FRITZ!Box 6840 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6840 LTE Service

Draadloze verbinding kan niet tot stand worden gebracht

Een draadloos apparaat (bijvoorbeeld notebook, smartphone, tablet) kan geen draadloze verbinding (WiFi) tot stand brengen met de FRITZ!Box.

Belangrijk: Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Draadloze netwerk wordt niet gevonden

 • Als het draadloze netwerk van de FRITZ!Box niet wordt gevonden, volg je de stappen die worden beschreven in deze handleiding.
  • Zo controleer je of het draadloze netwerk wordt gevonden:
  • Windows 10

   1. Klik in het Windows-startmenu op "Instellingen".
   2. Klik in het menu "Instellingen" op "Netwerk en internet" en vervolgens op "WiFi".
   3. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Windows 8

   1. Druk op de toetscombinatie Windows-toets + C.
    • De Windows-zijbalk wordt nu geopend.
   2. Klik in de Windows-zijbalk op "Instellingen" en vervolgens op het pictogram voor het draadloze netwerk .
   3. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Windows 7

   1. Klik op het pictogram voor het draadloze netwerk in het systeemvak van de Windows-taakbalk (Systray).
   2. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Apple macOS

   1. Klik op het pictogram voor het draadloze netwerk in de Finder-balk boven aan het scherm (zie afb.).

    Afb.: Geen verbinding met draadloos netwerk

   2. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Apple iOS (Apple iPhone, iPad, iPod touch)

   1. Tik in het startscherm op het pictogram "Instellingen".
   2. Tik in het menu "Instellingen" op "Wi-Fi".
   3. Wanneer Wi-Fi is uitgeschakeld, tik je op het "aan-/ uit"-pictogram.
   4. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Android (bijvoorbeeld Google Nexus, Samsung Galaxy)

   1. Tik op "Instellingen" in het startscherm van het Android-apparaat.
   2. Tik in het menu "Instellingen" op "Wi-Fi".
   3. Als het draadloze netwerk is uitgeschakeld, schakel dit dan in door te tikken op het pictogram "UIT" naast de optie "Wi-Fi".
   4. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Linux en andere besturingssystemen of apparaten (bijvoorbeeld NAS-systeem, netwerkprinter)

   1. Gebruik je draadloze apparaat om naar draadloze netwerken in de buurt te zoeken.
   2. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.

2 Meest recente software van het draadloze apparaat installeren

 • Installeer het meest recente stuurprogramma voor de draadloze netwerkadapter van je computer of het meest recente besturingssysteem (bijvoorbeeld Android, iOS) voor het draadloze apparaat.

  Opmerking:Informatie over updates van de draadloze netwerkadapter of het draadloze apparaat vind je in het handboek of verkrijg je rechtstreeks van de fabrikant.
  De nieuwste stuurprogramma's voor de FRITZ!WLAN Stick vind je in onze downloadsectie.

3 Probleem trad op na FRITZ!OS-update

Voer de volgende stappen uit wanneer de storing optrad na een update:

4 Draadloze instellingen van de FRITZ!Box optimaliseren

Ongunstige draadloze instellingen kunnen ervoor zorgen dat de draadloze verbinding niet handmatig kan worden geconfigureerd. Voer deze stappen daarom uitsluitend uit als je de draadloze verbinding handmatig configureert. Als alternatief kun je de draadloze verbinding automatisch per WPS configureren:

Opmerking:WPS wordt bijvoorbeeld door computers met Windows 10 / 8 / 7, actuele Intel draadloze netwerkadapters, vele media players en draadloze muzieksystemen ondersteund. Informatie over de WPS-ondersteuning van het apparaat verkrijg je bij de fabrikant, bijvoorbeeld via het handboek.

Voorbereidingen

 • Verbind de computer via een netwerkkabel met de "LAN 2"-poort van de FRITZ!Box.

MAC-adresfilter tijdelijk uitschakelen

Wanneer het MAC-adresfilter is ingeschakeld, kunnen nieuwe draadloze apparaten die niet bekend zijn bij de FRITZ!Box, geen verbinding maken met de FRITZ!Box. Zorg er daarom voor dat het MAC-adresfilter is uitgeschakeld:

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Security".
 3. Schakel de optie "Allow all new wireless devices" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Het MAC-adresfilter van de FRITZ!Box is nu uitgeschakeld. Je kunt het MAC-adresfilter weer inschakelen zodra je de configuratie van de draadloze verbinding tussen het draadloze apparaat en de FRITZ!Box hebt voltooid.

Naam van het draadloze netwerk (SSID) weergeven

Sommige draadloze apparaten kunnen geen draadloze verbinding tot stand brengen als de naam van het draadloze netwerk van de FRITZ!Box niet zichtbaar is:

Opmerking: Het verbergen van de naam van het draadloze netwerk kan een veiligheidsrisico vormen (zie 5 Wi-Fi security myths you must abandon now).

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Schakel de optie "Name of the wireless radio network visible" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Naam van het draadloze netwerk (SSID) wijzigen

Als er andere draadloze netwerken met dezelfde naam in de buurt zijn, kan het voorkomen dat draadloze apparaten proberen automatisch verbinding te maken met het verkeerde draadloze netwerk. Geef je FRITZ!Box een unieke naam om dit te voorkomen:

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Voer in het tekstveld "Name of the wireless radio network (SSID)" een willekeurige naam zonder speciale tekens in.

  Belangrijk:Niet alle draadloze apparaten ondersteunen alle speciale tekens. Gebruik daarom alleen Latijnse standaardletters (dus niet ä, ë, ö, ü, é, í,ß, enz.) en cijfers in de naam van het draadloze netwerk.

 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Wanneer je de nieuwe naam van het draadloze netwerk opslaat, worden alle draadloze verbindingen met de FRITZ!Box verbroken. Je moet de draadloze verbindingen met de FRITZ!Box dan opnieuw configureren.

5 Draadloze verbinding opnieuw configureren

Om een onjuiste configuratie van het draadloze apparaat uit te sluiten, verwijder je de draadloze verbindingen met de FRITZ!Box die al zijn geconfigureerd in het draadloze apparaat en configureer je deze opnieuw:

Windows 10

 1. Klik in het Windows-startmenu op "Instellingen".
 2. Klik in het menu "Instellingen" op "Netwerk en internet".
 3. Klik op "Wi-Fi" en vervolgens op "Wi-Fi-instellingen beheren".
 4. Klik in de sectie "Bekende netwerken beheren" op de verbinding met de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de FRITZ!Box en vervolgens op "Niet onthouden".
 5. Configureer de draadloze verbinding opnieuw.

Windows 8

 1. Druk op de toetscombinatie Windows-toets + C.
  • De Windows-zijbalk wordt nu geopend.
 2. Klik in de Windows-zijbalk op "Instellingen" en vervolgens op het pictogram voor het draadloze netwerk .
 3. Rechtsklik op de verbinding met de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de FRITZ!Box.
 4. Klik op "Dit netwerk niet onthouden".
 5. Configureer de draadloze verbinding opnieuw.

Windows 7

 1. Klik in Windows op "Start" en vervolgens op "Configuratiescherm".
 2. Selecteer in het menu "Configuratiescherm" in de vervolgkeuzelijst "Weergeven op" (rechtsboven) de optie "Categorie".
 3. Klik op "Netwerk en internet" en dan op "Netwerkcentrum".
 4. Klik op "Draadloze netwerken beheren".
 5. Rechtsklik op de verbinding met de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de FRITZ!Box.
 6. Klik op "Netwerk verwijderen" en bevestig met "OK".
 7. Configureer de draadloze verbinding opnieuw.

Apple macOS

 1. Klik in de Finder op "Programma's".
 2. Klik op "Systeemvoorkeuren" en op "Netwerk".
 3. Selecteer in het linker selectievenster de optie "Wi-Fi" of "AirPort".
 4. Klik op "Geavanceerd...".
 5. Selecteer in het venster "Wi-Fi" of "AirPort", onder "Voorkeursnetwerken" de verbinding met de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de FRITZ!Box en klik op het minteken.
 6. bevestig het verwijderen met "OK" en "Toepassen".
 7. Configureer de draadloze verbinding opnieuw.

Android (bijvoorbeeld Google Nexus, Samsung Galaxy)

 1. Tik op "Instellingen" in het startscherm van het Android-apparaat.
 2. Tik in het menu "Instellingen" op "Wi-Fi".
 3. Tik op de verbinding met de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de FRITZ!Box.
 4. Tik op "Vergeten".
 5. Configureer de draadloze verbinding opnieuw.

Linux en andere besturingssystemen of apparaten (bijvoorbeeld NAS-systeem, netwerkprinter)

 • Configureer de draadloze verbinding opnieuw.

  Opmerking:Informatie over de configuratie vind je in het handboek of verkrijg je rechtstreeks van de fabrikant van het besturingssysteem of draadloze apparaat.