FRITZ!Box 6810 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6810 LTE Service

Ontvangst met de ingebouwde faxfunctie mislukt soms of altijd

Je hebt de interne fax geconfigureerd in overeenstemming met onze handleiding, maar de ontvangst van faxberichten mislukt soms of altijd. Je ontvangt helemaal geen faxberichten of ze zijn niet volledig. Mogelijk wordt een van de volgende meldingen weergegeven in het gebeurtenislogboek van de FRITZ!Box:

 • "Not Acceptable Here (488)"
 • "Not Acceptable Here (606)"
 • "Unsupported Media Type (415)"
 • "E-mail delivery failed. [Message]"
 • "An error occurred during fax reception. The document was not received or is incomplete."

Belangrijk: Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben steeds betrekking op het meest recente FRITZ!OS

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

2 Faxtransmissie met T.38 inschakelen

Als je een internettelefoonnummer wilt gebruiken om faxberichten te versturen en ontvangen, moet je T.38 (fax over IP) voor faxtransmissie inschakelen in de FRITZ!Box. Met T.38 wordt een speciaal netwerkprotocol voor faxtransmissie gebruikt in plaats van faxtonen. Daardoor is de faxtransmissie aanzienlijk minder gevoelig voor interferentie:

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephone Numbers" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de tab "Line Settings".
 4. Ga naar de sectie "Voice Packets" en schakel de optie "Fax transmission using T.38" in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Event log van de FRITZ!Box controleren

Sommige fouten worden maar één maal weergegeven in het gebeurtenislogboek; dus je moet de FRITZ!Box opnieuw opstarten:

FRITZ!Box opnieuw starten

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Restart".
 4. Klik op de knop "Restart".

Gebeurtenislogboek controleren

Controleer in het gebeurtenislogboek vervolgens de fouten die worden gemeld bij de eerste mislukte ontvangst van een faxbericht nadat het apparaat opnieuw is opgestart:

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Event Log" in het menu "System".
 3. Klik op de tab "Telephony".
 4. Controleer of een van de volgende foutmeldingen wordt weergegeven in het gebeurtenislogboek, nadat de faxtransmissie is mislukt en noteer de overeenkomstige informatie:
  • "An error occurred during fax reception. The document was not received or is incomplete."
   • In sommige gevallen wordt deze melding weergegeven, zelfs als je het volledige faxbericht hebt ontvangen. Dit gebeurt als er af en toe gegevenspakketten verloren gaan tijdens de transmissie. In deze gevallen kun je de foutmelding negeren.
   • Als dit bericht gelijk met het bericht "E-mail delivery failed." wordt geretourneerd, volg je de instructies voor het bericht.
  • "E-mail delivery failed. [Message]"
   • Het faxdocument kan niet worden doorgestuurd naar het opgegeven e-mailadres, omdat het e-mailadres of de gegevens voor je e-mailaccount niet juist zijn ingevoerd voor de pushservice.
  • "Unsupported Media Type (415)"
   • Je provider van internettelefonie ondersteunt een gevraagde codec niet of staat in het algemeen geen faxtransmissie toe.
  • "Not Acceptable Here (488)" of "Gewünschter Rufaufbau wird nicht unterstützt (606)"
   • Je provider van internettelefonie ondersteunt de T.38-standaard niet. Zonder T.38 (Fax over IP) is faxtransmissie via internet niet betrouwbaar.
    • Schakel T.38 uit in de FRITZ!Box-gebruikersinterface. Mogelijk kun je faxberichten versturen en ontvangen zonder T.38.

     Opmerking:Als je geen faxberichten kunt versturen en ontvangen zonder T.38, dan kun je een internetnummer gebruiken van een provider van internettelefonie die T.38 wel ondersteunt voor de ontvangst van faxberichten.

4 Controleren of T.38 wordt gebruikt voor faxtransmissie

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephone Numbers" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de tab "Voice Transmission".
 4. Kijk of er afgebroken faxberichten worden vermeld onder "Display table on completed telephone calls" en controleer of "T.38" wordt weergegeven in de kolom "Coding" voor deze faxberichten:
  • Als "T.38" wordt weergegeven:
   • De standaard T.38 is gebruikt voor deze faxtransmissie.
  • Als "T.38" niet wordt weergegeven:
    De standaard T.38 is niet gebruikt voor deze faxtransmissie. Je provider van internettelefonie moet de T.38-standaard ondersteunen. Zonder T.38 (Fax over IP) is faxtransmissie via internet niet betrouwbaar.

   Opmerking:Als je provider van internettelefonie T.38 niet ondersteunt, kun je een internetnummer gebruiken van een provider van internettelefonie die T.38 wel ondersteunt om faxberichten te ontvangen.