FRITZ!Box 7272 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7272 Service

Automatisch netnummer kiezen als je FRITZ!Box gebruikt voor het bellen via internet

Telkens wanneer je iemand belt in je lokale oproepzone via een internettelefoonnummer, moet je doorgaans eerst het netnummer kiezen. Je kunt de configuratie van de FRITZ!Box echter zo instellen dat deze het netnummer automatisch toevoegt. Wanneer je vervolgens iemand belt in je lokale oproepzone, hoef je alleen maar het telefoonnummer zelf in te voeren.

Belangrijk:Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben steeds betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

1 Locatiegegevens invoeren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Numbers".
 3. Klik op het tabblad "Line Settings".
 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst je land onder "Location Information". Als je land niet in de lijst voorkomt, selecteer dan "Other country".
 5. Voer bij "Country code" in het eerste veld de landcode in en in het tweede veld het landnummer (bijvoorbeeld voor Duitsland "00" en "49", zie afb.).
 6. Voer bij "Area code" in het eerste veld het voorkiesnummer in en in het tweede veld het netnummer (voor Berlijn bijvoorbeeld "0" en "30", zie afb.).

  Afb.: Landcode en netnummer invoeren (bijvoorbeeld voor Duitsland en Berlijn)

 7. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Nummeropmaak aanpassen

Als jouw internetprovider wordt vermeld in je configuratiewizard, dan configureert de FRITZ!Box de volgende instellingen automatisch. Deze instellingen zijn dus niet vereist voor vooraf geconfigureerde providers en worden alleen weergegeven als je "other provider" selecteert:

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephone Numbers" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de knop (Bewerken) voor het betreffende internettelefoonnummer.
 4. Schakel de nodige opties in voor landnummer en netnummer in de sectie "Telephone Number Format". Welke opties zijn vereist, hangt af van de provider. Probeer verschillende instellingen of vraag je provider welke opties je moet selecteren. De algemene instellingen voor Duitsland (0049) en Berlijn (030) zijn dan bijvoorbeeld als volgt:
  • Met toegangscode voor landnummer en voorkiesnummer voor netnummer
   • Schakel de optie "With prefix (0049)" in voor het landnummer en "With prefix (030)" voor het netnummer.
  • Zonder toegangscode voor landnummer en voorkiesnummer voor netnummer
   • Schakel de optie "Without prefix (49)" in voor het landnummer en "Without prefix (30)" voor het netnummer.
  • Geen landnummer en met voorkiesnummer voor netnummer
   • Schakel de optie "None" in voor het landnummer en "With prefix (30)" voor het netnummer.
 5. Als de optie "Relay outgoing emergency calls without prefixes" wordt weergegeven, vraag je je provider van internettelefonie of je wel of niet een netlijncode moet gebruiken voor oproepen naar noodnummers. Selecteer vervolgens de juiste instelling.
 6. Als de optie "Relay special rate numbers without prefixes" wordt weergegeven, vraag je je provider van internettelefonie of je wel of niet een netlijncode moet gebruiken voor oproepen naar nummers met speciale tarieven. Selecteer vervolgens de juiste instelling.
 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.