FRITZ!Box 6890 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6890 LTE Service
Not your product?

ISDN-telefooncentrale met FRITZ!Box gebruiken

Als je je ISDN-telefooncentrale aansluit op de FRITZ!Box, kunnen alle eindapparaten die zijn aangesloten op de ISDN-telefooncentrale alle telefoonnummers gebruiken die zijn ingevoerd in de FRITZ!Box.

Voorwaarden / Beperkingen

 • De telefooncentrale moet geschikt zijn om te gebruiken op een point-to-multipoint ISDN-aansluiting.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Telefoonnummers in FRITZ!Box configureren

Configureer eerst alle beschikbare telefoonnummers in de FRITZ!Box:

Internettelefoonnummers configureren

 1. Configureer de internettelefoonnummers in de FRITZ!Box.

Vaste telefoonnummers configureren

 1. Configureer het vaste telefoonnummer in de FRITZ!Box.

2 Telefooncentrale met FRITZ!Box verbinden

 1. Verbind de telefooncentrale met de poort voor ISDN-apparaten ("FON S0") van de FRITZ!Box.

3 Telefooncentrale in FRITZ!Box configureren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Klik op de knop "Configure New Device".
 4. Schakel de optie "ISDN PBX" in, klik op "Next" en volg de instructies van de wizard.

4 Nevenaansluitingen van de telefooncentrale configureren

Als je geen telefoonnummers toewijst aan de nevenaansluitingen van je telefooncentrale, wordt voor uitgaande oproepen het hoofdtelefoonnummer gebruikt dat je in de FRITZ!Box hebt geconfigureerd. Bovendien reageren alle nevenaansluitingen op alle inkomende oproepen. Wijs daarom de gewenste telefoonnummers toe aan de nevenaansluitingen:

 1. Bepaal in de telefooncentrale op welke telefoonnummers de nevenaansluitingen moeten reageren bij inkomende oproepen en welk nummer moet worden gebruikt voor uitgaande oproepen. Voer de telefoonnummers in de telefooncentrale in op de manier zoals weergegeven in de instellingen van de ISDN-telefooncentrale in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (zie afb.). Als je een internettelefoonnummer toewijst aan een nevenaansluiting en dat nummer is identiek aan een vast telefoonnummer, worden uitgaande oproepen van deze nevenaansluiting tot stand gebracht via internet.

  Opmerking:Het kan soms voorkomen dat een telefoonnummer te lang is om volledig te worden ingevoerd in het ISDN-apparaat. Voer in dit geval niet het hele nummer in, maar in plaats daarvan zoveel mogelijk van de laatste cijfers.

  Afb.: Instellingen voor de ISDN-telefooncentrale in de FRITZ!Box-gebruikersinterface

5 energiebesparingsmodus in FRITZ!Box uitschakelen

De FRITZ!Box is voorzien van een aantal functies om energie te besparen. Onder andere wordt de communicatie tussen de interne S0-bus van de FRITZ!Box en het ISDN-apparaat beëindigd als er geen verbinding actief is. Sommige ISDN-apparaten hebben problemen met deze functie. Schakel deze functie daarom uit in de FRITZ!Box als ISDN-apparaten een probleem hebben om een verbinding tot stand te brengen:

Voorbereidingen

 1. Stel de telefoon zodanig in, dat hiermee toetssequenties (teken- en nummerreeksen, zoals *121#) kunnen worden verzonden en speciale tekens zoals * en # kunnen worden gekozen. Bij veel telefoons configureer je deze functie via het menu "Operation at a PBX > Dialing options > Dial * and #".

energiebesparingsmodus uitschakelen

 1. Voer op de telefoon #966*1* in en druk op de gesprekstoets (hoorn opnemen).
 2. Leg na ca. 3 seconden weer op.

  Opmerking:Je kunt deze functie weer inschakelen met #966*0*.