FRITZ!Box 6810 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6810 LTE Service

FRITZ!BOX configureren voor internettoegang via LTE

De FRITZ!Box maakt automatisch verbinding met internet zodra je je simkaart in de FRITZ!Box plaatst en de pincode invoert in de FRITZ!Box-gebruikersinterface. Alle computers, smartphones en andere apparaten die met de FRITZ!Box zijn verbonden kunnen dan tegelijkertijd en met gelijke rechten gebruikmaken van de internetverbinding.

Voorwaarden / beperkingen

 • Functies waarvoor een publiek IP-adres is vereist (bijvoorbeeld inkomende VPN-verbindingen), zijn afhankelijk van de mobielenetwerkprovider alleen in abonnementen voor thuis, niet of slechts beperkt bruikbaar.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Simkaart in FRITZ!Box plaatsen

 1. Neem de FRITZ!Box zo in de hand, dat de onderkant van het apparaat naar je toe is gericht, zodat je bij de simkaartsleuf de aanduiding "SIM Card" kunt lezen.
 2. Plaats de simkaart (mini-SIM, 25 x 15 x 0,76 mm) die je van je LTE-provider hebt ontvangen in de simkaartsleuf met de schuine hoek naar links en de contactpunten naar beneden (zie afb.).

  Belangrijk:Gebruik geen simkaarthouder waaruit al een micro- of nanosimkaart is gedrukt, omdat deze klem kunnen gaan zitten en de simkaartsleuf kunnen beschadigen.

 3. Schuif de simkaart voorzichtig in de simkaartsleuf totdat de kaart vastklikt.

  Afb.: Simkaart plaatsen

  • De simkaart steekt enkele milimeters uit de simkaartsleuf.

   Opmerking:Druk kort tegen de simkaart om deze uit de simkaartsleuf te verwijderen.

2 Internettoegang in FRITZ!Box configureren

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.
 2. Als de FRITZ!Box zich in de fabrieksinstellingen bevindt, stel je een wachtwoord in voor de FRITZ!Box-gebruikersinterface, klik achtereenvolgens op "Register" en "Next".

  Afb.: Wachtwoord instellen voor de gebruikersinterface

 3. Als de wizard voor de internettoegang niet automatisch start, klik je op "Wizards" en vervolgens op "Configure Internet Connection".
  FRITZ!Box-wizard

  Afb.: FRITZ!Box-wizards oproepen

 4. Voer de pincode (Personal Identification Number) in voor je simkaart.

  Belangrijk:De pincode bevat alleen cijfers en geen letters of speciale tekens. Als je 3 keer de verkeerde pincode invoert, moet je de superpin/pukcode gebruiken. Informatie over de pin en superpin/pukcode krijg je van je LTE-provider.

 5. Selecteer je internetprovider in de vervolgkeuzelijst. Als je internetprovider niet wordt weergegeven, selecteer je "Other Internet service provider".
 6. Klik op "Next" en volg de instructies van de wizard.

3 Telefonie in FRITZ!Box configureren

Als je van een provider de toegangsgegevens voor internettelefonie hebt ontvangen en telefoons wilt gebruiken met de FRITZ!Box:

Je kunt geen mobiele telefoonnummers configureren in de FRITZ!Box.

 1. Configureer de internettelefoonnummers in de FRITZ!Box.