FRITZ!Box 6810 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6810 LTE Service

FRITZ!BOX configureren voor internettoegang via LTE

De FRITZ!Box maakt automatisch verbinding met het internet wanneer je je simkaart in de FRITZ!Box plaatst en de pincode invoert in de FRITZ!Box-gebruikersinterface. Alle computers, smartphones en andere apparaten die met de FRITZ!Box zijn verbonden kunnen dan tegelijkertijd en met gelijke rechten gebruikmaken van de internetverbinding.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 SIM-kaart plaatsen

 1. Neem de FRITZ!Box zo in de hand, dat de onderkant van het apparaat naar je toe is gericht, zodat je bij de simkaartsleuf het label "SIM Card" kunt lezen.
 2. Plaats de door je LTE-provider geleverde simkaart (mini-simkaart) in de simkaartsleuf met de afgeschuinde kant van de kaart links en de contactpunten naar beneden (zie afb.).
 3. Schuif de simkaart voorzichtig in de simkaartsleuf, totdat deze vastklikt.

  Afb.: Simkaart plaatsen

  • De simkaart steekt enkele milimeters uit de simkaartsleuf.

   Opmerking:Druk kort tegen de simkaart om deze te verwijderen uit de simkaartsleuf.

2 FRITZ!Box aansluiten op stopcontact

 • Sluit de FRITZ!Box aan op een stroomvoorziening. Controleer of er stroom staat op het stopcontact en dat andere elektrische apparaten werken wanneer je deze hierop aansluit.

3 Internettoegang configureren

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.
 2. Start de wizard om de internettoegang te configureren:
  • Als de FRITZ!Box is geconfigureerd met de fabrieksinstellingen:
   • Stel eerst een wachtwoord in voor toegang tot de gebruikersinterface en klik achtereenvolgens op "Register" en "Next".

    Afb: Gebruikersinterface-wachtwoord instellen

  • Als je al instellingen hebt aangepast in de gebruikersinterface:
   • Klik op "Wizards" (linksonder het hoofdmenu) en vervolgens op "Set Up Internet Connection" of "Configure Internet Connection".

    Afb.: FRITZ!Box Wizards oproepen

 3. Voer de pincode (Personal Identification Number) in voor je simkaart.

  Belangrijk:De pincode bevat alleen cijfers en geen letters of speciale tekens. Als je 3 keer de verkeerde pincode invoert, moet je de superpin/puk gebruiken. Informatie over de pin en superpin/puk verkrijg je bij je LTE-provider.Informatie over de pin en superpin/puk verkrijg je bij je LTE-provider.

 4. Controleer of je internetprovider wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst.
  • Als je internetprovider wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst:
   • Selecteer je internetprovider en klik op "Next".
  • Als je internetprovider niet wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst:
   • Selecteer "other Internet Service Provider" en klik op "Next".
 5. Volg de instructies van de wizard en klik op "Next".

Probleemoplossing: