FRITZ!Box 6810 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6810 LTE Service

Geen toegang tot internet

De FRITZ!Box is geconfigureerd voor internettoegang via het LTE-netwerk, maar met de FRITZ!Box verbonden netwerkapparaten (bijvoorbeeld computers, smartphones) kunnen de internetverbinding niet gebruiken. Mogelijk wordt een van de volgende foutmeldingen weergegeven in het gebeurtenislogboek van de FRITZ!Box:

 • "No LTE network was found within range."
 • "Could not establish LTE connection. Reason: ESM_FAILURE. Please check the APN settings."

Belangrijk:Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS

Voer de stappen uit zoals hier aangegeven. Controleer na elke poging of het probleem is verholpen.

1 Controleren of het lampje "Power" knippert

2 Gebeurtenislogboek van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Event Log" in het menu "System".
 3. Klik op de tab "Internet Connection".
 4. Controleer of er foutmeldingen worden weergegeven.
  • Als de foutmelding "LTE no longer responding" vaak wordt vermeld (meerdere keren per dag):
  • Als het bericht: "Could not establish LTE connection. Reason: ESM_FAILURE. Please check the APN settings." wordt weergegeven:
   1. Klik op "Account Information" in het menu "Internet".
   2. Selecteer "Other Internet service provider" in de vervolgkeuzelijst.
   3. Schakel de optie "Use standard access point name (APN)" in.
   4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

    Belangrijk:Als de foutmelding nog steeds wordt weergegeven, schakel je de optie "Specify access point name (APN)" in en voer je de naam van het toegangspunt voor je LTE-provider handmatig in. Je LTE-provider kan je informatie geven over de naam van het toegangspunt.

3 DHCP-server van FRITZ!Box inschakelen

In de fabrieksinstellingen is de FRITZ!Box geconfigureerd als DHCP-server. Als je de DHCP-server van de FRITZ!Box hebt uitgeschakeld, configureer je de volgende instellingen:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Network" in het menu "Home Network".
 3. Klik op de tab "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4 Addresses".
 5. Schakel de DHCP-server in en definieer het bereik waarbinnen de FRITZ!Box IP-adressen moet toewijzen.

  Opmerking:In de fabrieksinstellingen wordt voor de FRITZ!Box het IP-adres 192.168.178.1 (subnetmasker 255.255.255.0) gebruikt en worden IP-adressen toegewezen tussen xxx.20 en xxx.200.

 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

4 Netwerkapparaat configureren als DHCP-client

5 Internet Explorer configureren

De volgende stap is alleen vereist als je Microsoft Internet Explorer gebruikt en de foutmelding "Web page unavailable while offline" wordt weergegeven:

 1. Open Internet Explorer.
 2. Open het menu "Tools".
 3. Als de optie "Work Offline" wordt weergegeven in het menu en de optie is aangevinkt, klik je erop om het vinkje te verwijderen.
 4. Klik op de menuoptie "Internet Options" en vervolgens op "Connections".
 5. Schakel de optie "Never dial a connection" in.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.