FRITZ!Box 6840 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6840 LTE Service

VPN-verbinding tussen twee FRITZ!Box-netwerken configureren

Door middel van VPN (Virtual Private Network) kun je twee FRITZ!Box-netwerken op verschillende locaties met elkaar verbinden. Hierbij wordt een veilig versleutelde "data tunnel" tot stand gebracht via internet. Door deze tunnel is directe IP-toegang tot de apparaten in het andere netwerk mogelijk en zijn alle IP-gebaseerde diensten, zoals e-mailservers, databanken en bestandsservers, zonder beperkingen beschikbaar.

Belangrijk:Als je alleen een thuiskantoor of een POS-systeem wilt verbinden met een centrale, kun je de VPN-verbinding beperken tot bepaalde LAN-poorten op de FRITZ!Boxen. Apparaten die zijn verbonden met de geselecteerde LAN-poorten, hebben geen toegang tot andere apparaten in het lokale netwerk van de FRITZ!Box en ze kunnen geen gebruik maken van de internetverbinding van de lokale FRITZ!Box.

Voorbeeldwaarden in deze handleiding

In deze handleiding laten we zien hoe je de twee FRITZ!Box-netwerken "FRITZ!Box A" en "FRITZ!Box B" met elkaar verbindt. Vervang bij het configureren van de verbinding de hier vermelde voorbeeldwaarden door de daadwerkelijke waarden.

 • MyFRITZ!-domeinnaam van FRITZ!Box A:
  pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net
 • IP-netwerk van FRITZ!Box A:
  192.168.10.0 (subnetmasker: 255.255.255.0)
 • MyFRITZ!-domeinnaam van FRITZ!Box B:
  kw23qbmnj31x5aw75.myfritz.net
 • IP-netwerk van FRITZ!Box B:
  192.168.20.0 (subnetmasker: 255.255.255.0)
 • VPN-wachtwoord (pre-shared key):
  secret

Voorwaarden / Beperkingen

 • Ten minste één van de twee FRITZ!Boxen moet een publiek IPv4-adres krijgen van de internetprovider.
 • Op FRITZ!Box B moet FRITZ!OS 6.20 of nieuwer zijn geïnstalleerd.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 FRITZ!Box A configureren

 1. Klik op "Internet" in de gebruikersinterface van FRITZ!Box A.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Permit Access".
 3. Klik op het tabblad "VPN".
 4. Klik op "Add a VPN connection".
 5. Klik op "Connect your home network with another FRITZ!Box network (LAN-LAN linkup)" en vervolgens op "Next".
 6. Voer in het invoerveld "VPN password (pre-shared key)" het vereiste wachtwoord in voor de VPN-verbinding (secret).

  Belangrijk:Voor optimale beveiliging kies je een VPN-wachtwoord van minimaal 16 tekens en gebruik je een combinatie van hoofdletters, kleine letters en cijfers.

 7. Voer in het invoerveld "Web address" de MyFRITZ!-domeinnaam in van FRITZ!Box B (kw23qbmnj31x5aw75.myfritz.net).
 8. Voer in het invoerveld "Remote network" het IP-netwerk in van FRITZ!Box B (192.168.20.0).
 9. Voer in het invoerveld "Subnet mask" het subnetmasker in dat overeenkomt met het IP-netwerk van FRITZ!Box B (255.255.255.0).
 10. Als FRITZ!Box B een publiek IPv4-adres heeft en de VPN-verbinding gehandhaafd moet blijven, schakel je de optie "Hold VPN connection permanently" in.
 11. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 FRITZ!Box B configureren

 1. Klik op "Internet" in de gebruikersinterface van FRITZ!Box B.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Permit Access".
 3. Klik op het tabblad "VPN". Als het tabblad niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Klik op "Add a VPN connection".
 5. Klik op "Connect your home network with another FRITZ!Box network (LAN-LAN linkup)" en vervolgens op "Next".
 6. Voer in het invoerveld "VPN password (pre-shared key)" het vereiste wachtwoord in voor de VPN-verbinding (secret).
 7. Voer in het invoerveld "Web address" de MyFRITZ!-domeinnaam in van FRITZ!Box A (pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net).
 8. Voer in het invoerveld "Remote network" het IP-netwerk in van FRITZ!Box A (192.168.10.0).
 9. Voer in het invoerveld "Subnet mask" het subnetmasker in dat overeenkomt met het IP-netwerk van FRITZ!Box A (255.255.255.0).
 10. Als FRITZ!Box A een publiek IPv4-adres heeft en de VPN-verbinding gehandhaafd moet blijven, schakel je de optie "Hold VPN connection permanently" in.
 11. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je hiernaar wordt gevraagd.

3 VPN-verbinding tot stand brengen

Als je de optie "Hold VPN connection permanently" in de FRITZ!Boxen hebt ingeschakeld blijft de VPN-verbinding gehandhaafd.

Als de optie "Hold VPN connection permanently" niet is ingeschakeld, wordt de VPN-verbinding automatisch tot stand gebracht als vanuit het ene netwerk toegang wordt verschaft tot het andere netwerk. De verbinding wordt weer verbroken wanneer deze gedurende een uur niet actief is.

Opmerking: Actieve VPN-verbindingen worden weergegeven in de gebruikersinterface van beide FRITZ!Boxen onder "Internet > Permit Access > VPN".