FRITZ!Box 6840 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6840 LTE Service

FRITZ!BOX configureren voor internettoegang via LTE

De FRITZ!Box maakt automatisch verbinding met het internet wanneer je je simkaart in de FRITZ!Box plaatst en de pincode invoert in de FRITZ!Box-gebruikersinterface. Alle computers, smartphones en andere apparaten die met de FRITZ!Box zijn verbonden kunnen dan tegelijkertijd en met gelijke rechten gebruikmaken van de internetverbinding.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 LTE-antennes vastschroeven

 • Schroef de twee LTE-antennes die zijn meegeleverd, vast op de aansluitingen met het opschrift "LTE" op de FRITZ!Box.

  Afb.: LTE-antennes aansluiten

  Belangrijk:Als je de FRITZ!Box gebruikt in een gebied aan de rand van het LTE-zendgebied, dan zijn de twee meegeleverde LTE-antennes mogelijk niet voldoende voor een succesvolle ontvangst. In dit geval kun je een LTE-buitenantenne aansluiten.

2 SIM-kaart plaatsen

 1. Trek de kaarthouder volledig uit de simkaartsleuf (zie afb.).
 2. Plaats de door je LTE-provider geleverde simkaart (mini-simkaart) met de afgeschuinde kant rechtsonder en de contactpunten naar beneden.
 3. Plaats de kaarthouder met de simkaart weer terug in de simkaartsleuf.

  Afb.: Simkaart plaatsen

3 FRITZ!Box aansluiten op stopcontact

 • Sluit de FRITZ!Box aan op een stroomvoorziening. Controleer of er stroom staat op het stopcontact en dat andere elektrische apparaten werken wanneer je deze hierop aansluit.

4 Internettoegang configureren

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.
 2. Start de assistent voor het configureren van de internettoegang:
  • Als de FRITZ!Box is geconfigureerd met de fabrieksinstellingen:
   • Stel eerst een wachtwoord in voor toegang tot de gebruikersinterface en klik achtereenvolgens op "Register" en "Next".

    Afb.: Wachtwoord instellen voor de gebruikersinterface

  • Als je instellingen al hebt aangepast in de gebruikersinterface:
   • Klik op "Wizards" (links onder het hoofdmenu) en vervolgens op "Set Up Internet Connection" of "Configure Internet Connection".

    Afb.: FRITZ!Box-assistent starten

 3. Voer de pincode (Personal Identification Number) in voor je simkaart.

  Belangrijk:De pincode bevat alleen cijfers en geen letters of speciale tekens. Als je 3 keer de verkeerde pincode invoert, moet je de SuperPIN/PUK gebruiken. Je LTE-provider kan je informatie geven over je pincode en SuperPIN/PUK.

 4. Controleer of je internetprovider wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst.
  • Als je internetprovider wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst:
   • Selecteer je internetprovider en klik op "Next".
  • Als je internetprovider niet wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst:
   • Selecteer het item "other Internet Service Provider" en klik op "Next".
 5. Volg de instructies van de assistent en klik op "Next".