FRITZ!Box 6890 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6890 LTE Service

FRITZ!Box configureren voor internettoegang via mobiel netwerk (LTE&UMTS)

De FRITZ!Box maakt automatisch verbinding met internet zodra je je simkaart in de FRITZ!Box plaatst en de pincode invoert in de FRITZ!Box-gebruikersinterface. Alle computers, smartphones en andere apparaten die met de FRITZ!Box zijn verbonden kunnen dan tegelijkertijd en met gelijke rechten gebruikmaken van de internetverbinding.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Simkaart plaatsen

 1. Plaats de door je mobielenetwerkprovider geleverde simkaart (mini-SIM 25 x 15 x 0,76 mm) zodanig in de simkaartsleuf dat de afgeschuinde kant zich links bevindt en de contactpunten naar beneden wijzen (zie afb.).

  Belangrijk:Gebruik geen simkaarthouder waaruit al een micro- of nanosimkaart is gedrukt, omdat deze klem kunnen gaan zitten en de simkaartsleuf kunnen beschadigen.

 2. Schuif de simkaart voorzichtig in de simkaartsleuf, totdat deze vastklikt.

  Afb.: Simkaart plaatsen

  • De simkaart steekt enkele milimeters uit de simkaartsleuf.

   Opmerking:Druk kort tegen de simkaart om deze uit de simkaartsleuf te verwijderen.

2 LTE-antennes vastschroeven

 1. Schroef de twee meegeleverde LTE-antennes vast op de LTE-antenne-aansluitingen van de FRITZ!Box.

  Afb.: LTE-antennes aansluiten

  Belangrijk:Als je de FRITZ!Box gebruikt in een gebied aan de rand van het LTE-dekkingsgebied, dan zijn de twee meegeleverde LTE-antennes mogelijk niet voldoende voor een stabiele radioverbinding. Gebruik in dit geval een LTE-buitenantenne.

3 Internettoegang configureren

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.
 2. Voer het FRITZ!Box-wachtwoord in dat is afgedrukt aan de onderzijde van het apparaat en klik op "Log In".
 3. Als de wizard voor de internettoegang niet automatisch start, klik je op "Wizards" en vervolgens op "Configure Internet Connection".

  Afb.: FRITZ!Box-wizards oproepen

 4. Schakel de optie "Access via mobile network" in en klik op "Next".
 5. Voer in de wizard de pincode (Personal Identification Number) in voor je simkaart.

  Belangrijk:De pincode bevat alleen cijfers en geen letters of speciale tekens. Als je 3 keer de verkeerde pincode invoert, moet je de superpin/pukcode gebruiken. Informatie over de pin en superpin/pukcode verkrijg je bij je mobielenetwerkprovider.

  • De FRITZ!Box bepaalt nu welke mobielenetwerk- en internetprovider je hebt.
 6. Als je internetprovider of tarief juist wordt weergegeven, klik je op "Next" en volg je de instructies van de wizard.
  • Als je internetprovider niet bepaald kon worden, of een verkeerde internetprovider of een verkeerd tarief wordt weergegeven, klik je op "Change Internet Service Provider" en volg je de instructies van de wizard.

4 Telefonie configureren

Als je van een provider de toegangsgegevens voor internettelefonie hebt ontvangen en telefoons wilt gebruiken met de FRITZ!Box:

Je kunt geen mobiele telefoonnummers configureren in de FRITZ!Box.

 1. Configureer de internettelefoonnummers in de FRITZ!Box.