FRITZ!Box 7272 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7272 Service

FRITZ!OS bijwerken

FRITZ!OS is de software in de FRITZ!Box waarmee alle functies worden beheerd. We leveren regelmatig nieuwe versies van FRITZ!OS om de functies van je FRITZ!Box te verbeteren of nieuwe functies toe te voegen. Je kunt deze updates gratis downloaden van internet.

Met de functie "Online Update" kun je het meest recente FRITZ!OS voor je FRITZ!Box snel en gemakkelijk installeren.
Als de "online update" niet lukt, bijvoorbeeld wanneer de FRITZ!Box geen verbinding heeft met internet, kun je de firmware handmatig bijwerken.

1 Meest recente FRITZ!OS installeren

  1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik op "Update" of "Firmware Update" in het menu "System".
  3. Klik op de knop "Find New FRITZ!OS" of "Find New Firmware".
  4. Als een nieuwe versie wordt gevonden, wordt de knop "Start Update Now" of "Start Firmware Update Now" weergegeven. Klik op de knop om de update te starten.

Zolang het lampje "Info" knippert, is de overdracht van de update naar de FRITZ!Box nog niet voltooid.

LET OP!Verbreek niet de verbinding tussen de FRITZ!Box en de computer tijdens het updateproces en schakel de stroom niet uit. Als je dit toch doet en zo het updateproces onderbreekt, kan dit leiden tot schade aan je FRITZ!Box! Als 10 minuten na het begin van de update het lampje "Info" echter nog altijd blijft knipperen, moet je de FRITZ!Box 5 seconden uitzetten (door de stekker uit het stopcontact te halen).

Het nieuwste FRITZ!OS is geïnstalleerd en diverse nieuwe functies zijn beschikbaar voor je.

Opmerking:Als je toekomstige updates automatisch wilt laten installeren, ga je in de gebruikersinterface achtereenvolgens naar het menu "System", "Update", de tab "Automatic update" of "Auto Update" en selecteer je een van de opties.