FRITZ!Box 7272 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7272 Service

FRITZ!BOX meldt "This login information [...] are already being used by a FRITZ!Box user"

Het is niet mogelijk een bestaand MyFRITZ!-account te configureren. De FRITZ!Box toont voor het MyFRITZ!-account de status "Registration failed" en de volgende foutmelding:

"This login information (e-mail address and password) are already being used by a FRITZ!Box user. The passwords must be different for security reasons."

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Wachtwoorden van de FRITZ!Box-gebruikers wijzigen

Om veiligheidsredenen kan de FRITZ!Box een MyFRITZ!-account niet aanmelden bij de MyFRITZ!-dienst wanneer het wachtwoord voor de MyFRITZ!-account ook wordt gebruikt voor een gebruiker van de FRITZ!Box. Zorg er daarom voor dat de wachtwoorden van alle FRITZ!Box-gebruikers niet overeenkomen met het wachtwoord voor de MyFRITZ!-account.

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "FRITZ!Box Users".
 3. Klik op de knop (Bewerken) naast de betreffende gebruiker.
 4. Voer voor de gebruiker een nieuw wachtwoord in dat niet hetzelfde is als het wachtwoord voor je MyFRITZ!-account.
 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Bestaande MyFRITZ!-account in de FRITZ!Box configureren

Configureer je MyFRITZ!-account nog een keer in de FRITZ!Box:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "MyFRITZ!account".
 3. Als de optie "MyFRITZ! enabled for this FRITZ!Box" wordt weergeven, klik je rechts van het e-mailadres op de link "Another MyFRITZ! account".
 4. Schakel de optie "Register the FRITZ!Box with an existing MyFRITZ! account" in.
 5. Voer in de invoervelden het e-mailadres en het MyFRITZ!-wachtwoord in die je hebt gebruikt voor de registratie bij MyFRITZ!. Dat zijn de inloggegevens waarmee je jezelf aanmeldt op de website myfritz.net.
 6. Klik op "Next".
 7. Als je wordt gevraagd een FRITZ!Box-gebruiker te configureren, voer je in de invoervelden een naam en een wachtwoord in voor de FRITZ!Box-gebruiker en klik je op "Next".

  Belangrijk:Om beveiligingsredenen moeten de wachtwoorden voor de FRITZ!Box-gebruiker en je MyFRITZ!-account verschillend zijn.