FRITZ!Box 6810 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6810 LTE Service

FRITZ!Box configureren voor internettoegang via LTE-netwerk

De FRITZ!Box maakt automatisch verbinding met internet wanneer je je simkaart in de FRITZ!Box plaatst en de pincode invoert in de FRITZ!Box-gebruikersinterface. Alle verbonden apparaten (zoals computers, telefoons) kunnen dan tegelijkertijd en met dezelfde status gebruikmaken van de internetverbinding.

Opmerking:De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS voor je FRITZ!Box.

1 Simkaart plaatsen

 1. Til de FRITZ!Box op met de onderkant van het apparaat naar jou toe gericht, zodat je het label "SIM Card" kunt lezen in de sleuf voor de simkaart.
 2. Plaats de door je LTE-provider verstrekte simkaart in de sleuf voor de simkaart met de afgeschuinde kant van de kaart links en de contactpunten naar beneden (zie fig.).
 3. Druk de simkaart zachtjes weer terug in de sleuf voor de simkaart totdat de kaart vastklikt.

  Fig.: Simkaart plaatsen

  • De simkaart steek een paart millimeter uit de sleuf voor de simkaart.

   Opmerking:Druk kort tegen de simkaart om deze te verwijderen uit de sleuf voor de simkaart.

2 FRITZ!Box aansluiten op stopcontact

 • Sluit de FRITZ!Box aan op een elektrisch stopcontact. Controleer of er stroom staat op het stopcontact en dat andere elektrische apparaten werken wanneer je ze aansluit op het stopcontact.

3 Internetverbinding configureren

 1. Open de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Start de wizard om de internetverbinding in te stellen:
  • Als de FRITZ!Box is geconfigureerd met de fabrieksinstellingen:
   • Wijs een wachtwoord toe voor toegang tot de gebruikersinterface en klik achtereenvolgens op "Register" en "Next".

    Fig.: Wachtwoord toewijzen voor gebruikersinterface

  • Als je de instellingen in de gebruikersinterface al hebt gewijzigd:
   • Klik op "Wizards" (links onder het hoofdmenu) en vervolgens op "Set Up Internet Connection" of "Configure Internet Connection".

    Fig.: FRITZ!Box-wizard starten

 3. Voer de pincode (Personal Identification Number) in voor je simkaart.

  Belangrijk:De pincode bevat alleen cijfers en geen letters of speciale tekens. Als je drie keer de verkeerde pincode invoert, moet je de SuperPIN/PUK-code gebruiken. Je LTE-provider kan je informatie geven over je pincode en SuperPIN/PUK-code.

 4. Controleer of je internetprovider wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst.
  • Als je internetprovider wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst:
   • Selecteer je internetprovider en klik op "Next".
  • Als je internetprovider niet wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst:
   • Selecteer "Other Internet service provider" en klik op "Next".
 5. Volg de instructies van de wizard en klik op "Next".