FRITZ!Box 6840 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6840 LTE Service

Lampje "Power" knippert

Je FRITZ!Box maakt verbinding met je LTE-provider zodra je je simkaart insteekt en de pincode invoert in de FRITZ!Box-gebruikersinterface. Dit kan tot 2 minuten duren. Het lampje "Power" op de FRITZ!Box knippert gedurende die tijd en blijft vervolgens branden zodra de verbinding tot stand is gebracht.

In deze handleiding lees je hoe je het volgende probleem kunt oplossen:

 • Het lampje "Power" van de FRITZ!Box blijft knipperen en je kunt geen verbinding maken met internet.

Een of meer van de volgende foutmeldingen worden weergegeven in het gebeurtenislogboek van de FRITZ!Box:

 • "No LTE network was found within range."
 • "Could not establish LTE connection. Reason: EPS_SERVICES_NOT_ALLOWED_IN_THIS_PLMN"

Belangrijk: Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Controleren welke lampjes knipperen

2 Controleren of het LTE-netwerk wordt ondersteund

De FRITZ!Box ondersteunt LTE-netwerken op de frequentiebanden 800 MHz, 1,8 GHz en 2,6 GHz. De FRITZ!Box ondersteunt geen andere frequentiebanden.

Opmerking:Je LTE-provider kan je informatie verstrekken over de frequentieband die in jouw lokale gebied wordt gebruikt.

3 Simkaart controleren

Hoewel dit mogelijk niet het geval lijkt te zijn, kan het zijn dat je simkaart verkeerd is geplaatst, beschadigd is of niet de juiste simkaart is. Controleer daarom de simkaart in de FRITZ!Box:

 1. Trek de kaarthouder volledig uit de sleuf voor de simkaart (zie fig.).
 2. Controleer de simkaart.
  • Als de contactpunten op de simkaart zijn beschadigd of als de kaart niet de simkaart is die je van je LTE-provider hebt ontvangen:

   Belangrijk:Met je FRITZ!Box kun je geen simkaarten gebruiken die zijn bedoeld voor mobiele verbindingen volgens de mobiele standaard UMTS/HSPA (3G).

   • Neem contact op met je LTE-provider.
  • Als de kaart de simkaart is die je van je LTE-provider hebt ontvangen, en als de contactpunten op de simkaart niet zijn beschadigd:
  1. Plaats de door je LTE-provider geleverde simkaart met de afgeschuinde kant rechtsonder en de contactpunten naar beneden.
  2. Plaats de kaarthouder met de simkaart weer terug in de sleuf voor de simkaart.

   Fig.: Simkaart plaatsen

4 Simkaart activeren voor gebruik met het LTE-netwerk

De volgende stap is alleen vereist als op de FRITZ!Box het bericht "No LTE network was found within range" of "Could not establish LTE connection. Reason: [...]" wordt weergegeven, hoewel er LTE-netwerken zijn binnen het bereik dat wordt weergegeven in de FRITZ!Box-gebruikersinterface onder "Internet > LTE information > Network List":

 • Vraag je LTE-provider de simkaart te activeren voor gebruik met het LTE-netwerk.

5 Roaming inschakelen

De volgende stap is alleen vereist als je LTE-provider het LTE-netwerk van een andere provider gebruikt op de locatie van de FRITZ!Box:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Account Information" in het menu "Internet".
 3. Schakel de optie "Permit roaming" in.

  LET OP!Het inschakelen van roaming kan leiden tot extra kosten. Je LTE-provider kan je informatie geven over roaming en mogelijke kosten.

 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

6 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

Als je het meest recente FRITZ!OS installeert, is je FRITZ!Box compatibel met de nieuwste LTE-technologie die door LTE-providers wordt gebruikt in radiocellen:

7 LTE-antennes controleren

Fouten bij de aansluiting van de LTE-antennes worden vaak over het hoofd gezien. Controleer daarom of de LTE-antennes correct zijn aangesloten op je FRITZ!Box:

 • Controleer de pin in de connector van beide LTE-antennes. Als de pin is verbogen of afgebroken, is er geen contact mogelijk tussen de LTE-antenne en de FRITZ!Box.
 • Controleer of beide LTE-antennes die zijn meegeleverd, goed zijn vastgeschroefd op de aansluitingen met het label "LTE" op de FRITZ!Box.
 • Wissel de LTE-antennes om die zijn aangesloten op de twee LTE-antenneaansluitingen op de FRITZ!Box. Controleer of de FRITZ!Box dan een LTE-verbinding tot stand kan brengen.
 • Alleen bij gebruik van een LTE-buitenantenne: Controleer of je een LTE-verbinding tot stand kunt brengen als je een andere LTE-buitenantenne gebruikt of een andere LTE-antennekabel. Op die manier kun je bepalen of de LTE-buitenantenne of de LTE-antennekabel ongeschikt of defect is.

  Opmerking:Als je de FRITZ!Box gebruikt in het indoor dekkingsgebied van je LTE-provider, kun je testen of een LTE-verbinding mogelijk is als je de oorspronkelijk meegeleverde LTE-antennes gebruikt.

8 Ideale plaats vinden voor de FRITZ!Box

Je kunt de uitlijningshulp gebruiken om de ideale plaats te vinden voor de FRITZ!Box en de beste positie voor de LTE-antennes:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "LTE Information" in het menu "Internet".
 3. Klik op de tab "Reception".
 4. Klik op de knop "Start Alignment Aid".
  • De FRITZ!Box geeft de signaalsterkte weer voor beide LTE-antennes.

   Opmerking:Wanneer de uitlijningshulp actief is, wordt de huidige signaalsterkte ook weergegeven door de lampjes op de FRITZ!Box (weergave met vijf niveaus). Dit houdt in dat je de beste plaats voor de FRITZ!Box ook kunt vinden zonder de FRITZ!Box-gebruikersinterface te gebruiken.

 5. Selecteer een plaats voor de FRITZ!Box waar de weergegeven waarde zo hoog mogelijk is. Let hierbij op het volgende:
  • Plaats de FRITZ!Box niet in de hoek van een kamer.
  • Plaats de FRITZ!Box zo dicht mogelijk bij een buitenmuur. Als je weet waar de LTE-radiocel van je provider is, plaats je de FRITZ!Box tegen de muur tegenover de LTE-radiocel.

   Belangrijk:Als de FRITZ!Box op een zolder of vensterbank wordt geplaatst, controleer dan of de toegestane bedrijfstemperatuur van 0° tot 40° Celsius niet wordt overschreden.

  • Plaats de FRITZ!Box op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel (zoals meubels, verwarming).
  • Plaats de LTE-antennes van de FRITZ!Box zoveel mogelijk loodrecht op elkaar (hoek van 90°). Plaats een antenne bijvoorbeeld verticaal en de andere horizontaal.

9 LTE-buitenantenne aansluiten

De volgende stap is alleen vereist als je de FRITZ!Box gebruikt in een gebied aan de rand (outdoor dekkingsgebied) van het dekkingsgebied voor LTE-radio van je LTE-provider:

Opmerking:Interne LTE-antennes zijn mogelijk niet voldoende voor een LTE-verbinding als je je FRITZ!Box gebruikt in het outdoor dekkingsgebied van de radiodekking van je provider. Je LTE-provider kan je vertellen of je de FRITZ!Box gebruikt in het indoor of outdoor dekkingsgebied van de provider.

 • Sluit een LTE-buitenantenne aan op de FRITZ!Box.

  Opmerking:Als je je FRITZ!Box gebruikt buiten het outdoor dekkingsgebied van je LTE-provider, zijn buitenantennes op het balkon of het dak mogelijk ook niet voldoende voor je LTE-verbinding.