FRITZ!Box 6840 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6840 LTE Service

Draadloze gasttoegang kan niet worden gebruikt voor internettoegang

De registratie van draadloze apparaten bij de draadloze gasttoegang van de FRITZ!Box is mogelijk, maar de apparaten hebben geen toegang tot internet. In sommige gevallen krijgen nieuwe draadloze apparaten geen IP-adressen van de FRITZ!Box.

Belangrijk: Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Geldigheidsperiode van IP-adressen verkorten

Geldigheidsperiode configureren

180 IP-adressen zijn beschikbaar voor draadloze gasttoegang, maar kunnen niet opnieuw worden toegewezen totdat de geldigheidsperiode (leasetijd) van 10 dagen is verstreken. Als de draadloze gasttoegang regelmatig door veel verschillende draadloze apparaten wordt gebruikt, bijvoorbeeld wanneer de FRITZ!Box als hotspot wordt gebruikt in een hotel of café, kan de FRITZ!Box geen IP-adressen toewijzen aan andere draadloze apparaten omdat alle IP-adressen al zijn toegewezen. Stel de configuratie van de FRITZ!Box daarom zo in dat de IP-adressen slechts één dag geldig zijn:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Home Network Overview" in het menu "Home Network".
 3. Klik op de tab "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4 Addresses".
 5. Typ 1 in het veld "Valid for".
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Netwerkapparaat verwijderen uit de gebruikersinterface

De nieuwe geldigheidsperiode is alleen van toepassing op netwerkapparaten die bij de FRITZ!Box worden geregistreerd nadat de wijziging is doorgevoerd. Daarom moet je alle ongebruikte netwerkapparaten verwijderen:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Home Network Overview" in het menu "Home Network".
 3. Klik op de tab "Network Connections".
 4. Klik op de knop (Verwijderen) naast het betreffende apparaat in de lijst met netwerkapparaten,
  • of, als je de instellingen voor dit apparaat in de FRITZ!Box niet hebt gewijzigd en je alle apparaten wilt verwijderen die niet meer met de FRITZ!Box zijn verbonden,
   • Klik op de knop "Remove" onder de lijst met netwerkapparaten

2 HTTP-pagina openen in de webbrowser

Als de optie "Allow registration with guest access only after accepting the terms of use" is ingeschakeld voor draadloze gasttoegang, wordt een aanmeldingspagina (captive portal) met de gebruiksvoorwaarden weergegeven die de "guest" moet goedkeuren voordat toegang tot internet wordt verleend. De captive portal wordt niet weergegeven als eerst een HTTPS-pagina wordt opgeroepen:

De captive portal wordt weergegeven. Wanneer je instemt met de voorwaarden, is toegang tot HTTPS-pagina's mogelijk via internet.