FRITZ!Box 6840 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6840 LTE Service

Het versturen of ontvangen van faxberichten met een extern faxapparaat is niet mogelijk

Hoewel het faxapparaat volgens onze handleiding is geconfigureerd en het mogelijk is om via de FRITZ!Box te telefoneren, kunnen er geen faxberichten worden verzonden of ontvangen. De faxoverdracht komt niet tot stand of breekt af. In de event log van de FRITZ!Box wordt mogelijk één van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "Not Acceptable Here (488)"
 • "Unsupported Media Type (415)"
 • "Not Acceptable Here (606)"

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

2 Event Log van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Selecteer "Telephony" in de vervolgkeuzelijst.
 4. Controleer of bij de mislukte faxpoging een van de volgende foutmeldingen wordt weergegeven. Let dan op de aanwijzingen die bij de melding horen:
 5. Als de melding ""Unsupported Media Type (415)" wordt weergegeven, ondersteunt je provider de aangevraagde codec niet, of staat faxoverdracht in het algemeen niet toe.
  • Als de melding "Not Acceptable Here (488 or 606)" wordt weergegeven, ondersteunt je provider de standaard T. 38 niet. Zonder T.38 is betrouwbare faxoverdracht via internet niet mogelijk.

3 Faxapparaat instellen op toonkiezen

 • Stel het eindapparaat in op "toonkiezen" (DTMF, TDK, toondrukkiezen) en niet op "pulskiezen". Bij toonkiezen hoor je een toon wanneer je op een nummertoets drukt, bij pulskiezen hoor je een ratelen. Informatie over de configuratie verkrijg je van de fabrikant van het apparaat, bijvoorbeeld via het handboek.

4 Faxapparaat opnieuw configureren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Als het faxapparaat al wordt weergegeven in de lijst met telefoonapparaten, klik je bij het faxapparaat op de knop (verwijderen).
 4. Configureer het faxapparaat opnieuw: klik op de knop "Configure New Device" en volg de instructies.
 5. Als je tijdens het configureren niet kunt selecteren met welke aansluiting het faxapparaat is verbonden, is op deze aansluiting al een ander telefonieapparaat geconfigureerd. Je moet dit apparaat eerst verwijderen.

5 Verschillende tegenpartijen testen

 • Test de faxoverdracht van of naar verschillende faxapparaten op verschillende telefoonlijnen.
  • Wanneer de faxoverdracht alleen naar een bepaalde aansluiting mislukt, dan is het ontvangende faxapparaat niet gereed voor ontvangst of verkeerd ingesteld.

6 Verschillende overdrachtssnelheden testen

Op veel faxapparaten kunt je uit verschillende overdrachtssnelheden kiezen (4800, 7200, 9600, 14400 und 36600 Baud):

 • Als het met je faxapparaat mogelijk is, test dan de verschillende overdrachtssnelheden na elkaar. De FRITZ!Box ondersteunt overdrachtssnelheden tot maximaal 14400 Baud.

  Opmerking:Informatie over de configuratie van de overdrachtssnelheid vind je in de bijbehorende handleiding. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant van het apparaat.

7 Foutcorrectiemodus (ECM) inschakelen

Het gebruik van de foutcorrectiemodus ECM op je faxapparaat kan de faxresultaten aanzienlijk verbeteren, als de andere partij ECM ook ondersteunt. In sommige gevallen kunnen de faxresultaten echter ook verslechteren:

 • Schakel bij wijze van test de foutcorrectiemodus (ECM) op je faxapparaat in. Informatie over de configuratie van ECM verkrijg je rechtstreeks bij de fabrikant van het apparaat, bijvoorbeeld in het handboek.

8 Controleren of T.38 voor de faxoverdracht werd gebruikt

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Numbers".
 3. Klik op het tabblad "Voice Transmission". Als dit tabblad niet wordt weergegeven, schakel je eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Kijk of er afgebroken faxberichten worden vermeld onder "Display table on completed telephone calls" en controleer in de kolom "Coding" of "T.38" wordt weergegeven voor deze faxberichten.
 5. Als daar "T.38" staat, werd T.38 voor de faxoverdracht gebruikt.
  • Als daar geen "T.38" staat, werd T.38 niet gebruikt. Zonder T.38 is betrouwbare faxoverdracht via internet niet mogelijk.

   Opmerking:Als je provider voor internettelefonie T.38 niet ondersteunt, dan kun je voor de faxontvangst een internettelefoonnummer gebruiken van een provider voor internettelefonie die T.38 ondersteunt.

Wanneer de faxontvangst of faxverzending blijft mislukken of wordt onderbroken, is er geen mogelijkheid meer dit te verhelpen met de instellingen voor faxberichten in je FRITZ!Box. In zulke gevallen is het probleem dan te wijten aan het faxapparaat.

Opmerking:Vaak kan de fabrikant van het faxapparaat nog adviseren hoe je het apparaat kunt configureren voor optimaal gebruik in combinatie met een telefooncentrale.