FRITZ!Box 6890 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6890 LTE Service

Draadloos netwerkapparaat brengt geen draadloze verbinding met de FRITZ!Box tot stand

Je kunt met een smartphone of een ander draadloos apparaat geen draadloze verbinding met de met de FRITZ!Box tot stand brengen? ✔ Zo los je het probleem op.

Een notebook, smartphone of een ander draadloos netwerkapparaat kan geen draadloze verbinding (WiFi) met de FRITZ!Box tot stand brengen.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Draadloos netwerk wordt niet gevonden

 1. Als het draadloze netwerk van de FRITZ!Box niet wordt gevonden, voer je de maatregelen uit in de handleiding Draadloos netwerk van de FRITZ!Box wordt niet gevonden.
  • Zo controleer je of het draadloze netwerk wordt gevonden:
  • Windows 10

   1. Klik in de taakbalk van Windows op (Start) en vervolgens op (Instellingen).
   2. Klik in het menu "Instellingen" op "Netwerk en internet" en vervolgens op "Wi-Fi".
   3. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Windows 8

   1. Druk de toetscombinatie Windows-toets + C in.
    • De Windows-sidebar wordt nu geopend.
   2. Klik in de Windows-sidebar op "Instellingen" en vervolgens op het pictogram voor het draadloze netwerk .
   3. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Windows 7

   1. Klik op het pictogram voor het draadloze netwerk in het systeemvak van de Windows-taakbalk (Systray).
   2. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Apple macOS

   1. Klik op het pictogram voor het draadloze netwerk in de Finder-balk boven aan het scherm (zie afb.).

    Afb.: Geen verbinding met draadloos netwerk

   2. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Apple iOS (iPhone, iPad, iPod touch)

   1. Tik in het startscherm op het pictogram "Instellingen".
   2. Tik in het menu "Instellingen" op "Wi-Fi".
   3. Wanneer Wi-Fi is uitgeschakeld, tik je op het "aan-/ uit"-pictogram.
   4. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Android (bijvoorbeeld Google Nexus, Samsung Galaxy)

   1. Tik op "Instellingen" in het startscherm van het Androidapparaat.
   2. Tik in het menu "Instellingen" op "Wi-Fi".
   3. Als het draadloze netwerk is uitgeschakeld, schakel je dit in door te tikken op het pictogram "UIT" naast de optie "Wi-Fi".
   4. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Linux en andere besturingssystemen of apparaten (bijvoorbeeld NAS-systeem, netwerkprinter)

   1. Gebruik je draadloze netwerkapparaat om te zoeken naar draadloze netwerken in de buurt.
   2. Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) van je FRITZ!Box wordt weergegeven in de lijst met beschikbare verbindingen.

2 Meest recente software van het draadloze netwerkapparaat installeren

 1. Installeer de meest recente driver voor de draadloze netwerkadapter van de computer (bijvoorbeeld via Windows Update) of het meest recente besturingssysteem (bijvoorbeeld Android, iOS) voor het draadloze netwerkapparaat.

  Opmerking:Informatie over de update krijg je van de fabrikant van het apparaat; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding. De nieuwste drivers voor FRITZ!WLAN Sticks vind je op onze downloadpagina.

3 Draadloze instellingen van de FRITZ!Box optimaliseren

Ongunstige draadloze instellingen kunnen ervoor zorgen dat de draadloze verbinding niet handmatig kan worden geconfigureerd. Voer deze maatregelen daarom uitsluitend uit als je de draadloze verbinding handmatig configureert. Als alternatief kun je de draadloze verbinding automatisch per WPS configureren:

Opmerking:WPS wordt bijvoorbeeld ondersteund door computers met Windows 10 / 8 / 7, actuele draadloze netwerkadapters van Intel, vele mediaspelers en draadloze muzieksystemen. Informatie over WPS-ondersteuning krijg je van de fabrikant van het apparaat; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

Voorbereidingen

 1. Gebruik een netwerkkabel om een computer te verbinden met de LAN 2-poort van de FRITZ!Box, zodat je de gebruikersinterface kunt openen en de draadloze instellingen kunt wijzigen.

MAC-adresfilter tijdelijk uitschakelen

Wanneer de MAC-adresfilter is ingeschakeld, kunnen nieuwe draadloze netwerkapparaten die niet bekend zijn bij de FRITZ!Box, geen verbinding maken met de FRITZ!Box. Zorg er daarom voor dat de MAC-adresfilter is uitgeschakeld:

 1. Klik op "Wireless" (of "WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" (of "WLAN") op "Security".
 3. Schakel de optie "Allow all new wireless devices" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De MAC-adresfilter van de FRITZ!Box is nu uitgeschakeld. Je kunt de Mac-adresfilter weer inschakelen zodra je de configuratie van de draadloze verbinding tussen het draadloze netwerkapparaat en de FRITZ!Box hebt voltooid.

Naam van het draadloze netwerk (SSID) weergeven

Als de naam van het draadloze netwerk wordt verstopt, is WPS niet beschikbaar. Bovendien kunnen sommige draadloze netwerkapparaten geen draadloze verbinding tot stand brengen als de naam van het draadloze netwerk onzichtbaar is:

Opmerking: Het verbergen van de naam van het draadloze netwerk kan een veiligheidsrisico vormen (zie 5 Wi-Fi security myths you must abandon now).

 1. Klik op "Wireless" (of "WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" (of "WLAN") op "Radio Network".
 3. Schakel de optie "Name of the wireless radio network visible" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Als de nieuwe naam van het draadloze netwerk wordt opgeslagen, worden alle draadloze verbindingen met de FRITZ!Box verbroken. De draadloze verbindingen met de FRITZ!Box moeten vervolgens opnieuw worden geconfigureerd.

Draadloze standaard 802.11b inschakelen

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als het draadloze netwerkapparaat (bijvoorbeeld een draadloze personenweegschaal van Fitbit) alleen de verouderde draadloze standaard 802.11b ondersteunt:

Belangrijk:De draadloze standaard 802.11b is standaard uitgeschakeld in de FRITZ!Box, omdat de werkelijke overdrachtssnelheid wordt gereduceerd van alle draadloze netwerkapparaten die zijn verbonden met de 2,4GHz-frequentieband als de 802.11b-ondersteuning is ingeschakeld, zelfs als geen enkel draadloos netwerkapparaat gebruikmaakt van deze standaard.

 1. Klik op "Wireless" (of "WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" (of "WLAN") op "Radio Channel".
 3. Schakel de optie "Adjust radio channel settings" in.
 4. Klik op "Additional Settings".
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Wireless standard 2,4 GHz" de standaard "802.11n+g+b".
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

PMF uitschakelen

PMF (Protected Management Frames) versleutelt de besturingsinformatie voor het tot stand brengen en het gebruik van draadloze verbindingen en zorgt zo voor meer veiligheid. Sommige draadloze apparaten ondersteunen PMF echter niet.

In de fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box is PMF niet ingeschakeld. De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als je de draadloze instellingen van de FRITZ!Box hebt veranderd:

 1. Klik op "Wireless" (of "WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" (of "WLAN") op "Security".
 3. Schakel de optie "Enable support for protected registration of wireless LAN devices (PMF)" uit.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

4 Draadloze verbinding opnieuw configureren

Om een onjuiste configuratie van het draadloze netwerkapparaat uit te sluiten, verwijder je de draadloze verbindingen met de FRITZ!Box die al zijn geconfigureerd in het draadloze netwerkapparaat en configureer je deze vervolgens opnieuw:

Windows 10

 1. Klik in de taakbalk van Windows op (Start) en vervolgens op (Instellingen).
 2. Klik in het menu "Instellingen" op "Netwerk en internet".
 3. Klik op "Wi-Fi" en vervolgens op "Bekende netwerken beheren".
 4. Klik op de verbinding met de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de FRITZ!Box en vervolgens op "Niet onthouden".
 5. Configureer de draadloze verbinding opnieuw.

Windows 8

 1. Druk de toetscombinatie Windows-toets + C in.
  • De Windows-sidebar wordt nu geopend.
 2. Klik in de Windows-sidebar op "Instellingen" en vervolgens op het pictogram voor het draadloze netwerk .
 3. Rechtsklik op de verbinding met de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de FRITZ!Box.
 4. Klik op "Dit netwerk niet onthouden".
 5. Configureer de draadloze verbinding opnieuw.

Windows 7

 1. Klik in Windows op "Start" en vervolgens op "Configuratiescherm".
 2. Selecteer rechtsboven onder "Weergeven op" de optie "Categorie" ().
 3. Klik op "Netwerk en internet" en dan op "Netwerkcentrum".
 4. Klik op "Draadloze netwerken beheren".
 5. Rechtsklik op de verbinding met de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de FRITZ!Box.
 6. Klik op "Netwerk verwijderen" en bevestig met "OK".
 7. Configureer de draadloze verbinding opnieuw.

Apple macOS

 1. Klik in de Finder op "Programma's".
 2. Klik op "Systeemvoorkeuren" en op "Netwerk".
 3. Selecteer in het linker selectievenster de optie "Wi-Fi" of "AirPort".
 4. Klik op "Geavanceerd...".
 5. Selecteer in het venster "Wi-Fi" of "AirPort", onder "Voorkeursnetwerken" de verbinding met de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de FRITZ!Box en klik op het minteken.
 6. bevestig het verwijderen met "OK" en "Toepassen".
 7. Configureer de draadloze verbinding opnieuw.

Android (bijvoorbeeld Google Nexus, Samsung Galaxy)

 1. Tik op "Instellingen" in het startscherm van het Androidapparaat.
 2. Tik in het menu "Instellingen" op "Wi-Fi".
 3. Tik op de verbinding met de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de FRITZ!Box.
 4. Tik op "Vergeten".
 5. Configureer de draadloze verbinding opnieuw.

Linux en andere besturingssystemen of apparaten (bijvoorbeeld NAS-systeem, netwerkprinter)

 1. Configureer de draadloze verbinding opnieuw.

  Opmerking:Informatie over de configuratie vind je in de handleiding of krijg je rechtstreeks van de fabrikant van het besturingssysteem of draadloze netwerkapparaat.