FRITZ!Box 6840 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6840 LTE Service

FRITZ!NAS-inhoud via toegangslink delen

Via de FRITZ!NAS-gebruikersinterface (http://fritz.nas) kun je gemakkelijk afzonderlijke bestanden of mappen met anderen delen via een toegangslink. Op die manier kun je vrienden en familie internettoegang geven tot de foto's en video's van de laatste vakantie, zonder dat ze bestanden kunnen wijzigen of verwijderen op FRITZ!NAS.

Via de toegangslink is de NAS-inhoud altijd toegankelijk met elke webbrowser, zonder dat een gebruikersnaam of wachtwoord hoeft te worden ingevoerd.

Voorwaarden / Beperkingen

 • De FRITZ!Box moet een publiek IPv4-adres of een IPv6-adres verkrijgen van de internetprovider.
 • Toegangslinks kunnen niet worden gebruikt om bestanden te wijzigen of te verwijderen in FRITZ!NAS.

  Opmerking:Als je gebruikers wilt toestaan FRITZ!NAS-inhoud te wijzigen of verwijderen vanaf internet, configureer je voor deze gebruikers internettoegang voor FRITZ!NAS.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Voorbereidingen

Met MyFRITZ! heb je altijd toegang tot de FRITZ!Box vanaf internet, zelfs als de FRITZ!Box regelmatig een ander publiek IP-adres krijgt van de internetprovider:

Opmerking:Als je al een andere Dynamic DNS-service gebruikt, kun je ook deze service gebruiken in plaats van MyFRITZ!.

2 Een toegangslink naar FRITZ!NAS-inhoud aanmaken

 1. Open FRITZ!NAS in een webbrowser.
 2. Navigeer naar de map met het bestand of de map die je wilt delen.
 3. Zet een vinkje in de checkbox voor het bestand of de map om deze te selecteren.
 4. Klik op de knop (Bestand of map vrijgeven voor delen).
  • Het venster "Successfully released for sharing" (zie afb.) wordt weergegeven.

   Afb.: Toegangslink voor FRITZ!NAS aanmaken

 5. Als je de geldigheid wilt beperken van de toegangslinks, kun je beperkingen stellen aan de toegangsperiode en het aantal keer dat toegang is toegestaan.
 6. Klik op "E-mail" om de toegangslink naar het standaard e-mailprogramma op de computer te sturen. Op deze manier kun je de toegangslink heel gemakkelijk per e-mail versturen aan alle personen die je toegang wilt verlenen tot het gedeelde bestand of de gedeelde map.
 7. Klik op "OK".

De personen die je toegang wilt verlenen tot een gedeeld bestand of een gedeelde map, hebben nu met een klik op de toegangslink toegang tot de gedeelde bestanden.

Belangrijk:Als de webbrowser aangeeft dat de verbinding "onbetrouwbaar" is, kun je de link zonder gevaar openen! De webbrowser beschouwt de verbinding alleen als "onbetrouwbaar", omdat het individuele beveiligingscertificaat van de FRITZ!Box niet bekend is bij derden die dergelijke certificaten uitgeven. Dit is geen beveiligingsrisico!

Opmerking:In de sectie "Permit Access" in FRITZ!NAS kun je alle bestanden en mappen zien die je hebt gedeeld, en kun je het delen weer ongedaan maken.