FRITZ!Box 6810 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6810 LTE Service

LTE-verbinding valt vaak weg

De LTE-verbinding tussen je FRITZ!Box en je LTE-provider valt vaak weg (een paar keer per dag). Wanneer dit gebeurt, knippert het lampje "Power" op de FRITZ!Box en blijft het vervolgens branden wanneer er weer verbinding is met internet. Mogelijk wordt de volgende melding weergegeven in het gebeurtenislogboek van de FRITZ!Box:

 • "LTE no longer responding"

Oorzaak

 • De stabiliteit van de LTE-verbinding hangt af van de afstand tot het LTE-basisstation en het afschermingseffect van de muren van je eigen woning. De stabiliteit kan ook worden beïnvloed als de LTE-antennes niet goed zijn aangesloten of als je LTE-provider technische problemen heeft.

Belangrijk: Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Event Log van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Event Log" in het menu "System".
 3. Controleer of er gebeurtenissen worden vermeld voordat en terwijl de fout optrad, of alleen nadat de fout zich voordeed.
  • Als er ook gebeurtenissen worden weergegeven voordat de fout optrad of tegelijkertijd met de fout:
   • Ga verder met de volgende sectie.
  • Als er alleen gebeurtenissen worden weergegeven nadat de fout is opgetreden:

2 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

Als je het meest recente FRITZ!OS installeert, is je FRITZ!Box compatibel met de nieuwste LTE-technologie die door LTE-providers wordt gebruikt in radiocellen:

3 Ideale plaats vinden voor de FRITZ!Box

Je kunt de uitlijningshulp gebruiken om de ideale plaats te vinden voor de FRITZ!Box en de beste positie voor de LTE-antennes:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Account Information" in het menu "Internet".
 3. Selecteer de frequentieband "Only 2.6 GHz / band 7".

  Opmerking:Normaal kun je met de frequentieband 2,6 GHz een hogere gegevensdoorvoer verkrijgen dan met de frequentieband 800 MHz.

 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Klik op "LTE Information" in het menu "Internet".
 6. Klik op de tab "Reception".
 7. Klik op de knop "Start Alignment Aid".
  • De FRITZ!Box geeft de signaalsterkte weer voor beide LTE-antennes.

   Opmerking:Wanneer de uitlijningshulp actief is, wordt de huidige signaalsterkte ook weergegeven door de lampjes op de FRITZ!Box (weergave met vijf niveaus). Dit houdt in dat je de beste plaats voor de FRITZ!Box ook kunt vinden zonder de FRITZ!Box-gebruikersinterface te gebruiken.

 8. Selecteer een plaats voor de FRITZ!Box waar de weergegeven waarde zo hoog mogelijk is. Let hierbij op het volgende:
  • Plaats de FRITZ!Box niet in de hoek van een kamer.
  • Plaats de FRITZ!Box zo dicht mogelijk bij een buitenmuur.

   Belangrijk:Als je weet waar de LTE-radiocel van je provider is, plaats je de FRITZ!Box tegen de muur tegenover de LTE-radiocel.

  • Plaats de FRITZ!Box op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel (zoals meubels, verwarming).
 9. Als de kwaliteit van de LTE-verbinding op de frequentieband 2,6 GHz niet voldoende is:
   1. Klik op "Account Information" in het menu "Internet".
   2. Selecteer de frequentieband "Only 800 GHz / band 20".
   3. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
   4. Klik op "LTE Information" in het menu "Internet".
   5. Klik op de tab "Reception".
   6. Start de uitlijningshulp en herhaal de uitlijningsprocedure voor de FRITZ!Box.

4 FRITZ!Box kan niet worden gebruikt in het outdoor dekkingsgebied van LTE

Als je de FRITZ!Box gebruikt in een gebied aan de rand (outdoor dekkingsgebied) van het dekkingsgebied voor LTE-radio van je LTE-provider, dan zijn de interne LTE-antennes mogelijk niet voldoende voor een LTE-verbinding: FRITZ!Box kan dit probleem dus niet oplossen.

Opmerking:Op sommige FRITZ!Box-modellen kun je een buitenantenne (bijvoorbeeld voor balkon of dak) aansluiten. Deze modellen zijn wel geschikt voor gebruik in outdoor dekkingsgebieden. Ons verkoopteam kan je meer informatie verstrekken over deze modellen. Je LTE-provider kan je vertellen of je de FRITZ!Box gebruikt in het indoor of outdoor dekkingsgebied van de provider.