FRITZ!Box 6820 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6820 LTE Service

FRITZ!Box configureren voor internettoegang via mobiel netwerk (LTE&UMTS)

De FRITZ!Box maakt automatisch verbinding met internet zodra je je simkaart in de FRITZ!Box plaatst en de pincode invoert in de FRITZ!Box-gebruikersinterface. Alle computers, smartphones en andere apparaten die met de FRITZ!Box zijn verbonden kunnen dan tegelijkertijd en met gelijke rechten gebruikmaken van de internetverbinding.

Voorwaarden / beperkingen

 • Functies waarvoor een publiek IP-adres is vereist (bijvoorbeeld inkomende VPN-verbindingen), zijn afhankelijk van de mobielenetwerkprovider alleen in abonnementen voor thuis, niet of slechts beperkt bruikbaar.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Simkaart in FRITZ!Box plaatsen

 1. Neem de FRITZ!Box zo in de hand, dat de onderkant van het apparaat naar je toe is gericht, zodat je bij de simkaartsleuf de aanduiding "SIM Card" kunt lezen.
 2. Plaats de simkaart (mini-SIM, 25 x 15 x 0,76 mm) die je van je mobielenetwerkprovider hebt ontvangen in de simkaartsleuf met de schuine hoek naar links en de contactpunten naar beneden (zie afb.).

  Belangrijk:Gebruik geen simkaarthouder waaruit al een micro- of nanosimkaart is gedrukt, omdat deze klem kunnen gaan zitten en de simkaartsleuf kunnen beschadigen.

 3. Schuif de simkaart voorzichtig in de simkaartsleuf totdat de kaart vastklikt.

  Afb.: Simkaart plaatsen

  • De simkaart steekt enkele milimeters uit de simkaartsleuf.

   Opmerking:Druk kort tegen de simkaart om deze uit de simkaartsleuf te verwijderen.

2 Internettoegang in FRITZ!Box configureren

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.
 2. Voer het FRITZ!Box-wachtwoord in dat is afgedrukt aan de onderzijde van het apparaat en klik op "Log In".
 3. Als de wizard voor de internettoegang niet automatisch start, klik je op "Wizards" en vervolgens op "Configure Internet Connection".

  Afb.: FRITZ!Box-wizards oproepen

 4. Voer in de wizard de pincode (Personal Identification Number) in voor je simkaart.

  Belangrijk:De pincode bevat alleen cijfers en geen letters of speciale tekens. Als je 3 keer de verkeerde pincode invoert, moet je de superpin/pukcode gebruiken. Informatie over de pin en superpin/pukcode verkrijg je bij je mobielenetwerkprovider.

 5. Selecteer je internetprovider in de vervolgkeuzelijst. Als je internetprovider niet wordt weergegeven, selecteer je "Other Internet service provider".
 6. Klik op "Next" en volg de instructies van de wizard.