FRITZ!Box 6850 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6850 LTE Service

Pintoewijzing van kabels en poorten

De FRITZ!Box heeft diverse poorten om telefoonapparaten aan te sluiten. Om je bijvoorbeeld in staat te stellen je eigen kabels te gebruiken, beschrijven we hier de pintoewijzing van de poorten op je FRITZ!Box.

1 RJ11-bus van de poort FON

De twee middelste pins 3 en 4 zijn toegewezen aan de RJ11-bus.

2 TAE-bus van de poort FON

De TAE-bus is zodanig toegewezen dat de contacten 1 en 2 op de TAE-connector moeten worden toegewezen (zie afb.).

Afb.: Contacten 1 en 2 op de TAE-connector