FRITZ!Box 6890 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6890 LTE Service
Not your product?

FRITZ!Box herkent een USB 3.0-opslagmedium als USB 2.0-apparaat

Hoewel een aan de FRITZ!Box aangesloten USB 3.0-opslagmedium zonder functiebeperkingen kan worden gebruikt, herkent de FRITZ!Box het opslagmedium slechts als USB 2.0-apparaat. In de gebruikersinterface wordt het opslagmedium onder "Home Network > USB Devices > Overview of Devices" met "Connection: USB 2.0" weergegeven.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

2 USB 3.0-mode inschakelen

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "USB Devices".
 3. Klik op het tabblad "USB Settings".
 4. Schakel de optie "Power Mode USB 3.0" in voor de USB-poort.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

  Belangrijk:Als de FRITZ!Box het USB-opslagmedium niet meer detecteert wanneer "Power Mode USB 3.0" is ingeschakeld, initialiseert het USB-opslagmedium zich niet correct als een USB 3.0-apparaat. Schakel in dit geval de optie "Green Mode USB 2.0" opnieuw in.

3 USB 3.0-kabel gebruiken

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als je het USB 3.0-opslagmedium hebt verbonden met de FRITZ!Box via een USB-kabel:

 1. Gebruik een USB 3.0-kabel ("super speed") om het USB-opslagmedium te verbinden met een USB-poort van de FRITZ!Box. Als je andere USB-kabels gebruikt, kan het opslagmedium niet worden geïntegreerd als USB 3.0-apparaat.

4 USB-opslagmedium rechtstreeks aansluiten op de FRITZ!Box

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als je het het USB-opslagmedium hebt verbonden met de FRITZ!Box via een USB-hub:

 1. Sluit het USB-opslagmedium bij wijze van test rechtstreeks (d.w.z. zonder USB-hub) aan op de FRITZ!Box.
 2. Als het USB-opslagmedium nu wel wordt gedetecteerd, dan is de USB-hub defect of de hub ondersteunt het aangesloten USB-opslagmedium niet.

  Opmerking:Conform de USB 3.0-specificatie levert de FRITZ!Box USB-apparaten in totaal maximaal 900 mA. Verbind apparaten die meer stroom nodig hebben via een USB-hub met eigen voeding (actieve USB-hub) met de FRITZ!Box.

5 USB-opslagmedium opnieuw opstarten

Sommige USB-opslagmedia kunnen alleen worden geïntegreerd als USB 3.0-apparaat, als je deze na het aansluiten op de FRITZ!Box opnieuw opstart.

 1. Start het USB-opslagmedium dat op de FRITZ!Box is aangesloten, opnieuw op.

6 Controleren of de computer het USB-opslagmedium herkent

Sommige USB -3.0-apparaten (bijvoorbeeld My Passport-harde schijven van Western Digital) initialiseren zichzelf niet correct als USB -3.0-apparaat en kunnen daarom door de FRITZ!Box niet als zodanig worden geïntegreerd. Controleer daarom of het USB-opslagmedium correct door je computer wordt herkend:

 1. Sluit het USB-opslagmedium bij wijze van test aan op de USB -3.0-poort van je computer.
 2. Als de computer het USB-opslagmedium ook niet als USB 3.0-apparaat herkent, is het USB-kabel defect of het opslagmedium initialiseert zichzelf niet correct als USB 3.0-apparaat. Neem in dit geval contact op met de fabrikant.