FRITZ!Box 6810 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6810 LTE Service

Af en toe opnieuw opstarten: Meerdere lampjes knipperen

De FRITZ!Box start af en toe opnieuw op (reboot, reset). Wanneer dit gebeurt, gaan alle of meerdere lampjes verschillende keren kort knipperen of blijven ze achtereenvolgens branden. Het opnieuw opstarten vindt onregelmatig plaats (bijvoorbeeld een paar keer per week, verschillende keren per dag, bij specifieke gebeurtenissen of acties), maar gebeurt niet de hele tijd.

Belangrijk:Als de FRITZ!Box voortdurend opnieuw opstart, volg je de instructies in deze handleiding.

Voer de stappen uit zoals hier aangegeven. Controleer na elke poging of het probleem is verholpen.

1 Meest recente FRITZ!OS installeren

2 Juiste voedingseenheid gebruiken

Een van de meest frequente oorzaken is het gebruik van een ongeschikte voedingseenheid voor de FRITZ!Box. Bijvoorbeeld als je de voedingseenheid van een ander FRITZ!Box-model gebruikt:

3 Software voor het delen van bestanden configureren

De volgende stappen zijn alleen vereist als je software voor het delen van bestanden gebruikt (zoals eMule, BitTorrent):

 • In de software voor het delen van bestanden verminder je het toegestane aantal gelijktijdige verbindingen.

4 Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box laden voor testen

Als je wilt testen of het probleem te wijten is aan een onjuiste configuratie van de FRITZ!Box, sla je eerst de instellingen van je FRITZ!Box op en vervolgens laad je de fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box voor de test:

 1. Sla voordat je verder gaat de instellingen van de FRITZ!Box op.
 2. Gebruik de gebruikersinterface van de FRITZ!Box om de fabrieksinstellingen te laden.
 3. Configureer je FRITZ!Box opnieuw.

  Opmerking:Voor deze test hoef je alleen de basisfuncties van de FRITZ!Box te configureren.

 4. Test gedurende een voldoende lange tijd of het probleem nog steeds optreedt.
  • Als het probleem zich niet meer voordoet, dan waren de vorige instellingen onjuist:
   • Configureer je FRITZ!Box helemaal opnieuw.
  • Als het probleem zich nog steeds voordoet:
   1. Herstel alle FRITZ!Box-instellingen.
   2. Ga verder met de volgende sectie.

5 FRITZ!Box opnieuw instellen

Voer de volgende stappen uit als het bericht "changes not supported by manufacturer" wordt weergegeven bij "Overview" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface:

6 Automatisch versturen van foutrapporten inschakelen

Je kunt je FRITZ!Box configureren om automatisch foutrapporten te versturen.

Automatische foutrapporten bevatten geen persoonlijke informatie zoals wachtwoorden of gegevens van het internetaccount.

De gegevens die we ontvangen, kunnen ons helpen het probleem van plotseling opnieuw opstarten te verhinderen in een toekomstige FRITZ!OS-update, als de oorzaak reproduceerbaar is en kan worden verholpen.

Je kunt altijd de sectie voor downloads op www.avm.de raadplegen om te zien of er een update beschikbaar is om te downloaden.

 1. Open de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Contents" onder aan de pagina.
 3. Klik op "AVM Services" helemaal onderaan in het volgende venster.
 4. Schakel de optie "Automatically send error reports to AVM" in.

  Opmerking:Als je een e-mailadres invoert, kan dit worden gebruikt voor eventuele vragen tijdens de verwerking van het rapport.

 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.