatibel met de nieuwste LTE-technologie die door LTE-providers wordt gebruikt in radiocellen:

2 Ideale plaats vinden voor de FRITZ!Box

Je kunt de uitlijningshulp gebruiken om de ideale plaats te vinden voor de FRITZ!Box en de beste positie voor de LTE-antennes:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Account Information" in het menu "Internet".
 3. Selecteer de frequentieband "Only 2.6 GHz / band 7".

  Opmerking:Normaal kun je met de frequentieband 2,6 GHz een hogere gegevensdoorvoer verkrijgen dan met de frequentieband 800 MHz.

 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Klik op "LTE Information" in het menu "Internet".
 6. Klik op de tab "Reception".
 7. Klik op de knop "Start Alignment Aid".
  • De FRITZ!Box geeft de signaalsterkte weer voor beide LTE-antennes.

   Opmerking:Wanneer de uitlijningshulp actief is, wordt de huidige signaalsterkte ook weergegeven door de lampjes op de FRITZ!Box (weergave met vijf niveaus). Dit houdt in dat je de beste plaats voor de FRITZ!Box ook kunt vinden zonder de FRITZ!Box-gebruikersinterface te gebruiken.

 8. Selecteer een plaats voor de FRITZ!Box waar de weergegeven waarde zo hoog mogelijk is. Let hierbij op het volgende:
  • Plaats de FRITZ!Box niet in de hoek van een kamer.
  • Plaats de FRITZ!Box zo dicht mogelijk bij een buitenmuur.

   Belangrijk:Als je weet waar de LTE-radiocel van je provider is, plaats je de FRITZ!Box tegen de muur tegenover de LTE-radiocel.

  • Plaats de FRITZ!Box op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel (zoals meubels, verwarming).
 9. Als de kwaliteit van de LTE-verbinding op de frequentieband 2,6 GHz niet voldoende is:
   1. Klik op "Account Information" in het menu "Internet".
   2. Selecteer de frequentieband "Only 800 GHz / band 20".
   3. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
   4. Klik op "LTE Information" in het menu "Internet".
   5. Klik op de tab "Reception".
   6. Start de uitlijningshulp en herhaal de uitlijningsprocedure voor de FRITZ!Box.

3 Contact opnemen met je provider

Je LTE-provider heeft de LTE-verbinding mogelijk beperkt als je de drempel voor gegevensgebruik hebt overschreden, of je LTE-provider heeft mogelijk technische problemen:

 • Vraag je LTE-provider je LTE-verbinding te controleren.