FRITZ!Box 6840 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6840 LTE Service

Toegang tot opslag (NAS) geconfigureerd als netwerkstation niet mogelijk

Het is niet of niet meer mogelijk om toegang te krijgen tot opslag (NAS) van de FRITZ!Box die is geconfigureerd als netwerkstation. Wanneer de computer wordt gestart of wanneer je probeert om een netwerkstation toe te wijzen aan een USB-opslagmedium dat is aangesloten op de FRITZ!Box, wordt een van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "Onbekende gebruikersnaam of ongeldig wachtwoord voor: \\fritz.box\[...]"
 • "Netwerkwachtwoord opgeven"
  Geef het wachtwoord op voor een verbinding met:
  fritz.box"
 • "Netwerkfout: Windows heeft geen toegang tot \\fritz.box.
  Foutcode [...] Netwerkpad niet gevonden."
 • "Netwerkfout: Windows heeft geen toegang tot \\fritz.box.
  Foutcode [...] Onbekende fout"
 • "Niet alle netwerkverbindingen kunnen worden hersteld"
 • "Er is een fout opgetreden bij het herstellen van de verbinding tussen [...]
  Microsoft Windows netwerk: Het netwerkpad werd niet gevonden.
  Deze verbinding is niet hersteld."

Oorzaak

 • Het ingevoerde pad, de gebruikersnaam en/of het wachtwoord is/zijn onjuist of de gebruiker heeft geen toegangsrechten voor NAS-inhoud, of onjuiste instellingen op de computer verhinderen toegang tot het USB-opslagapparaat.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Met macOS 10.15 toegang niet mogelijk

Voor toegang tot de opslag (NAS) van de FRITZ!Box is het netwerkprotocol SMB1 noodzakelijk. Omdat Apple de ondersteuning voor SMB 1 in macOS 10.15 (Catalina) heeft verwijderd, is SMB-toegang tot de opslag (NAS) van de FRITZ!Box niet meer mogelijk met macOS 10.15.

Gebruik daarom http://fritz.nas of het FTP-protocol met bijvoorbeeld Cyberduck voor toegang tot de opslag.

2 FRITZ!Box-gebruikers configureren

Voor toegang tot de inhoud van de opslag (NAS) heb je een gebruikersaccount met een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Configureer daarom een FRITZ!Box-gebruiker in de FRITZ!Box:

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "FRITZ!Box Users".
 3. Klik op de knop ("Edit") naast de gebruiker die toegang moet krijgen tot de opslag (NAS). Als je nog geen gebruiker hebt geconfigureerd:
  1. Klik op de knop "Add User".
  2. Voer in de invoervelden een naam en een wachtwoord in voor de gebruiker.
 4. Schakel de optie "Access to NAS contents" in.
 5. Klik op de knop "Add Directory".
 6. Als de gebruiker alle opslagmedia mag benaderen die op de FRITZ!Box zijn aangesloten, schakel je de optie "All storage available on the FRITZ!Box" in.
  • Als de gebruiker alleen een bepaald opslagmedium mag benaderen of alleen toegang krijgt tot een bepaalde map, schakel je de optie "Select Folder" in.

   LET OP:Als je toegang verleent tot alle directories, heeft de gebruiker ook toegang tot alle faxberichten, berichten op het antwoordapparaat en alle online opslag die je hebt geconfigureerd.

 7. Stel in de sectie "Directory" de lees- en schrijfrechten in voor toegang tot de opslag.
 8. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 Inloggen in thuisnetwerk configureren

Om toegang te krijgen tot opslag (NAS), moet de wachtwoordbeveiliging zijn ingeschakeld voor de FRITZ!Box:

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "FRITZ!Box Users".
 3. Klik op het tabblad "Login to the Home Network".
 4. Als iedere gebruiker een persoonlijk wachtwoord moet gebruiken voor toegang tot de FRITZ!Box, schakel je de optie "Login with FRITZ!Box user name and password" in.
  • Als alle gebruikers een gemeenschappelijk wachtwoord moeten gebruiken voor toegang tot de FRITZ!Box, schakel je de optie "Login with the FRITZ!Box password" in en voer je een wachtwoord in voor toegang tot de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

4 Windows-netwerktype configureren

Windows maakt onderscheid tussen verschillende netwerktypen en wijzigt de firewallinstellingen afhankelijk van of een netwerk is geconfigureerd als privénetwerk (thuisnetwerk), bedrijfsnetwerk of openbaar netwerk. Bij openbare netwerken zijn gedeelde bestanden en printers niet toegankelijk.

Zorg er daarom voor dat je computer is geconfigureerd voor een verbinding met een privénetwerk:

Windows 10

 1. Klik in de taakbalk van Windows op (Start) en vervolgens op (Instellingen).
 2. Klik in het menu "Instellingen" op "Netwerk en internet".
 3. Klik afhankelijk van het verbindingstype van de computer op "Wi-Fi" of "Ethernet".
 4. Klik op de vermelding van de netwerkverbinding met de FRITZ!Box.
 5. Schakel in de sectie "Netwerkprofiel" de optie "Privé" in.

Windows 8

 1. Druk de toetscombinatie Windows-toets + I in en klik op "Pc-instellingen wijzigen".
 2. Klik in het menu "Pc-instellingen wijzigen" op "Netwerk".
 3. Klik afhankelijk van het verbindingstype van de computer op "Wi-Fi" of "Ethernet".
 4. Klik op de vermelding van de netwerkverbinding met de FRITZ!Box.
 5. Schakel de optie "Apparaten en inhoud zoeken" in.

Windows 7

 1. Klik in Windows op "Start" en vervolgens op "Configuratiescherm".
 2. Selecteer rechtsboven onder "Weergeven op" de optie "Categorie" ().
 3. Klik op "Netwerk en internet" en dan op "Netwerkcentrum".
 4. Als in de sectie "De actieve netwerken weergeven" de link "Openbaar netwerk" wordt weergegeven, klik dan op deze link, selecteer vervolgens "Thuisnetwerk" of "Bedrijfsnetwerk" en volg de instructies.

5 SMB1-protocol voor Windows 10 installeren

Vanaf Windows 10 versie 1709 wordt het netwerkprotocol SMB1, dat noodzakelijk is voor toegang tot de opslag (NAS) van de FRITZ!Box, niet meer standaard geïnstalleerd. Zorg er daarom voor dat de ondersteuning voor SMB1 is geïnstalleerd op je Windows 10-computer:

 1. Klik in de taakbalk van Windows op (Start) en vervolgens op (Instellingen).
 2. Klik in het menu "Instellingen" op "Apps".
 3. Klik in de sectie "Verwante instellingen" op de "Programma's en functies".
 4. Klik in het venster "Een programma verwijderen of wijzigen" op "Windows-onderdelen in- of uitschakelen".
 5. Schakel in het venster "Windows-onderdelen" de optie "Ondersteuning voor SMB 1.0/CIFS voor het delen van bestanden" of "SMB1.0/CIFS File Sharing Support" in en klik op "OK".
 6. Klik op "OK".
 7. Klik op "Opnieuw opstarten" om de installatie te voltooien.

6 Netwerkstation verwijderen en opnieuw toewijzen

Vaak mislukt de toegang tot opslag (NAS), omdat de toegangsrechten voor NAS-inhoud zijn gewijzigd in de FRITZ!Box nadat het netwerkstation is geconfigureerd. Wijs daarom het netwerkstation opnieuw toe:

 1. Verwijder op de computer alle mogelijke verbindingen met de opslag (NAS) die is geconfigureerd als netwerkstation.
 2. Configureer op de computer de opslag (NAS) opnieuw als netwerkstation.

7 Firewall van de computer configureren

 1. Configureer de firewall van de computer volgens de instructies van de fabrikant zodanig dat het mogelijk is om via het SMB-protocol (Server Message Block) te communiceren.

8 Windows-Netwerkinstellingen corrigeren

Windows 10

 1. Klik in de taakbalk van Windows op (Start) en vervolgens op (Instellingen).
 2. Klik in het menu "Instellingen" op "Netwerk en internet".
 3. Klik in de sectie "Geavanceerde Netwerkinstellingen" op "Adapteropties wijzigen".
 4. Klik in de menubalk bij de knop (Weergave wijzigen) op de pijl en selecteer "Details".
 5. Klik met de rechtermuisknop op de verbinding, waarvan onder "Apparaatnaam" de naam van de netwerkadapter (draadloos of LAN) staat die de computer verbindt met de FRITZ!Box.
 6. Klik op "Eigenschappen".
 7. Schakel de opties "Client voor Microsoft-netwerken" en "Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken" in.
 8. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Windows 8

 1. Druk de toetscombinatie Windows-toets + X in en klik op "Configuratiescherm" in het contextmenu.
 2. Selecteer rechtsboven onder "Weergeven op" de optie "Categorie" ().
 3. Klik op "Netwerk en internet" en dan op "Netwerkcentrum".
 4. Klik op "Adapterinstellingen wijzigen".
 5. Klik in de menubalk bij de knop (Weergave wijzigen) op de pijl en selecteer "Details".
 6. Klik met de rechtermuisknop op de verbinding, waarvan onder "Apparaatnaam" de naam van de netwerkadapter (draadloos of LAN) staat die de computer verbindt met de FRITZ!Box.
 7. Klik op "Eigenschappen".
 8. Schakel de opties "Client voor Microsoft-netwerken" en "Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken" in.
 9. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Windows 7

 1. Klik in Windows op "Start" en vervolgens op "Configuratiescherm".
 2. Selecteer rechtsboven onder "Weergeven op" de optie "Categorie" ().
 3. Klik op "Netwerk en internet" en dan op "Netwerkcentrum".
 4. Klik op "Adapterinstellingen wijzigen".
 5. Klik in de menubalk op de pijl naast de knop "Weergave wijzigen" en selecteer "Details".
 6. Klik met de rechtermuisknop op de verbinding, waarvan onder "Apparaatnaam" de naam van de netwerkadapter (draadloos of LAN) staat die de computer verbindt met de FRITZ!Box.
 7. Klik op "Eigenschappen".
 8. Schakel de opties "Client voor Microsoft-netwerken" en "Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken" in.
 9. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Nu kun je de Opslag (NAS) van de FRITZ!Box benaderen.

Opmerking:Andere oorzaken voor het niet kunnen benaderen van de opslag (NAS) kunnen fouten van een beveiligingstoepassing of van het besturingssysteem zijn. Informatie over de configuratie verkrijg je van de fabrikant van de beveiligingssoftware of het besturingssysteem, raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.