FRITZ!Box 6810 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6810 LTE Service

Slechte spraakkwaliteit tijdens telefoonverbindingen

Tijdens telefoongesprekken treedt soms of altijd een van de volgende storingen op:

 • Tijdens telefoongesprekken treden storingen op zoals echo, uitval, vertraging of sterke storende geluiden.
 • Tijdens het telefoneren is een sterk en storend ruizen te horen.
 • De stem van een of beide gespreksdeelnemers klinkt vervormd of haperig.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

2 Meest recente software van de telefoon installeren

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als je een FRITZ!Fon gebruikt:

 1. Installeer de meest recente software op de telefoon.

3 Repeater(s) als interferentiebron uitsluiten

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als je een of meer repeaters gebruikt om het DECT-bereik van de FRITZ!Box te vergroten en tijdens het telefoneren met draadloze telefoons storende geluiden te horen zijn:

 1. Koppel alle repeaters los van de stroomvoorziening.
 2. Controleer of je de storende geluiden nog steeds hoort wanneer je in de buurt van de FRITZ!Box telefoneert met een draadloze telefoon.
 3. Als je de storende geluiden niet meer hoort, voer dan de maatregelen uit van de handleiding Storende geluiden bij gebruik van een DECT-repeater. In dit geval is de repeater niet goed aangesloten op de FRITZ!Box verkeerd geplaatst.
  • Als je nog steeds storende geluiden hoort, sluit de repeater dan weer aan op de stroomvoorziening en ga verder met de volgende maatregel.

4 FRITZ!Box opnieuw opstarten

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Restart".
 4. Klik op de knop "Restart".

5 FRITZ!Box optimaal plaatsen

Met de richthulp kun je de optimale locatie bepalen voor de FRITZ!Box, evenals de juiste uitrichting van de LTE-antennes:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "LTE Information".
 3. Klik op het tabblad "Reception".
 4. Klik op de knop "Start Alignment Aid".
  • Nu geeft de FRITZ!Box de signaalsterkte van de beide LTE-antennes weer.

   Opmerking:Als de richthulp actief is, geven de leds van de FRITZ!Box de huidige signaalsterkte op vijf niveaus weer. Daardoor kun je de FRITZ!Box ook optimaal plaatsen zonder de FRITZ!Box-gebruikersinterface.

 5. Kies een plaats voor de FRITZ!Box waarop de weergegeven waarde zo hoog mogelijk is. Let daarbij op de volgende aanwijzingen:
  1. Plaats de FRITZ!Box niet in een hoek van de kamer.
  2. Plaats de FRITZ!Box zo dicht mogelijk bij een buitenmuur. Als je weet waar de LTE-cel van je provider is, plaats je de FRITZ!Box tegen de buitenmuur die naar de LTE-cel is gericht.

   Belangrijk:Als de FRITZ!Box op een zolder of vensterbank wordt geplaatst, let dan op dat de toegestane bedrijfstemperatuur van 0° tot 40° Celsius niet wordt overschreden.

  3. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, dus niet direct achter of onder een obstakel (bijvoorbeeld kast, verwarming).

6 Kwaliteit van de LTE-verbinding controleren

Een slechte LTE-verbinding heeft het grootste effect op realtime-transmissies zoals internettelefonie. Met name het uploaden wordt negatief beïnvloed, en dus de kwaliteit van de spraakgegevens die worden overgebracht naar de partij die wordt gebeld. Controleer daarom of de kwaliteit van de LTE-verbinding voldoende is voor internetgesprekken:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "LTE Information".
 3. Klik op het tabblad "LTE".
 4. Controleer in de sectie "Antenna Signal and Connection Quality" welke "SINR"- en "RSRP"-waarden worden weergegeven voor "Antenna 1" van de FRITZ!Box.
 5. Als de SINR-waarden positief zijn en de RSRP-waarden beter zijn dan -105, ga dan verder met de volgende maatregel. De signaalkwaliteit van de LTE-verbinding is voldoende voor internetgesprekken.

  Voorbeeld:
  Als de SINR-waarde 10 is en de RSRP-waarde -95, dan is de slechte spraakkwaliteit die je ondervindt niet te wijten aan de LTE-verbinding.

  • Als de SINR-waarden negatief zijn en de RSRP-waarden lager zijn dan -105, dan kan de slechte kwaliteit van het LTE-signaal storingen veroorzaken bij internetgesprekken.

   Voorbeeld:
   Als de SINR-waarde -3 is en de RSRP-waarde -115, dan is de slechte spraakkwaliteit die je ondervindt, over het algemeen te wijten aan de LTE-verbinding.

   Als je de FRITZ!Box gebruikt in het buitengebied van je LTE-provider of in gebouwen met een sterk afschermingseffect vanwege bouwkundige of omgevingsomstandigheden, dan zijn de interne antennes niet voldoende voor een optimale LTE-verbinding. Een oplossing door de FRITZ!Box is daarom niet mogelijk. Er zijn FRITZ!Box-modellen waarop je externe antennes kunt aansluiten. Deze modellen zijn beter geschikt voor gebruik in een buitengebied. Informatie over deze modellen ontvang je van ons verkoopteam.

7 Belvolume lager zetten

 1. Reduceer het belvolume op de telefoon.

  Opmerking:Op een FRITZ!Fon zet je het belvolume lager als je tijdens een gesprek drukt op het pictogram "pijl omlaag" of "telefoonboek" op de bedienings- en navigatietoets.

8 Draadloze telefoons bij de FRITZ!Box aanmelden

 1. Meld alle draadloze telefoons bij het basisstation van de FRITZ!Box aan en schakel andere basisstations uit.

9 Fabrieksinstellingen op FRITZ!Fon herstellen en FRITZ!Fon opnieuw aanmelden

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als het probleem uitsluitend optreedt op een bepaalde FRITZ!Fon en je geen problemen met de spraakkwaliteit ondervindt wanneer je andere telefoons gebruikt:

Fabrieksinstellingen op telefoon herstellen

 1. Druk op de telefoon op de toets "Menu".
 2. Blader tot het menupunt "Settings" en druk op "OK".
 3. "Reset" > "OK" > "OK"

Telefoon verwijderen

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "DECT" op "Cordless Telephones".
 3. Klik op de knop (Verwijderen) om de betreffende telefoon te verwijderen.

FRITZ!Box opnieuw opstarten

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Restart".
 4. Klik op de knop "Restart".

Telefoon opnieuw aanmelden

10 FRITZ!App Fon voor Android configureren

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als het probleem zich voordoet wanneer je FRITZ!App Fon gebruikt op een Android-apparaat:

Alternatieve microfoon inschakelen

 1. Start FRITZ!App Fon.
 2. Tik op "More" en vervolgens op "Settings".
 3. Tik op de menuknop van de telefoon en vervolgens op "Advanced".
 4. Schakel de optie "Alternative microphone" in.

Microfoonvolume wijzigen

 1. Start FRITZ!App Fon.
 2. Tik op "More" en vervolgens op "Settings".
 3. Tik op de menuknop van de telefoon en vervolgens op "Advanced".
 4. Wijzig stap voor stap het microfoonvolume.

11 FRITZ!Box voor internettelefonie configureren

Prioriteitsregel voor internettelefonie instellen

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filter".
 3. Klik op het tabblad "Prioritization".
 4. Controleer onder "Real-time Applications" of er een regel voor "Internet Telephony" is ingesteld.
 5. Als er geen regel is ingesteld, klik je op "New Rule".
 6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de optie "All devices" (standaardwaarde) als netwerkapparaat.
 7. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Enter the network application:" de optie "Internet telephony".
 8. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Andere toepassingen configureren

Toepassingen zoals filesharingprogramma's of onlinegames brengen veel parallelle internetverbindingen tot stand. De functie "Traffic Shaping" van de FRITZ!Box waarborgt dat spraakgegevens prioritair zijn en gelijkmatig worden overgebracht, maar deze toepassingen kunnen storingen veroorzaken die om technische redenen slechts beperkt kunnen worden gecompenseerd. Daarom bieden veel toepassingen de volgende instelmogelijkheden:

 1. Verminder in de toepassing het toegestane aantal gelijktijdige verbindingen.
 2. Verminder in de toepassing de maximale beschikbare doorvoercapaciteit.
 3. Als je nog steeds storingen ervaart of als de toepassing deze instelmogelijkheden niet heeft, configureer je de toepassing als achtergrondtoepassing in de FRITZ!Box.

Met de functies voor echocompensatie en traffic shaping garandeert de FRITZ!Box een hoge spraakkwaliteit. Als je nog steeds echo, vertraging of korte uitval opmerkt, ligt de oorzaak bij de gebruikte telefoon, je internetprovider of telefonieprovider. De FRITZ!Box heeft hierop geen invloed.