FRITZ!Box 7272 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7272 Service

VPN-verbinding met FRITZ!Box instellen met behulp van Shrew Soft VPN Client

Met de software Shrew Soft VPN Client kun je een veilige VPN-verbinding (Virtual Private Network) via internet tot stand brengen tussen een Windows-computer en je FRITZ!Box. Vervolgens heb je toegang tot alle netwerkapparaten en services in het FRITZ!Box-thuisnetwerk.

De standaardeditie van Shrew Soft VPN Client is gratis. Je kunt deze downloaden voor Windows 8 / 7 (64/32-bits) en voor Linux en BSD. VPN Client biedt officieel geen ondersteuning voor Windows 10. Onze ervaring is echter dat VPN Client ook kan worden gebruikt in Windows 10.

Voorbeeldwaarden in deze handleiding

In deze handleiding tonen we je hoe je een computer met Shrew Soft VPN Client 2.2.2 kunt verbinden met de FRITZ!Box. Wanneer je je verbinding configureert, vervang je de waarden van dit voorbeeld door de werkelijke waarden.

 • MyFRITZ!-domeinnaam van de FRITZ!Box:
  pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net
 • Gebruikersnaam van de FRITZ!Box-gebruiker:
  William Smith
 • Wachtwoord van de FRITZ!Box-gebruiker:
  secret
 • Gedeeld geheim van de FRITZ!Box-gebruiker:
  Zj7hPCouK65IrPU4.

Voorwaarden / Beperkingen

 • De FRITZ!Box moet van de internetprovider een publiek IPv4-adres verkrijgen.

  Belangrijk:Bij een internettoegang met een DS-Lite-verbinding ("Dual Stack Lite") is de FRITZ!Box vanaf internet niet toegankelijk via IPv4. Als DS-Lite actief is, dan wordt in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op de pagina "Overview" onder "Connections" de status "IPv4 over DS Lite" weergegeven.

Belangrijk: Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

1 Voorbereidingen

MyFRITZ! instellen

Met MyFRITZ! heb je altijd toegang tot de FRITZ!Box via internet, zelfs als de FRITZ!Box regelmatig een ander publiek IP-adres krijgt van de internetprovider:

Opmerking:Als je al een andere Dynamic DNS-service gebruikt, kun je ook deze service gebruiken in plaats van MyFRITZ!.

IP-netwerk van de FRITZ!Box aanpassen

Beide kanten van de VPN-verbinding moeten een IP-adres uit verschillende IP-netwerken gebruiken. Als je computer is verbonden met een router (bijvoorbeeld een andere FRITZ!Box) die hetzelfde IP-netwerk als de FRITZ!Box gebruikt, is het niet mogelijk via VPN te communiceren.

Opmerking:In de fabrieksinstellingen gebruiken alle FRITZ!Boxen het IP-netwerk 192.168.178.0.

Configureer in je FRITZ!Box een IP-adres dat anders is als het IP-adres van de router waarmee je de FRITZ!Box wilt verbinden, bijvoorbeeld 192.168.10.1 (subnetmasker 255.255.255.0).

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Home Network Overview".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4-Addresses".
 5. Voer het gewenste IP-adres en subnetmasker in.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 VPN-verbinding in de FRITZ!Box configureren

Configureer in de FRITZ!Box voor iedere VPN-verbinding een eigen gebruiker:

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "FRITZ!Box Users".
 3. Klik naast de gebruiker die VPN-verbindingen naar FRITZ!Box tot stand moet brengen, op de knop (Bewerken).
  • of, als je nog geen FRITZ!Box gebruiker hebt geconfigureerd:
   • Klik op de knop "Add User" en voer in de betreffende tekstvelden een naam en een wachtwoord naar keuze in voor de gebruiker.
 4. Schakel de optie "VPN" in.
 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

De FRITZ!Box configureert VPN-rechten voor deze FRITZ!Box-gebruiker.
Vervolgens wordt automatisch een venster geopend waarin de VPN-instellingen van de gebruiker worden weergegeven.

Opmerking: Je kunt dit venster te allen tijde openen door in de instellingen van de FRITZ!Box-gebruiker op "Show VPN Settings" te klikken.

3 VPN-verbinding instellen in Shrew Soft VPN Client

Configureer de VPN-verbinding in Shrew Soft VPN Client met de VPN-instellingen die worden weergegeven in de FRITZ!Box-gebruikersinterface voor de FRITZ!Box-gebruiker:

Opmerking:Je kunt de VPN-instellingen als volgt ophalen: selecteer "System > FRITZ!Box Users" in de gebruikersinterface, haal de instellingen voor de gebruiker op en klik op "Show VPN Settings".

 1. Start Shrew Soft VPN Access Manager en klik op de knop "Add".
  • Het venster "VPN Site Configuration" wordt geopend.
 2. Open de tab "General" en typ de MyFRITZ!-domeinnaam van de FRITZ!Box (pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net) in het veld "Host Name or IP Address".
 3. Configureer de volgende instellingen op de tab "Authentication":
  1. Selecteer "Mutual PSK + XAuth" in de vervolgkeuzelijst "Authentication Method".
  2. Open de tab "Local Identity", selecteer "Key Identifier" in de vervolgkeuzelijst "Identification Type" en typ de gebruikersnaam van de FRITZ!Box-gebruiker (William Smith) in het veld "Key String ID".
  3. Ga naar de tab "Remote Identity" en selecteer "IP Address" in de vervolgkeuzelijst "Identification Type".
  4. Open de tab "Credentials" en typ het "shared secret" van de FRITZ!Box-gebruiker (Zj7hPCouK65IrPU4) in het veld "Pre Shared Key". Het "shared secret" wordt weergegeven in de VPN-instellingen voor de FRITZ!Box-gebruiker in de sectie "iPhone, iPad or iPod touch".
 4. Als al het gegevensverkeer (aanvragen van het externe FRITZ!Box-netwerk en alle internetaanvragen) moet worden doorgegeven via de VPN-verbinding, dan is de configuratie voltooid:
  • Klik op "Save" om de instellingen op te slaan.
 5. Als alleen aanvragen voor het externe FRITZ!Box-netwerk moeten worden doorgegeven via de VPN-verbinding en internetaanvragen nog steeds worden afgehandeld via lokale internettoegang, dan configureer je de volgende instellingen:
  1. Klik op de tab "Name Resolution".
  2. Schakel de optie "Enable DNS" uit op de tab "DNS".
  3. Schakel de optie "Enable WINS" uit op de tab "WINS".
  4. Klik op de tab "Policy".
  5. Selecteer "shared" in de vervolgkeuzelijst "Policy Generation Level".
  6. Schakel de optie "Obtain Topology Automatically or Tunnel All" uit.
  7. Klik op de knop "Add".
   • Het venster "Topology Entry" wordt geopend.
  8. Geef het IP-netwerk van de FRITZ!Box (192.168.10.0) op in het veld "Address", en het bijbehorende subnetmasker (255.255.255.0) in het veld "Netmask". Klik vervolgens op "OK".
  9. Klik op "Save" om de instellingen op te slaan.

De VPN-verbinding met de FRITZ!Box is geconfigureerd.

4 VPN-verbinding tot stand brengen

 1. Start Shrew Soft VPN Access Manager.
 2. Selecteer de VPN-verbinding in VPN Access Manager en klik op "Connect".
 3. Voer in de overeenkomstige velden de gebruikersnaam en het wachtwoord in van de FRITZ!Box-gebruiker voor wie je de VPN-verbinding wilt instellen. Klik vervolgens op "Connect".

De VPN-verbinding wordt tot stand gebracht.

Opmerking:Actieve VPN-verbindingen worden weergegeven in de FRITZ!Box-gebruikersinterface onder "Internet > Permit Access > VPN" en "Internet > Online Monitor".