FRITZ!Box 6810 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6810 LTE Service

Internettoegang niet mogelijk

Hoewel de FRITZ!Box is geconfigureerd voor internettoegang via het LTE-netwerk, kunnen computers, smartphones of andere apparaten die zijn verbonden met de FRITZ!Box geen verbinding maken met internet. In het event log van de FRITZ!Box wordt mogelijk één van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "No LTE network was found within range."
 • "Could not establish LTE connection. Reason: ESM_FAILURE. Please check the APN settings."

Belangrijk:Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Event Log van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Klik op het tabblad "Internet Connection".
 4. Controleer of foutmeldingen worden weergegeven.
  • Als het bericht "No LTE network was found within range" of "LTE connection could not be established" voortdurend wordt weergegeven:
  • Als de foutmelding "LTE no longer responding" vaak voorkomt (meerdere keren per dag):
  • Als het bericht: "Could not establish LTE connection. Reason: ESM_FAILURE. Please check the APN settings." wordt weergegeven:
   1. Klik in het menu "Internet" op "Toegangsgegevens".
   2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Other Internet service provider".
   3. Schakel de optie "Use standard access point name (APN)" in.
   4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

    Belangrijk:Als de melding nog steeds wordt weergegeven, schakel je de optie "Specify access point name (APN)" in en voer je de naam van het toegangspunt voor je LTE-provider handmatig in. Je LTE-provider kan je informatie geven over het APN-toegangspunt.

2 DHCP-server van de FRITZ!Box inschakelen

In de fabrieksinstellingen is de FRITZ!Box geconfigureerd als DHCP-Server. Als je de DHCP-server van de FRITZ!Box hebt uitgeschakeld, configureer je de volgende instellingen:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Network".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4-Addresses".
 5. Schakel de DHCP-server in en definieer het bereik waarbinnen de FRITZ!Box IP-adressen moet toewijzen.

  Opmerking:In de fabrieksinstellingen gebruikt de FRITZ!Box het IP-adres 192.168.178.1 (subnetmasker 255.255.255.0) en wijst IP-adressen toe tussen xxx.20 en xxx.200.

 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 Netwerkapparaat als DHCP-client instellen

4 Internet Explorer configureren

De volgende stap is alleen noodzakelijk als je Microsoft Internet Explorer gebruikt en de foutmelding "Webpagina offline niet beschikbaar" wordt weergegeven:

 1. Open Internet Explorer.
 2. Open het menu "Extra".
 3. Als een menupunt "offline werken" wordt weergegeven en deze optie is aangevinkt, klik je op dit punt om het vinkje te verwijderen.
 4. Klik op het menupunt "Internetopties" en vervolgens op "Verbindingen".
 5. Schakel de optie "Geen verbinding selecteren" in.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.