FRITZ!Box 6810 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6810 LTE Service

Draadloze verbinding naar de FRITZ!Box configureren via WPS-methode

Draadloze apparaten (bijvoorbeeld computer, netwerkprinter, draadloos muzieksysteem) die de WPS-methode (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunen, kunnen met een simpele druk op de knop worden verbonden met het draadloze netwerk (WiFi) van de FRITZ!Box. Tijdens deze procedure worden de versleutelingsinstellingen van de FRITZ!Box veilig overgebracht naar het draadloze apparaat en daar permanent opgeslagen.

De FRITZ!Box ondersteunt WPS conform de PBC-methode (Push Button Configuration).

1 FRITZ!Box voorbereiden voor WPS

In de fabrieksinstellingen is de FRITZ!Box al voorbereid voor WPS. Als je de instellingen voor draadloze netwerken hebt gewijzigd in de FRITZ!Box, configureer je de volgende instellingen:

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Security".
 3. Klik op het tabblad  "WPS Quick Connection".
 4. Schakel WPS in.
 5. Selecteer "Push-Button method (WPS-PBC, Push Button Configuration)" en klik op "Start WPS".

2 Draadloze verbinding tot stand brengen met de FRITZ!Box

Windows 10

 1. Klik in het Windows-startmenu op "Instellingen".
 2. Klik in het menu "Instellingen" op "Netwerk en internet" en vervolgens op "WiFi".
 3. Klik in de lijst met beschikbare verbindingen op de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box (bijvoorbeeld "FRITZ!Box 7490 KM") en vervolgens op "Verbinden".
  • Het veld "Voer de netwerkbeveiligingssleutel in" wordt weergegeven:

   Afb.: Een draadloze verbinding tot stand brengen via WPS (Windows 10)

  Belangrijk:Als het bericht "U kunt ook verbinding maken door op de knop..." niet wordt weergegeven, wordt WPS niet ondersteund door de computer. In dit geval voer je de netwerksleutel in.

 4. Houd de WLAN-knop aan de achterkant van de FRITZ!Box gedurende ongeveer 6 seconde ingedrukt tot de WLAN-led op de FRITZ!Box begint te knipperen:
 5. Bevestig de vraag "Wilt u dat uw pc op dit netwerk kan worden gevonden door andere pc’s en apparaten?" door op "Ja" te klikken.

De draadloze verbinding is nu tot stand gebracht.

Windows 8

 1. Druk op de toetscombinatie Windows-toets + C.
  • De Windows-zijbalk wordt nu geopend.
 2. Klik in de Windows-zijbalk op "Instellingen" en vervolgens op het symbool voor draadloos .
 3. Klik in de lijst met beschikbare verbindingen op de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box (bijvoorbeeld "FRITZ!Box 7490 KM") en vervolgens op "Verbinden".
  • Het veld "Voer de netwerkbeveiligingssleutel in" wordt weergegeven:

   Afb.: Een draadloze verbinding tot stand brengen via WPS (Windows 8)

  Belangrijk:Als het bericht "U kunt ook verbinding maken door op de knop..." niet wordt weergegeven, wordt WPS niet ondersteund door de computer. In dit geval voer je de netwerksleutel in.

 4. Houd de WLAN-knop aan de achterkant van de FRITZ!Box gedurende ongeveer 6 seconde ingedrukt tot de WLAN-led op de FRITZ!Box begint te knipperen:
 5. Klik op het antwoord "Ja, schakel delen en verbinding maken met apparaten in".

De draadloze verbinding is nu tot stand gebracht en de veldsterkte wordt weergegeven met het symbool voor draadloos .

Windows 7

 1. Klik op het symbool voor draadloos in het systeemvak van de Windows-taakbalk (Systray).
 2. Klik in de lijst met beschikbare verbindingen op de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box (bijvoorbeeld "FRITZ!Box 7490 KM") en vervolgens op "Verbinden".
  • Het venster "Verbinding met een netwerk maken" verschijnt:

   Afb.: Een draadloze verbinding tot stand brengen via WPS (Windows 7)

  • Belangrijk:Als het bericht "U kunt ook verbinding maken door op de knop..." niet wordt weergegeven, wordt WPS niet ondersteund door de computer. In dit geval voer je de netwerksleutel in.

 3. Houd de WLAN-knop aan de achterkant van de FRITZ!Box gedurende ongeveer 6 seconde ingedrukt tot de WLAN-led op de FRITZ!Box begint te knipperen:

  Belangrijk:Soms wordt ten onrechte het bericht "Er kan geen verbinding worden gemaakt met dit netwerk" weergegeven, terwijl de draadloze verbinding wel tot stand is gebracht. Klik op de knop "Annuleren" om het berichtvenster te sluiten.

De draadloze verbinding is nu tot stand gebracht en de veldsterkte wordt weergegeven met het symbool voor draadloos .

Andere draadloze apparaten (bijvoorbeeld netwerkprinter, draadloos muzieksysteem)

 1. Houd de WLAN-knop aan de achterkant van de FRITZ!Box gedurende ongeveer 6 seconde ingedrukt tot de WLAN-led op de FRITZ!Box begint te knipperen:
 2. Gebruik je draadloze apparaat om draadloze netwerken in de buurt te zoeken.

  Opmerking:Informatie over het tot stand brengen van de draadloze verbinding vind je in de handleiding of verkrijg je van de fabrikant van het draadloze apparaat.

 3. Selecteer de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box (bijvoorbeeld "FRITZ!Box 7490 KM") en start WPS volgens de PBC-methode (Push Button Configuration).

De configuratie van de draadloze verbinding is nu voltooid en de verbinding is tot stand gebracht.