FRITZ!Box 6810 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6810 LTE Service

Netwerkapparaat kan niet worden hernoemd

Computers, smartphones en andere netwerkapparaten die worden vermeld onder "Devices and Users" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface, kunnen niet worden hernoemd. Bij een poging om de naam van het apparaat te wijzigen, geeft de FRITZ!Box mogelijk de volgende foutmelding weer:

"The name contains illegal characters. Computer names may contain only letters (a-z, A-Z), numerals (0-9), and hyphens (-). The name may not be made up of numerals only."

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Naam bevat niet-toegestane tekens

Verwijder alle niet-toegestane tekens uit de namen van de apparaten:

  1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Home Network" op "Network".
  3. Klik op het tabblad "Devices and Users".
  4. Klik op de knop (Bewerken) naast het apparaat dat moet worden hernoemd in de lijst "Devices and Users".
  5. Voer in het invoerveld "Name" een willekeurige naam in, zonder speciale tekens.

    Belangrijk:De namen zijn DNS-hostnamen. Gebruik daarom alleen letters en cijfers (alfanumerieke tekens, dus niet ä, ë, ö, ü, é, í,ß, enz.) en koppeltekens (-). De naam mag niet alleen uit cijfers bestaan.

  6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Apparaat via gastnetwerk met FRITZ!Box verbonden

In de gebruikersinterface van de FRITZ!Box kunnen alleen apparaten worden hernoemd die zijn verbonden met het thuisnetwerk. Apparaten die via de draadloze gasttoegang zijn verbonden met de FRITZ!Box, kunnen niet worden hernoemd in de FRITZ!Box.

Opmerking:De FRITZ!Box geeft de apparaten weer met de hostnaam, als deze door de apparaten is doorgeven aan de FRITZ!Box bij het ophalen van de IP-instellingen via DHCP. Apparaten die de hostnaam niet doorgeven aan de FRITZ!Box, worden weergegeven met hun IP-adres (bijvoorbeeld "PC-192-168-178-20").