FRITZ!Box 6890 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6890 LTE Service

"Power"-led knippert

Je FRITZ!Box brengt een verbinding met het mobiele netwerk tot stand zodra je je simkaart hebt geplaatst en je de pincode hebt ingevoerd in de FRITZ!Box gebruikersinterface. Dit kan tot 2 minuten duren. Gedurende deze tijd knippert de "Power"-led van de FRITZ!Box en blijft branden zodra de verbinding tot stand is gebracht.

Met deze handleiding kun je het volgende probleem oplossen:

 • De "Power"-led van de FRITZ!Box knippert continu en je krijgt geen toegang tot internet.

Daarbij wordt in de Event Log van de FRITZ!Box mogelijk een of meer van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "No LTE network was found within range."
 • "Could not establish LTE connection.
  Reason: EPS_SERVICES_NOT_ALLOWED_IN_THIS_PLMN"

Belangrijk:Als je de FRITZ!Box gebruikt op een DSL-aansluiting en er kan geen DSL-verbinding tot stand worden gebracht, ga dan te werk zoals beschreven in deze handleiding.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Probleem trad op na FRITZ!OS-update

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als het probleem meteen optrad na een update van FRITZ!OS:

2 Event Log van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de optie "Internet connection".
 4. Controleer of de LTE-verbinding helemaal niet tot stand kan worden gebracht, of dat de FRITZ!Box af en toe een LTE-verbinding tot stand brengt, maar deze met de melding "LTE no longer responding" weer verbreekt.
 5. Als de LTE-verbinding helemaal niet tot stand kan worden gebracht, ga je verder met de volgende maatregel.

3 Simkaart controleren

Een verkeerd geplaatste, beschadigde of verkeerde simkaart blijft vaak onopgemerkt. Controleer daarom de simkaart in de FRITZ!Box:

 1. Schroef de LTE-antenne af, deze bevindt zich onder de simkaartsleuf.
 2. Druk kort op de simkaart om deze uit de simkaartsleuf te verwijderen.
 3. Controleer of dit de simkaart in het formaat mini-SIM (25 x 15 x 0,76 mm) is die je hebt ontvangen van je mobiele netwerkprovider en of de contactpunten erop onbeschadigd zijn.

  Belangrijk:Micro- of nanosimkaarten die al uit de simkaarthouder zijn gedrukt, mogen niet worden gebruikt, omdat deze klem kunnen gaan zitten en de simkaartsleuf kunnen beschadigen.

  • Als het niet de minisimkaart is die je hebt ontvangen van je mobiele netwerkprovider of de contactpunten op de simkaart zijn beschadigd, neem dan contact op met je mobiele netwerkprovider.
  • Als het de minisimkaart is die je hebt ontvangen van je mobiele netwerkprovider en de contactpunten erop zijn onbeschadigd:
  1. Plaats de simkaart zodanig in de simkaartsleuf dat de afgeschuinde kant zich links bevindt en de contactpunten naar beneden wijzen (zie afb.).
  2. Schuif de simkaart in de simkaartsleuf, totdat deze vastklikt.

   Afb.: Simkaart plaatsen

   • De simkaart steekt enkele milimeters uit de simkaartsleuf.

4 FRITZ!Box configureren

Roaming inschakelen

De volgende stap is alleen noodzakelijk als je de FRITZ!Box niet in Duitsland gebruikt en je mobiele netwerkprovider op jouw locatie het netwerk van een andere provider gebruikt:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Klik op het tabblad "Internet Connection" en vervolgens op het tabblad "Mobile Communications".
 4. Schakel de optie "Permit roaming" in.

  LET OP!Het inschakelen van roaming kan leiden tot extra kosten. Informatie over roaming en de mogelijke kosten verkrijg je bij je LTE-provider.

 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Type mobiele communicatie selecteren

Afhankelijk van je mobiele netwerkprovider en je serviceovereenkomst kan het op verschillende locaties met meerdere radiocellen noodzakelijk zijn, het gewenste type mobiele communicatie handmatig in je FRITZ!Box te configureren:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Klik op het tabblad "Internet Connection" en vervolgens op het tabblad "Mobile Communications".
 4. Schakel in de sectie "Type of mobile communication" de optie "manually" in en schakel de optie "UMTS" uit.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 6. Als de mobiele netwerkverbinding nu niet meer tot stand wordt gebracht, schakel je de optie "UMTS" weer in en klik je op "Apply".

5 Andere modemversie gebruiken

De softwareversie voor de geïntegreerde mobiele netwerkmodem van de FRITZ!Box wordt met elke versie van FRITZ!OS steeds verder ontwikkeld om onder alle omstandigheden optimale mobiele netwerkverbindingen tot stand te brengen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de FRITZ!Box alleen met bepaalde versies een mobiele netwerkverbinding tot stand kan brengen. Test daarom de meest recente en de vorige modemversie:

Recente FRITZ!OS gebruiken

De modemversie maakt deel uit van de FRITZ!OS. Controleer of de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS en dus ook de recente modemversie gebruikt:

Vorige modemversie gebruiken

Als het probleem zich voordoet met de meest recente modemversie (bijvoorbeeld na een FRITZ!OS-update), test dan de modemversie van het vorige FRITZ!OS:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "LTE Information".
 3. Klik op het tabblad "Reception".
 4. Schakel de optie "Use previous software version for the integrated mobile communications modem" in.
 5. Klik op "Apply setting" om de instellingen op te slaan.

De vorige modemversie wordt nu ingeschakeld en de modem wordt opnieuw geïnitialiseerd. Vervolgens probeert de FRITZ!Box opnieuw een mobiele netwerkverbinding tot stand te brengen.

6 LTE-antennes controleren

Fouten bij de aansluiting van de LTE-antennes blijven vaak onopgemerkt. Controleer daarom of de LTE-antennes correct zijn aangesloten op je FRITZ!Box:

 1. Controleer de pin in de connector van beide LTE-antennes. Als de pin is afgebroken of verbogen, kunnen de LTE-antenne en de FRITZ!Box geen contact maken.
 2. Controleer of beide meegeleverde LTE-antennes goed zijn vastgeschroefd op de aansluitingen met het opschrift "LTE" op de FRITZ!Box.
 3. Wissel de LTE-antennes om die zijn aangesloten op de twee LTE-antenneaansluitingen van de FRITZ!Box. Controleer of de FRITZ!Box dan een ​​LTE-verbinding tot stand kan brengen.
 4. Als je een LTE-buitenantenne gebruikt, test je of je een LTE-verbinding tot stand kunt brengen als je een andere LTE-buitenantenne gebruikt of een andere LTE-antennekabel. Als de verbinding tot stand kan worden gebracht, zijn de buitenantenne of de antennekabel ongeschikt of defect.

  Opmerking:Als je de FRITZ!Box in het indoorbereik van het LTE-dekkingsgebied gebruikt, test dan of de opbouw van de LTE-verbinding met de meegeleverde LTE-antennes mogelijk is.

7 FRITZ!Box optimaal positioneren

Met de richthulp kun je de optimale locatie bepalen voor de FRITZ!Box, evenals de juiste uitrichting van de mobiele netwerkantennes:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "LTE Information".
 3. Klik op het tabblad "Reception".
 4. Klik op de knop "Start Alignment Aid".
  • Nu geeft de FRITZ!Box de signaalsterkte van de beide antennes weer.

   Opmerking:Als de richthulp actief is, geven de leds van de FRITZ!Box de huidige signaalsterkte in vijf niveaus weer. Daarom kun je de FRITZ!Box ook zonder de FRITZ!Box-gebruikersinterface optimaal plaatsen.

 5. Kies een plaats voor de FRITZ!Box waarop de weergegeven waarde zo hoog mogelijk is. Let daarbij op de volgende aanwijzingen:
  1. Plaats de FRITZ!Box niet in een hoek van de kamer.
  2. Plaats de FRITZ!Box zo dicht mogelijk bij een buitenmuur. Als je weet waar de radiocel van je provider is, plaats je de FRITZ!Box tegen de buitenmuur die naar de radiocel is gericht.

   Belangrijk:Als de FRITZ!Box op een zolder of vensterbank wordt geplaatst, let dan op dat de toegestane bedrijfstemperatuur van 0° tot 40° Celsius niet wordt overschreden.

  3. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, dus niet direct achter of onder een obstakel (bijvoorbeeld meubels, verwarming).
  4. Lijn de antennes van de FRITZ!Box indien mogelijk in een hoek van 90° ten opzichte van elkaar uit. Plaats bijvoorbeeld een antenne verticaal en de andere horizontaal.

8 LTE-buitenantenne aansluiten

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als je de FRITZ!Box gebruikt in het randgebied (outdoorbereik) van het LTE-dekkingsgebied van je LTE-provider:

Opmerking:In het outdoorbereik van het LTE-dekkingsgebied zijn interne LTE-antennes mogelijk niet voldoende voor een LTE-verbinding. Of de locatie van de FRITZ!Box tot het indoor- of het outdoorbereik van het LTE-verzorgingsgebied behoort, ervaar je bij je LTE-provider.