FRITZ!Box 6840 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6840 LTE Service

Doorvoercapaciteit van mobiele netwerk is te laag

De FRITZ!Box geeft snelheid van de mobiele netwerkverbinding weer in de gebruikersinterface onder "Internet > LTE Information > Mobile Communications" op de regel "Throughput". Volgens deze gegevens is de doorvoercapaciteit aanzienlijk lager dan de snelheid zoals vastgelegd in de serviceovereenkomst met de provider van het mobiele netwerk.

Oorzaak

 • De doorvoercapaciteit van de mobiele netwerkverbinding hangt o.a. af van factoren zoals de afstand tot het basisstation voor mobiele communicatie en het afschermingseffect van de muren van je eigen woning, van nabijgelegen woningen en van bomen. Storm en andere gebruikers binnen dezelfde radiocel kunnen ook leiden tot een lagere doorvoercapaciteit.

  Belangrijk:In veel gevallen is het niet mogelijk de volledige doorvoercapaciteit te bereiken, die is vastgelegd in de serviceovereenkomst met je mobiele netwerkprovider. Daarom zeggen providers van mobiele netwerken dat ze snelheden aanbieden tot een bepaalde waarde ("tot").

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

Door de installatie van het meest recente FRITZ!OS is je FRITZ!Box compatibel met de meest recente LTE-techniek wordt gebruikt in de radiocellen van LTE-providers.

2 FRITZ!Box optimaal positioneren

Met de richthulp kun je de optimale locatie bepalen voor de FRITZ!Box, evenals de juiste uitrichting van de LTE-antennes:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Selecteer als frequentieband "Only 2.6 GHz / band 7".

  Opmerking:Doorgaans kun je met de 2,6GHz-frequentieband een hogere gegevensdoorvoer verkrijgen dan met de 800MHz-frequentieband .

 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Klik in het menu "Internet" op "LTE Information".
 6. Klik op het tabblad "Reception".
 7. Klik op de knop "Start Alignment Aid".
  • Nu geeft de FRITZ!Box de signaalsterkte van de beide LTE-antennes weer.

   Opmerking:Als de richthulp actief is, geven de leds van de FRITZ!Box de huidige signaalsterkte in vijf niveaus weer. Daarom kun je de FRITZ!Box ook zonder de FRITZ!Box-gebruikersinterface optimaal plaatsen.

 8. Kies een plaats voor de FRITZ!Box waarop de weergegeven waarde zo hoog mogelijk is. Let daarbij op de volgende aanwijzingen:
  1. Plaats de FRITZ!Box niet in een hoek van de kamer.
  2. Plaats de FRITZ!Box zo dicht mogelijk bij een buitenmuur. Als je weet waar de LTE-cel van je provider is, plaats je de FRITZ!Box tegen de buitenmuur die naar de LTE-cel is gericht.
  3. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, dus niet direct achter of onder een obstakel (bijvoorbeeld meubels, verwarming).
  4. Lijn de LTE-antennes van de FRITZ!Box indien mogelijk in een hoek van 90° ten opzichte van elkaar uit. Plaats bijvoorbeeld een antenne verticaal en de andere horizontaal.
 9. Als de kwaliteit van de LTE-verbinding in de 2,6GHz-frequentieband niet voldoende is:
   1. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
   2. Selecteer de frequentieband "Only 800 GHz / band 20".
   3. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
   4. Klik in het menu "Internet" op "LTE Information".
   5. Klik op het tabblad "Reception".
   6. Start de richthulp en herhaal het positioneren van de FRITZ!Box.

3 LTE-buitenantenne aansluiten

Als je de FRITZ!Box gebruikt in een gebied aan de rand van de LTE-dekkingsgebied of in een gebouw met een sterk afschermingseffect, zijn de twee meegeleverde LTE-antennes mogelijk niet voldoende voor optimale ontvangst. In dit geval kun je het zend- en ontvangstvermogen van de FRITZ!Box verbeteren als je een LTE-buitenantenne gebruikt (bijvoorbeeld op je balkon of dak), deze is verkrijgbaar in de gespecialiseerde detailhandel:

4 Contact opnemen met provider

Je mobiele netwerkprovider heeft de mobiele netwerkverbinding mogelijk afgeknepen als je een bepaald datalimiet hebt overschreden, of er is een storing bij je provider.

 • Neem contact op met je mobiele netwerkprovider om de mobiele netwerkverbinding te laten controleren.