FRITZ!Box 6840 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6840 LTE Service

Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box laden

Wanneer je de fabrieksinstellingen laadt, worden alle persoonlijke instellingen verwijderd die je hebt gemaakt in de FRITZ!Box. Het is nuttig de fabrieksinstellingen te laden als je de FRITZ!Box bijvoorbeeld op een andere locatie gaat gebruiken of van plan bent de FRITZ!Box aan een andere gebruiker te geven. Daarnaast kun je zo onjuiste instellingen verwijderen die verhinderen dat de FRITZ!Box correct werkt.

Je kunt de fabrieksinstellingen laden via de gebruikersinterface of via een telefoon die is verbonden met de FRITZ!Box.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Je kunt geen IP-telefoon, bijvoorbeeld FRITZ!App Fon gebruiken om de fabrieksinstellingen te laden.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Voorbereidingen

Telefoonboek opslaan

Als je telefoonboeken hebt aangemaakt in de FRITZ!Box, kun je deze eerst opslaan, zodat je ze snel en gemakkelijk weer kunt herstellen nadat je de fabrieksinstellingen hebt geladen.

Gegevens opslaan vanuit het interne geheugen

Het interne geheugen is verwijderd. Sla daarom eerst alle gegevens op die je nog nodig hebt:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Storage (NAS)" in het menu "Home Network".
 3. Als de optie "Storage (NAS) enabled" is ingeschakeld, klik je op "Internal memory".
  • De inhoud van FRITZ!NAS wordt weergegeven.
 4. Markeer de mappen en bestanden waarvan je een back-up wilt maken en klik op "Download".
  • De gegevens zijn gekopieerd naar de downloadopdracht die je hebt opgegeven.

Back-up van de instellingen maken

2 Fabrieksinstellingen laden via de gebruikersinterface

 1. Open de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Als toegang is beveiligd met een wachtwoord, voer je het wachtwoord in en klik je op "Log In",
  • of, als je je wachtwoord bent vergeten:
   1. Schakel de FRITZ!Box uit door de stekker uit het stopcontact te halen. Laat de FRITZ!Box ongeveer 5 minuten zonder stroom.
   2. Open de FRITZ!Box-gebruikersinterface binnen 10 minuten.
   3. Klik op "Forgot your password?" onder de wachtwoordaanvraag en volg de instructies.
 3. Klik op "System" en vervolgens op "Backup".
 4. Klik op de tab "Factory Settings".
 5. Klik op de knop "Load Factory Settings".

3 Fabrieksinstellingen laden via een telefoon

Een telefoon configureren voor de toetsenblokfunctie

De volgende stappen zijn alleen vereist als de draadloze telefoon niet is geregistreerd bij het FRITZ!Box-basisstation:

Opmerking:Als je een telefoon gebruikt die is geregistreerd bij het basisstation van je FRITZ!Box (bijvoorbeeld FRITZ!Fon C5), hoef je deze niet te configureren om de toetsenblokfunctie te gebruiken.

 • Stel de apparatuur zodanig in, dat hiermee de speciale tekens (bijv. * en #) kunnen worden gekozen dan wel toetsensequenties (sequenties van tekens en cijfers, bijv. *121#) kunnen worden verzonden.

  Opmerking:Veel Gigaset-telefoons kunnen als volgt worden geconfigureerd: Selecteer "Operation at a PBX" in het menu van de telefoon, selecteer "Dialing options" en schakel vervolgens de optie "Dial * and #" in.

Fabrieksinstellingen laden

 1. Kies #991*15901590* op je telefoon en druk op de oproepknop (hoorn opnemen).
 2. Hang na ongeveer 3 seconden weer op.