FRITZ!Box 6810 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6810 LTE Service

Beltonen voor FRITZ!Fon configureren

Je kunt verschillende beltonen selecteren op de FRITZ!Fon. Naast de standaardbeltoon kun je ook de volgende speciale beltonen instellen:

 • verschillende beltonen voor inkomende nummers
 • beltonen voor bepaalde telefoonboekvermeldingen
 • beltonen voor belangrijke personen in het FRITZ!Box-telefoonboek
 • beltoon voor interne oproepen
 • beltoon voor het alarm

Je kunt het volume van het belsignaal ook aanpassen met het menu van de telefoon. Hier kun je ook instellen dat het belsignaal steeds luider wordt.

1 Standaardbeltoon selecteren

De telefoon gebruikt de standaardbeltoon wanneer je wordt gebeld door een bron waarvoor je de instelling "Handset setting", "Handset external ring" of "Handset internal ring" hebt geselecteerd in de gebruikersinterface.

 1. Druk op de toets "Menu" op de telefoon.
 2. Scrol naar "Settings" en druk op "OK".
 3. "Audio" > "OK" > "Ring tone"
 4. Selecteer de gewenste beltoon.
 5. Klik op "OK" om de instelling op te slaan.

2 Verschillende beltonen configureren voor inkomende nummers

Als je telefoon op meerdere nummers reageert, kun je een verschillende beltoon configureren voor elk telefoonnummer. Zo weet je meteen welk nummer de beller heeft gekozen wanneer je wordt gebeld:

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Cordless Telephones" in het menu "DECT".
 3. Klik op de knop (Bewerken) voor de betreffende telefoon.
 4. Schakel de optie "React only to the following numbers" in.
 5. Selecteer de nummers waarop de telefoon moet reageren wanneer je wordt gebeld.

  Opmerking:Wanneer je beltonen hebt toegewezen, kun je daarna de optie "React to all numbers" opnieuw inschakelen.

 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
 7. Klik op de knop (Bewerken) voor de betreffende telefoon.
 8. Klik op de tab "Ring Tones".
 9. Selecteer de gewenste beltoon voor alle telefoonnummers in de vervolgkeuzelijsten.
 10. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 Beltonen toewijzen voor bepaalde telefoonboekvermeldingen

Op je telefoon kun je speciale beltonen toewijzen aan bepaalde telefoonboekvermeldingen, zodat je meteen weet door wie je wordt gebeld:

 1. Druk op de toets "Menu" op de telefoon.
 2. Scrol naar "Telephone book" en druk op "OK".
 3. Scrol naar de gewenste vermelding en druk op "OK".
 4. Selecteer de optie "Edit".
 5. Scrol naar de beltoon die je wilt toewijzen en druk op "OK".
 6. Selecteer de gewenste beltoon in de lijst.
 7. Druk op "OK" om de instellingen op te slaan.

4 Beltonen configureren voor interne oproepen, belangrijke personen en het alarm

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Cordless Telephones" in het menu "DECT".
 3. Klik op de knop (Bewerken) voor de betreffende telefoon.
 4. Klik op de tab "Ring Tones".
 5. Selecteer beltonen voor interne oproepen, belangrijke personen en het alarm.

  Opmerking:Voor het alarm kun je ook een webradiostation selecteren dat je hebt ingesteld onder "Home Network > Media Server > Web radio".

 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

5 Volume van belsignaal instellen

 1. Druk op de toets "Menu" op de telefoon.
 2. Scrol naar "Settings" en druk op "OK".
 3. "Audio" > "OK" > "Volume" > "OK" > "Ringer"
 4. Selecteer het gewenste volume.
 5. Als je het volume van het belsignaal wilt vergroten, selecteer je "Options" en vervolgens "increasing". Het volume van het belsignaal wordt dan ingesteld op het gewenste volume.