FRITZ!Box 6810 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6810 LTE Service

Voor FRITZ!Box geschikte netvoedingen

Niet elke netvoeding van een FRITZ!Box is geschikt voor elk model FRITZ!Box. Als er een ongeschikte netvoeding wordt gebruikt, kunnen er storingen in de FRITZ!Box optreden. Gebruik daarom voor je FRITZ!Box alleen een door AVM geleverde netvoeding die het benodigde vermogen levert. De vermogensspecificaties vind je op het typeplaatje aan de onderzijde van je FRITZ!Box.

Afb.: Vermogensspecificaties netvoeding

De voltwaardes (V) op de FRITZ!Box en netvoeding moetenvolstrekt identiek zijn. De ampèrewaarde (A) is daarentegen een minimale waarde; dit betekent dat de netvoeding ten minste de stroomsterkte moet leveren die de FRITZ!Box nodig heeft. Als de ampèrewaarde op de netvoeding hoger is dan de waarde die de FRITZ!Box nodig heeft, is dit geen probleem. In dit geval wordt de netvoeding niet ten volle belast.

Voorbeelden:
FRITZ!Box 7590 heeft 12V/2,5A nodig en kan niet worden gebruikt met een netvoeding van 12V/2,0A.
FRITZ!Box 7560 heeft 12V/2,0A nodig en kan worden gebruikt met een netvoeding van 12V/2,5A.
FRITZ!Box 7312 heeft 5V/1,6A nodig en mag in geen geval worden gebruikt met een netvoeding van 12V/2,0A.