FRITZ!Box 7272 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7272 Service

Vormt draadloze straling een risico?

De blootstelling aan straling van FRITZ!-producten met draadloze mogelijkheden is duidelijk lager dan de limieten die door de Duitse regering zijn vastgelegd in het "Besluit inzake elektromagnetische velden" voor het frequentiebereik rond 2,4 GHz. Het draadloze zendvermogen van FRITZ!-producten is daarom niet hoger dan 100 mW / 20 dBm in het 2,4GHz-frequentiebereik.

Volgens de huidige wetenschappelijke kennis (zie Antennebureau) is er geen bewijs dat straling van draadloze apparaten een gezondheidsrisico vormt.