FRITZ!Box 6810 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6810 LTE Service

Internettoegang via FRITZ!Box niet mogelijk.

Hoewel de FRITZ!Box is geconfigureerd voor internettoegang via LTE, kunnen computers, smartphones of andere apparaten die zijn verbonden met de FRITZ!Box geen verbinding maken met internet.

In de Event Log van de FRITZ!Box of het "Netwerkcentrum" van de betreffende computers wordt mogelijk een van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "No LTE network was found within range."
 • "Could not establish LTE connection. Reason: ESM_FAILURE. Please check the APN settings."
 • "Toegang tot: alleen lokaal"
 • "Toegangstype: Geen internettoegang"

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Event Log van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Klik op het tabblad "Internet Connection".
 4. Controleer of foutmeldingen worden weergegeven.
 5. Als een van de volgende foutmeldingen wordt weergegeven, voer je de maatregelen uit van de betreffende handleiding:
 6. Als de melding "Could not establish LTE connection. Reason: ESM_FAILURE. Please check the APN settings." wordt weergegeven:
  1. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
  2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Internet service provider" je LTE-provider. Als je LTE-provider meerdere keren wordt weergegeven, selecteer je de optie die overeenkomt met jouw tarief. Als je provider niet wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst:
   1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Other Internet service provider".
   2. Schakel de optie "Specify access point name (APN)" in en voer bij "Access point" de naam in van het toegangspunt voor je LTE-provider. Informatie over het APN-toegangspunt verkrijg je bij je LTE-provider.
  3. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 DHCP-server van de FRITZ!Box inschakelen

In de fabrieksinstellingen wijst de FRITZ!Box per DHCP automatisch de juiste IP-instellingen toe aan alle apparaten. Als je de DHCP-server van de FRITZ!Box hebt uitgeschakeld, schakel deze dan weer in:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Network".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4-Addresses". Als de knop niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 5. Schakel de DHCP-server in en definieer het bereik waarbinnen de FRITZ!Box IP-adressen moet toewijzen.

  Opmerking:In de fabrieksinstellingen gebruikt de FRITZ!Box het IP-adres 192.168.178.1 (subnetmasker 255.255.255.0) en wijst IP-adressen toe van xxx.20 tot xxx.200.

 6. Klik om de instellingen op te slaan op "OK".

3 Apparaat voor het automatisch ophalen van IP-instellingen configureren

Zodat het apparaat altijd de juiste IP-instellingen gebruikt, moet je ervoor zorgen dat het apparaat automatisch de IP-instellingen ophaalt bij de FRITZ!Box (dit is de standaardinstelling van de meeste apparaten):

 1. Configureer het apparaat voor het automatisch ophalen van de IP-instellingen per DHCP.

4 Internet Explorer configureren

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als je Microsoft Internet Explorer gebruikt en de foutmelding "Webpagina offline niet beschikbaar" wordt weergegeven:

 1. Open Internet Explorer.
 2. Open het menu "Extra".
 3. Als een menupunt "Offline werken" wordt weergegeven en hiervoor een vinkje is geplaatst, klik je op dit punt om het vinkje te verwijderen.
 4. Klik op het menupunt "Internetopties" en vervolgens op "Verbindingen".
 5. Schakel de optie "Geen verbinding selecteren" in.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

5 Firewall van de computer configureren

Een firewall kan de communicatie tussen de computer en de FRITZ!Box verstoren:

 1. Stel de firewall van de computer zodanig in dat deze verbindingen van de computer naar de FRITZ!Box toelaat. Informatie over de configuratie krijg je van de fabrikant van de firewall; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

6 Meest recente software voor netwerkadapter installeren

 1. Installeer de meest recente driver voor de netwerkadapter van de computer of de actuele software voor het apparaat in kwestie.

  Opmerking:De meest recente apparaatdrivers worden vaak niet aangeboden via de Windows-update. Gebruik daarom de drivers van de website van de fabrikant (bijvoorbeeld Intel, Broadcom, Realtek).